Press "Enter" to skip to content

Sodonnews.info

Дэрстийн хөндий гэх газарт байх энэ байшинд орсон х.ү.н эргэж г.а.р.д.аггүй аж. УЧИР НЬ…

Олон жилийн өмнө бригадын тоо бүртгэгч с.о.г.т.у.у будилж яваад нэг удаа тэр байшинд ороод гарсан гэдэг. Удалгүй м.о.р.ь.н.о.о.с чирэгдэж ү.х.с.э.н тэр хүн а.м.ь.д с.э.р.ү.ү.н үедээ…

Улаанбаатар хотоос жараад км зайд х.ө.ө.р.х.и.й тэр о.р.о.с ц.э.р.г.и.й.н с.ү.н.с энд х.о.р.г.о.д.о.н нэлээд хэдэн жил болоод х.а.р.а.г.д.а.х.а.а б.о.л.ь.с.о.н гэв.

З.э.л.ү.ү.д хээр газар байх ганц төмөр труба з.о.о.л.т.т.о.й байх бөгөөд хүмүүс түүнийг ү.л т.о.о.н өдий хүрсэн байна. Хэн хэзээ з.о.о.с.н.ы.г хэн ч үл мэднэ. Улаанбаатар…

У.й.л.а.х у.й.л.а.х.д.а.а бүр нэг л өөр т.э.в.ч.и.ш.г.ү.й и.х.э.э.р ш.а.н.а.л.ж байгаа мэт х.а.ш.г.и.р.а.н у.й.л.с.а.а.р л “Ээжээ н.а.м.а.й.г а.в.ч я.в.а.х г.э.э.д байна.

Энэ явдал одоогоос хэдхээн жилийн өмнө болсон явдал юм. Балдангийнх гэдэг айл олон а.д.у.у.т.а.й.г.а.а.р.а.а тэр хавьдаа л нэртэй айл байв. Г.ү.ү.г.э.э б.а.р.ь.с.а.н үед бол хавь…

Би ч олон жил уулзахыг хүсч с.у.р.а.г ч.и.м.э.э тавьж суугаа хүүгээ хараад б.а.л.м.а.г.д.а.ж зогстол нөгөө м.а.ш.и.н ч б.а.й.х.г.ү.й х.ү.ү маань ч б.а.й.х.г.ү.й болчлоо…

Ханд ч.а.в.г.а.н.ц.ы.н.д хөгшчүүл цугларан том данхтай цай дундаа тавин хууч ярилцаж байтал Ханд хөгшин х.ү.н.д.э.э.р с.а.н.а.а а.л.д.а.ж ийнхүү өгүүлжээ.”Өчигдөр орой нар х.э.в.и.й.с.э.н хойно би с.у.м.ы.н…

Ээж нь тэр өдөртөө өвгөн л.а.м.т.н.ы а.й.л.д.с.а.н.ы.г ёсоор болгосоноос хойш т.а.л.и.й.г.а.а.ч.и.й.н д.ү.р т.ө.р.х, байр байдал Тунгалагийн з.ү.ү.д.э.н.д орохоо б.о.л.ь.ж . . .

Одоогоос арваад жилийн өмнө Чойжил, Тунгалаг хоёр долдугаар ангид байхаасаа нэг сургуулийн нэг ангид т.о.х.о.й нийлүүлэн сууж араваа төгсгөөд Чойжил их сургуульд орж б.о.р.о.г амьдралтай…

Зулаа х.а.й.р.т.ы.г.а.а харсандаа маш их б.а.я.р.л.а.ж цаашид ч түүнийгээ үүрд эндээ хүлээхээр э.р.с ш.и.й.д.ж.э.э…

…Энхбаяр одоо 18 н.а.с х.ү.р.ч яваа гэнэн т.о.м.о.о.г.ү.й,э.р.х д.у.р.а.а.р.а.а н.а.с.а.н дээрээ өөрийн хүссэнээ а.в.ч,хүссэндээ тэмүүлж яваа насан дээрээ яваа нэгэн. Түүний с.о.н.и.р.х.д.о.г зүйл маш их…

Их хотын үдшийн гудамжаар х.а.л.а.м.ц.у.у.х.а.н алхаж явахдаа нэгэн эмэгтэйн хэтэвч олсоноор тэр үед Норов ч.ө.т.г.ө.р.и.й.н у.р.х.и.н.д о.р.с.о.н.о.о мэдсэнгүй . . .

Их хотын үдшийн гудамжаар х.а.л.а.м.ц.у.у.х.а.н алхаж явахдаа Норов байсхийгээд л халаас руугаа гараа явуулж э.м.э.г.т.э.й хүний улаан х.э.т.э.в.ч гаргаж ирээд туйлын баяртай харж явсан аж.…

Ажилтай нь ч ойр хямдхан түрээслэх байр олдсон нь хэсэг ажилгүй ах дүү нараа царайчлан суусан түүнд ёстой л нэг тэнгэрийн у.м.д.а.г а.т.г.а.с.а.н гэж өөрөө бодсон хэдий ч . . .

1999 онд Одмаагийнх төрөлх нутаг болох Сэлэнгэ аймгаасаа гарч Улаанбаатар хотыг зорилоо. Эгч Дулмаагынхаа танилын ачаар Сүхбаатар дүүргийн х.а.л.а.м.ж.ы.н х.э.л.т.э.с.т ажилд орох болсон нь түүнийг…

Өөрөө сүүлд нь т.э.с.э.л.г.ү.й ө.л.с.ө.ө.д ү.х.ч.и.х.с.э.н гэддэг. Тэр гурвын с.ү.н.с тэнд х.о.р.о.г.д.с.о.н гээд манай нутаг усныхан тийшээ о.й.р.т.д.о.г.г.ү.й юм”…

Хөвсгөлийн т.а.й.г.а.д 1937-1939 оны хооронд болж ө.н.г.ө.р.с.ө.н явдал…. Яг энэ ү.е.э.р их х.э.л.м.э.г.д.ү.ү.л.э.л.т явагдаж, х.а.л.х г.о.л.ы.н д.а.й.н болж байсан үе юм. Цэрэндорж х.о.ш.у.у.ч.а.а.р т.о.л.г.о.й.л.у.у.л.с.а.н нэг…

Эрт цагаас яагаад м.о.н.г.о.л.ч.у.у.д нялх хүүхдийн духанд хөө түрхдэгийн учир . . .

Н.я.л.х х.ү.ү.х.д.и.й.г х.ө.ө т.ү.р.х.д.э.г.и.й.н учир….Эрт урьд цагт ү.р.г.ү.й ө.н.ч.и.н ч.ө.т.г.ө.р т.э.н.э.ж явсаар нэгэн айлд орж гэнэ. Айлын э.х.н.э.р н.я.л.х х.ү.ү.х.д.э.э х.ө.х.ү.ү.л.э.э.д сууж байв. Ч.ө.т.г.ө.р дотроо…

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно