Press "Enter" to skip to content

Sodonnews.info

Сүхбаатар с.у.м.а.н.д 10 жилдээ сурдаг байлаа. Тухайн аймгийн нэгдсэн э.м.н.э.л.э.г.т эмээ маань ажиллдаг байсан гэтэл нэг удаа э.м.н.э.л.э.г.и.й.н доошоо м.о.о.р.о.г.т ороход . . .

Одоо бодох нь 9 анги байсан юм боловуу гэж санагдана. Сүхбаатар с.у.м.а.н.д 10 жилдээ сурдаг байлаа. Тухайн аймгийн нэгдсэн э.м.н.э.л.э.г.т эмээ маань ажиллдаг байсан. Би…

Шууд өнгийгөөд алхаж үзэхээр шийдээд том өрөө лүү ортол ээж ш.ү.ү.р барьчихсан т.а.а.з ц.о.х.и.о.д дээд айл а.й.м.а.р д.у.у.т.а.й юм аа миний хүү? Чи а.й.ж байна уу? Энэ тэр гээд с.о.н.и.н ю.м яриад эхэллээ . . .

2004 оны зун. Магадгүй ү.х.э.х х.ү.р.т.л.э.э мартаж чадахааргүй тийм нэг явдал. Манайх гэдэг айл ам бүл 6-уулаа. Би сургуулиа төгсөх ч дөхчихсөн. Хаврын эхэн сар…

Дамбадаржаагийн эцэст Бэлх, Сэлх гэх ихэр хоёр газар буй. Ерээд оноос өмнө Тэнд нэг ч айл байгаагүй юм. Өдгөө зуслан бус бүр хотын, тэр дундаа Сүхбаатар дүүрэг, Дамбадаржаагийн ердийн нэг үргэлжлэл болжээ гэтэл . . .

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Дамбадаржаагийн эцэст Бэлх, Сэлх гэх ихэр хоёр газар буй. Ерээд оноос өмнө Тэнд нэг ч айл байгаагүй юм. Ерээд оны дундаас зуслан…

Тэд хоёулаа дээд боловсролтой сайхан мэргэжилтэй, зайсанд байрлах тансаг байрандаа юугаар ч дуталгүй сайхан амьдардаг байлаа. Тэр хоёрт эд хөрөнгө, алдар нэр байвч х.а.р.а.м.с.а.л.т.а.й нь тэр хоёр х.ү.ү.х.э.д.т.э.й болж ч.а.д.а.х.г.ү.й байлаа . . .

Энхээ, Зулаа хоёр Улаанбаатарт а.м.ь.д.р.а.х жаргалтай х.о.с.у.у.д.ы.н тоог нэгээр нэмсээр хэдэн сарыг ардаа үдлээ. Тэр хоёулаа дээд боловсролтой сайхан мэргэжилтэй, зайсанд байрлах тансаг байрандаа юугаар…

М.а.р.ш.а.л Г.К.Жуковын х.о.р.г.о.д.о.х байранд хоносон ц.э.р.э.г с.о.л.и.о.р.ч х.а.л.а.г.д.ж.э.э

М.а.р.ш.а.л Г.К.Жуковын х.о.р.г.о.д.о.х байранд хоносон ц.э.р.э.г с.о.л.и.о.р.ч х.а.л.а.г.д.ж.э.э … Д.а.й.н.ы их т.а.л.б.а.р болсон Дорнод аймгийн Сүмбэр с.у.м.ы.н нутгийг тэр аяараа музей гэхэд бараг х.э.т.р.ү.ү.л.э.г болохгүй…

Төв аймгийн Баянчандмань буюу х.у.у.ч.н.а.а.р “72” гэдэг нэгэн газар хотоос холгүй байдаг шүү дээ. Тэнд т.р.а.к.т.о.р, к.о.м.б.а.й.н.ы ТМС гэж байсныг зарим хүн андахгүй биз.

О.с.о.л.д.с.о.н д.ү.ү.г.и.й.н.х.э.э д.ү.р.и.й.г харснаас хойш түүгээр явахдаа сигналддаг болжээ. Энэ бол тун с.а.я.х.н.ы х.э.р.э.г л дээ. Ерээд оны сүүлээр болсон х.э.р.э.г байгаа юм. Төв аймгийн…

Шөнө с.э.р.э.э.д Д.а.л.а.н.д.а.в.х.а.р.т байгаагаа м.э.д.с.э.н. Эргэн тойрноо х.а.р.т.а.л б.ө.ө.н ү.х.д.э.л.ү.ү.д я.в.ж байгаа нь х.а.р.а.г.д.с.а.н. Тэд намайг т.о.й.р.о.о.д з.о.г.с.ч.и.х.с.о.н.

Д.а.л.а.н.д.а.в.х.а.р.ы.н ш.а.р.ил дунд а.м.ь.д.а.р.д.а.г э.р с.ү.н.с.т.э.й х.а.р.ь.ц.д.а.г гэнэ – Ё.с мэдэхгүй х.ү.н.д ё.р х.а.л.д.д.а.г.г.ү.й -…Я.д.а.р.ч т.у.й.л.д.а.х.ы.н хирээр зарим нэгэн ё.с т.ө.р.г.ү.й э.т.г.э.э.д.ү.ү.д Д.а.л.а.н.д.а.в.х.а.р, Нарангийн э.н.г.э.р.и.й.н…

Манай х.ү.н урьд нь г.э.р б.ү.л.т.э.й нэг о.х.и.н.т.о.й байгаад, 15 нь н.а.с.т.а.й о.х.и.н нь хэдэн жилийн өмнө валентины баярын өдөр гэртээ б.о.о.г.о.о.д а.м.и.а х.о.р.л.о.с.о.н юм байна лээ . . .

Би өөрөөсөө н.и.л.э.э.н хэд ах х.ү.н.т.э.й с.у.у.с.а.н юм. Манай х.ү.н урьд нь г.э.р б.ү.л.т.э.й нэг о.х.и.н.т.о.й байгаад, 15 нь н.а.с.т.а.й о.х.и.н нь хэдэн жилийн өмнө…

Хэрвээ а.р.г.а з.а.с.а.л х.и.й.л.г.э.ж, н.о.м г.ү.р.э.м у.н.ш.у.у.л.с.а.н бол тэр м.у.у ё.р.ы.н з.ү.ү.д.н.э.э.с.э.э с.а.л.ж, а.м.ь.д байх байсан байх даа гэж э.х.н.э.р нь х.а.р.у.у.с.а.н ярьсан байдаг . . .

М.у.у ё.р.ы.н з.ү.ү.д нь биелж з.о.л.б.и.н н.о.х.д.о.д б.а.р.и.у.л.ж ү.х.э.в. М.у.у ё.р.ы.н з.ү.ү.д биелдэг тал бий. Гэхдээ з.ү.ү.д болгон бас б.и.е.л.э.э.д байдаггүй. Ш.ү.д у.н.а.х.ы.г з.ү.ү.д.н.и.й тайлалд…

Та нар чинь яачихсан д.ү.ү.р.с.э.н улс вэ. Б.у.р.х.а.н т.а.х.и.л.а.а о.л.и.г.т.о.й ш.ү.т.э.л.г.ү.й б.у.з.а.р.т.у.у.л.с.а.н байна. Т.э.р.н.э.э.с б.о.л.ж. х.ү.ү ч.и.н.ь ү.х.э.ж. Энэ хонх, дамраа н.а.д.а.д ө.г гээд хариу хэлэхийн з.а.в.д.а.л.г.ү.й ө.ө.р.и.й.н б.о.л.г.о.ж.э.э.

Чойжил Налайхад ц.э.р.г.и.й.н а.л.б.а х.а.а.ж байгаад ш.и.н.э ц.э.р.э.г з.о.д.с.о.н.ы у.л.м.а.а.с х.а.р ц.э.р.э.г.т г.у.р.в.а.н ж.и.л о.р.ч.и.м а.л.б.а х.а.а.г.а.а.д с.у.л.л.а.г.д.ж.э.э. Тэр ш.о.р.о.н.д байхдаа ш.а.ш.н.ы д.у.н.д т.ө.г.с.с.ө.н л.а.м…

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно