Press "Enter" to skip to content

Sodonnews.info

Дундговийн нутагт оршдог Их, Бага газрын чулуунд нуруугаа үүрсэн хүний дүрс харагддаг бөгөөд…

Дундговийн нутагт оршдог Их, Бага газрын чулууг мэдэхгүй монгол хүн бараг үгүй биз. Монголчуудын бахархал болсон үзэсгэлэнт газруудын нэг л дээ. Бараг өрөөд тавьчихсан мэт…

2010 оны намар хичээл сургууль эхэлж байх үеэр с.у.м.ы.н дүнсгэр сургууль нэг хэсэгтээ л дуу шуу оров. Хөдөө м.а.л.ч.и.д.ы.н хүүхдүүд тал бүрээс х.у.в.ц.а.c х.у.н.а.р, а.а.р с.а.а.р.х.а.н а.а.р.у.у.л и.д.э.э б.а.р.и.н и.р.ж д.о.т.у.у.р б.а.й.р.а.н.д.а.а суурьшлаа…

Энэ х.о.р.в.о.о е.р.т.ө.н.ц дээр хүний санаанд багтамгүй зүйл оршин тогтносоор ирсэн. Зарим хүмүүс ч.ө.т.г.ө.р, ш.у.л.а.м, с.ү.н.с.э.н.д и.т.г.э.д.э.г.г.ү.й ч тэдгээрийг харсан үзсэн хүмүүсийн яриа дурсамж нотолгоо…

М.а.л т.у.у.х.а.а.р Өвөрхангай орж т.у.у.в.р.ы.н м.а.л хүлээн авч, урт аяндаа гарсан байна. Тэд зам зуураа янз бүрийн юм үзэж явсан аж. Хамгийн анхны а.й.м.ш.и.г.т.а.й зүйл Төв аймгийн Эрдэнэсант с.у.м.ы.н нутаг руу орж ирээд…

Галсандорж, Надмид хоёр м.а.х б.э.л.т.г.э.л.и.й.н м.а.л т.у.у.х.а.а.р Өвөрхангай орж т.у.у.в.р.ы.н м.а.л хүлээн авч, урт аяндаа гарсан байна. Тэд зам зуураа янз бүрийн юм үзэж явсан…

Төв аймгийн Алтанбулаг сумын нутаг Тээлний хөндийд нэг г.ү.й.д.э.л.т.э.й газар байдаг ажээ. Ингэхэд 1960 оны эхээр атар газар эзэмших хөдөлгөөн х.ү.ч.т.э.й өрнөж…

Х.и.й х.о.о.с.о.н дуу хоолой ш.ү.г.л.э.с.э.н газар м.о.н.г.о.л.д цөөнгүй байдаг шүү дээ. Харин дуу чимээ болон дүрс яагаад ийнхүү бодит зүйл шиг а.л.г.а бололгүй, ү.р.э.г.д.э.ж з.а.м.х.а.р.а.а.г.ү.й…

Түүнийг автобуснаас буугаад Дамбадаржаагийн урд руу алхах гэтэл нэг э.м.э.г.т.э.й х.ү.н д.у.у.д.а.х шиг болжээ. Эргээд хартал….

Баясгалан ажлаасаа дандаа х.а.р.а.н.х.у.й б.о.л.с.о.н х.о.й.н.о х.а.р.ь.д.а.г юм. Тэрбээр нэгэн хэвлэлийн үйлдвэрт х.э.в.л.э.г.ч болохоор өдөр, шөнө хоёрын дундуур л өнгөт е.р.т.ө.н.ц.и.й.г х.а.р.ж, э.л.э.э.ж яваа билээ.…

Энэ явдал 1970-аад онд Улаангомд болсон гэдэг. Х.а.л.у.у.н у.с гэдэг юм б.и.й болж, с.о.ё.л.ы.н д.о.в.т.о.л.г.о.о.н.ы их к.а.м.п.а.н.и өрнөн х.ү.н болгон х.а.л.у.у.н у.с.а.н.д…

Энэ явдал 1970-аад онд Улаангомд болсон гэдэг. Х.а.л.у.у.н у.с гэдэг юм б.и.й болж, с.о.ё.л.ы.н д.о.в.т.о.л.г.о.о.н.ы их к.а.м.п.а.н.и өрнөн х.ү.н болгон х.а.л.у.у.н у.с.а.н.д орсон т.а.с.а.л.б.а.р.а.а, у.н.ш.с.а.н…

Л.а.м хүнийг А.р.д.ы.н з.а.с.г.и.й.н.х.а.н наадмын түрүү авахыг з.ө.в.ш.ө.ө.р.д.ө.г.г.ү.й юм гэнэ гэсэн яриа түүний б.ө.х болох бодлыг а.с.а.а.ж, л.а.м болох с.ү.с.г.и.й.г нь н.а.м д.а.р.ж авай…

Самбуудорж гэвш Цагаан толгойн овооны наадам дээр э.д б.я.р.а.а г.а.й.х.у.у.л.ж, х.а.ш.и.р б.ө.х.ч.ү.ү.д.и.й.г өвдөг ш.о.р.о.о.д.у.у.л.с.а.а.р түрүүлсэн нь аль тэртээх 1940-өөд он юмсанж. Хорин н.а.с ч х.ү.р.э.э.г.ү.й…

Дорлигжав, Банди хоёр нэг жил жолоо төгсч тэр үеийнхний хэллэгээр “Жолооны гурав”-тай с.а.л.ж.э.э. Шинэ жолоочийг хуучин м.у.у я.м.б.и.й машин л хүлээж байх ёстой тийм ж.и.ш.и.г т.о.г.т.с.о.н ү.е байлаа…

Анд нөхөд байгаад а.т.а.а.т.а.н д.а.й.с.н.у.у.д болсон түүх хүний е.р.т.ө.н.ц.и.й.н б.у.у.р.а.л з.а.м.д өчнөөн бий. Бидний хамгийн сайн мэдэх Тэмүжин, Жамух хоёр байна. Гэхдээ Тэмүжин х.а.р багын…

Н.а.с барсан Болд-Очир хүү яг өмнөх дүрээрээ өөр айлд д.а.х.и.н т.ө.р.с.ө.н байхыг эцэг эх нь олж…

Ядамжав гэдэг м.а.л.ч.и.н эрийн эхнэр а.м.а.р.ж.и.ж эрэгтэй хүүхэд т.ө.р.ү.ү.л.ж тэднийх баяр х.ө.ө.р болцгоожээ. Нэг гэм нь тэр хүүхдийн баруун шанаан дээр томоо х.ү.р.э.н т.о.л.б.о байж.…

Завхан аймгийн Шилүүстэй с.у.м.а.а.р нутагладаг байсан Лэгцэг гэдэг айлыг б.ө.ө.г.и.й.н о.н.г.о.н, и.д ш.и.д.и.й.н “ц.у.г.л.у.у.л.г.а” болсон а.й.л гэж хүмүүс ярилцдаг байлаа.

Завхан аймгийн Шилүүстэй с.у.м.а.а.р нутагладаг байсан Лэгцэг гэдэг айлыг б.ө.ө.г.и.й.н о.н.г.о.н, и.д ш.и.д.и.й.н “ц.у.г.л.у.у.л.г.а” болсон а.й.л гэж хүмүүс ярилцдаг байлаа. Тэдний г.э.р.т с.о.г.т.у.у х.ө.л.ч.ү.ү х.ү.н…

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно