Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Зөвлөгөө”

2007 онд аав маань өнгөрсөн юм. 49 х.о.н.о.г нь дуусаагүй байхад тохиолдсон зүйл…

2007 онд аав маань өнгөрсөн юм. 49 х.о.н.о.г нь дуусаагүй байхад тохиолдсон зүйл. Тэр үед би 16- тай байсан. Ихэнхдээ гэртээ ганцаараа хонодог байсан. Нэг…

Т.а.л.и.й.г.а.а.ч.и.й.н зургийг 49 хоногийг нь дуусгаад д.а.л.д хийхгүй бол тэр з.у.р.г.а.н.д б.у.г ш.и.н.г.э.д.э.г тухай…

Тэгээд м.а.н.ь хоёр баахан ү.н.с.э.л.ц.э.ж байснаа у.н.т.а.х.а.а.р болж. Үржинханд хаалгаа т.ү.г.ж.э.э.д э.р.г.э.т.э.л мөнөөх м.у.н.а.г э.р түүнийг т.э.в.э.р.ч авч ү.н.с.с.э.н.э.э х.у.в.ц.а.с.ы.г нь с.у.р.м.а.г гээчийн т.а.й.ч.а.а.д о.р.о.н.д…

Тэр зүүд, тэр ц.у.с о.х.и.н.ы ү.х.л.ү.ү.т царай зүгээр л яг жинхэнэ юм шиг, хамаг бие х.ө.н.д.ү.ү.р.л.э.э.д, би аргагүй эрхэнд у.й.л.ж …

1. Намайг бага байхад манайх байшингаа шинээр барьж 2 давхар мансартан дээвэртэй, нилээн том байшин болгож байсан юм. Орох хаалганы яг өмнө нь дээд давхарт…

М.а.р.ш.а.л Г.К.Жуковын х.о.р.г.о.д.о.х байранд хоносон ц.э.р.э.г с.о.л.и.о.р.ч х.а.л.а.г.д.ж.э.э

М.а.р.ш.а.л Г.К.Жуковын х.о.р.г.о.д.о.х байранд хоносон ц.э.р.э.г с.о.л.и.о.р.ч х.а.л.а.г.д.ж.э.э … Д.а.й.н.ы их т.а.л.б.а.р болсон Дорнод аймгийн Сүмбэр с.у.м.ы.н нутгийг тэр аяараа музей гэхэд бараг х.э.т.р.ү.ү.л.э.г болохгүй…

Төв аймгийн Бүрэн с.у.м.а.н.д нэлээн дээр үед Бохь и.д.д.э.г Лувсан гэж юмыг дандаа з.ө.г.н.ө.ж хэлдэг хүн байсан юм билээ. Тэр хүн жаахан т.у.н.г.а.а.р…

Төв аймгийн Бүрэн с.у.м.а.н.д нэлээн дээр үед Бохь и.д.д.э.г Лувсан гэж юмыг дандаа з.ө.г.н.ө.ж хэлдэг хүн байсан юм билээ. Тэр хүн жаахан т.у.н.г.а.а.р борцны зай,…

Улаанбаатар руу орж явах замд цэнхэр д.э.э.л.т.э.й с.ү.н.с жолооч нарыг а.й.л.г.а.д.а.г…

Очироо хот хооронд т.а.к.с.и.н.д яваад 3 сар гаруй болж байлаа. Улаанбаатар руу орж явах замдб.и.е д.а.в.х.а.р эхнэр нь залгаж, хугацаанаасаа өмнө гэнэт ө.в.д.ө.ж, э.м.н.э.л.э.г.т хэвтэх…

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно