Press "Enter" to skip to content

Sodonnews.info

Б.у.д.д.ы.н ш.а.ш.н.ы н.у.у.ц ж.а.я.г ч биш монголчуудад эрт дээр үеэс уламжлагдан ирсэн а.м.ь.с.г.а.л.а.а х.а.а.х н.у.у.ц а.р.г.а б.а.р.и.л…

Х.у.в.и.л.г.а.а.н л.а.м нарын х.а.р.у.у.с.а.л.т.а.й хирнээ б.а.а.т.а.р.л.а.г ү.х.э.л 1932 оны э.с.э.р.г.ү.ү б.о.с.л.о.г.ы.н дараа ардын з.а.с.а.г Монголын нутагт амьдарч байсан 60 гаруй х.у.в.и.л.г.а.а.н, х.у.т.а.г.т цолтой дээд л.а.м…

Замын ц.а.г.д.а.а нар 2000 оны үеэр тохиолдсон нэгэн “х.ө.л.д.ү.ү” х.у.л.г.а.й.ч.и.й.н п.а.я.н.г одоо хүртэл ярьдаг…

Д.э.э.р.э.м.д.с.э.н м.а.ш.и.н.а.а замын ц.а.г.д.а.а.д зарах гэж о.р.о.л.д.с.о.н эр Х.о.р.и.о.д жилийн өмнө манайд автомашины х.у.л.г.а.й гэдэг бараг байхгүй н.ү.д.н.и.й г.э.м болсон үзэгдэл байв. Тухайн үед х.у.л.г.а.й.л.ж…

Наранд байхын э.р х.ү.н э.р.г.ү.ү.л.д.э.г байсан Жагаа гэгч э.р ш.о.р.о.н.д очоод шууд л б.а.н.д.и болсон байна….

1990 оны үед х.ү.н а.м.и.н.ы г.э.м.т х.э.р.э.г үйлдээд 17 жилийн я.л авсан “Гулархай” Жагаа гэгч э.р ш.о.р.о.н.д очоод шууд л б.а.н.д.и болсон байна. Наранд байхын…

Монгол орны газар нутаг дээр элдэв адал явдал, г.э.м.т х.э.р.г.и.й.н с.у.б.ь.е.к.т.э.э.р нэршчихсэн у.у.л о.в.о.о, х.а.д ц.о.х.и.о тал хөндийнууд…

Монгол орны нэг сая таван зуун мянган хавтгай дөрвөлжин км газар нутаг дээр элдэв адал явдал, г.э.м.т х.э.р.г.и.й.н с.у.б.ь.е.к.т.э.э.р нэршчихсэн у.у.л о.в.о.о, х.а.д ц.о.х.и.о, тал…

Г.Шаравдорж гуай н.а.с.а.а.р.а.а х.у.у.л.и.й.н байгууллагад ажилласан нэгэн бөгөөд з.а.л.у.у з.а.н.д.а.н н.а.с.а.н.д.а.а э.л.д.э.в я.н.з.ы.н адал явдалтай бишгүйдээ л учирч явсан байна…

О.р.ш.у.у.л.с.а.н ц.о.г.ц.о.с ш.а.т.а.а.г.а.а.д О.р.г.о.н з.а.й.л.с.а.н э.т.г.э.э.д Булган аймгийн Тэшиг с.у.м.ы.н у.у.г.у.у.л, ө.н.д.ө.р н.а.с.т.а.н Г.Шаравдорж гуай н.а.с.а.а.р.а.а х.у.у.л.и.й.н байгууллагад ажилласан нэгэн бөгөөд з.а.л.у.у з.а.н.д.а.н н.а.с.а.н.д.а.а э.л.д.э.в…

Хаваржаа б.у.л.а.а.л.д.с.а.н х.э.р.ү.ү.л б.у.у.н д.у.у.г.а.а.р төгссөн г.а.ш.у.у.н түүх….

Х.а.в.а.р.ж.а.а б.у.л.а.а.л.д.с.а.н х.э.р.ү.ү.л б.у.у.н д.у.у.г.а.а.р т.ө.г.с.с.ө.н нь Хөдөө газар хот орон шиг о.л.н.ы.г ц.о.ч.р.о.о.с.о.н томоохон г.э.м.т х.э.р.э.г г.а.р.а.а.д байдаггүй. Гэхдээ а.р.х.и д.а.р.с.н.ы х.э.р.ү.ү.л.э.э.с ү.ү.д.э.л.т.э.й ч…

Ногоон малгайтнууд х.ү.н.и.й.г т.а.м.л.а.х а.р.г.а.а олж я.д.д.а.г.г.ү.й байлаа. Я.л.т.а.н.у.у.д.а.а.р нойтон газар у.х.у.у.л.ж ц.э.э.ж.и.н б.и.е.и.й.г нь и.л г.а.р.г.а.а.д б.у.л.ч.и.х.д.а.г…

Я.л.т.а.н.у.у.д.а.а.р н.о.й.т.о.н газар у.х.у.у.л.ж ц.э.э.ж.и.н б.и.е.и.й.г нь и.л гаргаад б.у.л.ч.и.х.д.а.г байж Хэнтий аймгийн Биндэр с.у.м.ы.н д.а.р.г.а.а.р ажиллаж байгаад б.а.р.и.г.д.а.ж Монгол, Орос хоёр орон дамжиж большевизмын…

М.а.р.ш.а.л Х.Чойбалсан л.а.м нарын хажуугаар б.ө.х.ч.ү.ү.д.и.й.г ч бас х.э.л.м.э.г.д.с.э.н….

Улсын а.р.с.л.а.н “Б.о.с.о.о” Шагдарыг мөрөн голын “үүдэн з.а.х” орчимд х.ө.н.ө.ө.ж.э.э М.а.р.ш.а.л Х.Чойбалсан л.а.м нарын хажуутаар б.ө.х.ч.ү.ү.д.э.э.р ч бас х.ө.ө.р.х.ө.н т.о.г.л.о.ч.и.х.с.о.н байдаг. Жишээ нь олон түмэнд…

Х.у.в.ь.с.г.а.л.ы.н э.с.э.р.г.ү.ү.н.ү.ү.д ц.о.г.т.о.й т.э.м.ц.э.г.ч Н.Пүрэвжавыг байшингийн хаалганд а.м.ь.д.а.а.р нь т.э.л.ж а.л.ж.э.э…

Х.у.в.ь.с.г.а.л.ы.н э.с.э.р.г.ү.ү.н.ү.ү.д ц.о.г.т.о.й т.э.м.ц.э.г.ч Н.Пүрэвжавыг байшингийн хаалганд а.м.ь.д.а.а.р нь т.э.л.ж а.л.ж.э.э. 1930-аад оны үед “Монголын Прометей” гэсэн алдрыг хүртсэн Н.Пүрэвжав нь 1913 онд Д.а.й.ч.и.н бэйсийн…

Их х.э.л.м.э.г.д.ү.ү.л.э.л.т.и.й.н үед Зундуй л.а.м.т.а.н ногоон малгайтнуудыг ч.а.д.а.ж а.м.ь.д үлдсэн нь…

А.м.ь.д.а.а.р.а.а Ө.м.х.и.й.р.ч өөрийгөө а.в.а.р.с.а.н л.а.м Дундговь аймгийн Дэрэн с.у.м.ы.н нутагт Зундуй гэж эрдэм чадалтай л.а.м байв. С.у.м.ы.н зүүн талд байх Хэнгэрэг, Хэрсэн, Хөвийн голоор нутаглана.…

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно