Press "Enter" to skip to content

Sodonnews.info

Шөнийн харанхуй байсан тул тэрээр асаагуур асаахаар халаасаа т.э.м.т.р.э.х үед өөдөөс нь бүдэг хөх гэрэл тодорч ирснээ гучин жилийн өмнөх д.а.й.р.с.а.н с.э.г.с.г.э.р үстэй э.м.э.г.т.э.й г.э.г.э.э.н д.ү.р.э.э.р.э.э гараад иржээ …

С.о.ц.и.а.л.и.с.т нийгмийн үед тээврийн тэрэг барьж Монгол нутгийн замыг арван хуруу шигээ мэддэг байсан Төрөө гэдэг залууд нэгэн явдал тохиолджээ. Тэрээр шинэхэн жолооч байхдаа жолооч…

Эмээлт өртөө өнгөрөөд шуурхайхан у.р.у.у.д.а.н д.а.в.х.и.ж явбал замын хажууд ачаан дээрээ суусан…

Санжаа ж.о.л.о.о.ч б.а.а.з.а.а.с.а.а Баянхонгор орох ачаа авчихаад, оройн бүрэнхийд хотоос гарлаа. Тэрээр Эмээлт өртөө өнгөрөөд шуурхайхан у.р.у.у.д.а.н д.а.в.х.и.ж явбал замын хажууд а.ч.а.а.н дээрээ суусан х.а.р…

Хоёр найзынхаа дотно ү.е.р.х.э.л.д а.т.а.а.р.х.а.ж м.у.у ё.р.ы.н с.ү.н.с.э.э.р найзыгаа х.о.р.л.о.с.о.н Туяа хүүхэн . . .

М.у.у ё.р.ы.н с.ү.н.с санаанд о.р.о.м.г.ү.й м.у.у.х.а.й аргаар хүнийг х.о.р.л.о.д.о.г аж. Үүний нэг нь найз нөхөдөөр дамжуулан х.ү.н.и.й.г х.о.р.л.о.х. Өөрөөр хэлбэл м.у.у ё.р.ы.н с.ү.н.с найзынх нь…

Нутгийн өвгөд хөгшид “А.м.и.а б.ү.р.э.л.г.э.с.э.н х.ү.н.и.й н.ү.г.э.л нь ихдээд даагдахгүй болчихдог юм гэсэн…

Хамар хашааны Норов а.х.ы.н ц.о.г.ц.о.с.ы.г н.а.с б.и.е.д хүрсэн гурван хүнтэй хамжин дөрвүүлээ э.м.н.э.л.г.и.й.н тэргэнд дамжлан оруулахдаа би ү.х.с.э.н хүн ийм хүнд байдаг юм байх даа…

Хагсарч ү.х.э.х.э.э шахсан алтны н.и.н.ж.а.н.у.у.д гурван б.ү.с.г.ү.й.г яаж э.д.л.э.х тухай шөнийн шуурхай хуралдаан хийж…

Баянмөнхийнх харахад л нүд дүүрэн гурван сайхан охинтой өнөр өтгөн сайхан гэр бүл. Охид хоорондоо хоёр, хоёр насны зөрүүтэй нутаг усандаа гайхагдсан сайхан бүсгүйчүүд болж…

2009 онд тэр нэг орбитын эцэст байдаг саарал байшинд нь хүн амьдардаггүй мөртлөө шөнө гэрэл нь асаж хүмүүс шуугилдаад . . .

Би өөрт тохиолдсон нэгэн явдлыг оруулмаар санагдлаа. Энэ явдал 2009 оны зун болсон юм. Орбитын эцэст нэг эгчийндээ амарч байлаа. Тэр хавийн айлууд ихэнх нь…

Ер нь ханиа, амьдралаа сонгохдоо их бодолтой байх учиртай юм байна аа. Бас хэзээ, хаана очиж, баярлах, э.м.г.э.н.э.х.э.э бодож явахгүй бол их а.й.х.т.а.р х.о.р.т.о.й юм байна шүү…

Янжмаагийн б.и.е м.у.у.д.а.ж, хол ойрын бүх хамаатан садан нь цуглаад байжээ. Ч.и.х.р.и.й.н ш.и.ж.и.н нь х.ү.н.д.э.р.ч, э.м.ч.и.л.г.э.э.г.ү.й болсон 45 настай б.ү.с.г.ү.й таван хүүхдэдээ санаа з.о.в.ж, 20…

Чоно гэнэт хувирч т.а.л.и.й.г.а.а.ч Баттөр нь б.о.л.ч.и.х.о.в. Далай х.ө.л.с.ө.ө ш.у.д.р.а.н “Чи байсан юм уу” гэж өөрийн эрхгүй….

Төв аймгийн нэгэн сангийн аж ахуйд Далай, Баттөр хоёр т.р.а.к.т.о.р.ч.н.о.о.р ажиллаж байлаа. Тэд хүйтэндээ хөрч, халуунд х.а.л.ж явсан х.а.р б.а.г.ы.н найзууд. З.а.х з.э.э.л.и.й.н о.р.о.о б.у.с.г.а.а…

Тэд а.м.ь.д х.ү.н шиг я.р.ь.ж, т.а.м.х.и.л.ж, тэр байтугай х.о.о.л у.н.д ч и.д.э.ж у.у.н.а. Тэр айлд байдаг нэг т.э.ж.э.э.в.э.р а.м.ь.т.а.н уг с.ү.н.с.и.й.г х.ө.ө.ж я.в.у.у.л.а.а.г.ү.й бол бүр ч …

Хэн нэг т.а.л.и.й.г.а.а.ч.и.й.н з.у.у.р.д.а.д г.а.ц.с.а.н т.ө.р.л.ө.ө о.л.о.о.г.ү.й с.ү.н.с о.р.ч.л.о.н х.о.р.в.о.о.г.о.о.р т.э.н.ү.ү.ч.л.э.н гэр орноороо э.р.г.э.л.д.э.х юм уу энд тэндэхийн э.з.г.ү.й байшин саванд х.о.р.г.о.д.о.о.д а.м.ь.т.а.н хүн а.й.л.г.а.х…

Э.р.л.э.г.и.й.н э.л.ч авах ёстой хүнээ өнөөх байшингаас ш.а.г.а.й.ж хардаг ж.и.х.ү.ү.д.э.с хүргэм байшин . . .

Тэр байшинг н.у.р.а.а.х.а.д олон хүний сэтгэл онгойсон гэдэг. М.а.н.а.а.ч Дашдоржийг шөнө тэр хавиар явж байхад байшингийн хаалга ч.и.х.р.а.н онгойж нэг хүн ш.а.г.а.й.ж харснаас болоод удалгүй…

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно