Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Зөвлөгөө”

Б.у.з.р.ы.н ю.м.т.а.й н.ө.х.ц.с.ө.н хүүгээ аргаа б.а.р.с.а.н.д.а.а з.а.й.р.а.н дээр очтол…

За манай аавын аав буюу хөгшин аав маань Увс аймгын М.а.л.ч.и.н с.у.м.а.а.с гаралтай л.а.м хүн байж. Х.э.л.м.э.г.д.ү.ү.л.э.л.т.и.й.н үед Увсын М.а.л.ч.и.н с.у.м.а.а.с б.а.д.а.р.ч.и.л.ж гараад Хөвсгөл аймгын…

Наранд байхын э.р х.ү.н э.р.г.ү.ү.л.д.э.г байсан Жагаа гэгч э.р ш.о.р.о.н.д очоод шууд л б.а.н.д.и болсон байна….

1990 оны үед х.ү.н а.м.и.н.ы г.э.м.т х.э.р.э.г үйлдээд 17 жилийн я.л авсан “Гулархай” Жагаа гэгч э.р ш.о.р.о.н.д очоод шууд л б.а.н.д.и болсон байна. Наранд байхын…

Г.Шаравдорж гуай н.а.с.а.а.р.а.а х.у.у.л.и.й.н байгууллагад ажилласан нэгэн бөгөөд з.а.л.у.у з.а.н.д.а.н н.а.с.а.н.д.а.а э.л.д.э.в я.н.з.ы.н адал явдалтай бишгүйдээ л учирч явсан байна…

О.р.ш.у.у.л.с.а.н ц.о.г.ц.о.с ш.а.т.а.а.г.а.а.д О.р.г.о.н з.а.й.л.с.а.н э.т.г.э.э.д Булган аймгийн Тэшиг с.у.м.ы.н у.у.г.у.у.л, ө.н.д.ө.р н.а.с.т.а.н Г.Шаравдорж гуай н.а.с.а.а.р.а.а х.у.у.л.и.й.н байгууллагад ажилласан нэгэн бөгөөд з.а.л.у.у з.а.н.д.а.н н.а.с.а.н.д.а.а э.л.д.э.в…

Хаваржаа б.у.л.а.а.л.д.с.а.н х.э.р.ү.ү.л б.у.у.н д.у.у.г.а.а.р төгссөн г.а.ш.у.у.н түүх….

Х.а.в.а.р.ж.а.а б.у.л.а.а.л.д.с.а.н х.э.р.ү.ү.л б.у.у.н д.у.у.г.а.а.р т.ө.г.с.с.ө.н нь Хөдөө газар хот орон шиг о.л.н.ы.г ц.о.ч.р.о.о.с.о.н томоохон г.э.м.т х.э.р.э.г г.а.р.а.а.д байдаггүй. Гэхдээ а.р.х.и д.а.р.с.н.ы х.э.р.ү.ү.л.э.э.с ү.ү.д.э.л.т.э.й ч…

Манжийн үеийн лүү а.р.х.и.ч.и.н Рийтаа тэрбээр арван настайгаасаа л а.р.х.и у.у.ж эхэлсэн бөгөөд…

Үхэр тэрэгтэйгээ н.у.м с.у.м.а.н.д х.а.р.в.у.у.л.ж ү.х.с.э.н Манжийн үеийн лүү а.р.х.и.ч.и.н Рийта Монголчууд а.р.х.и хэмээх х.а.т.у.у у.н.д.а.а.г хэрхэн х.э.р.э.г.л.э.ж байсныг эрдэмтэн Д.Кшибеков 1984 онд Алма-Ата хотод…

Гурван х.ү.н.и.й а.м.и.н.д х.ү.р.с.э.н х.а.р.а.а.л.т.а.й урт цагаан соруултай г.а.а.н.с.н.ы тухай дууль…

Гурван х.ү.н.и.й а.м.и.н.д х.ү.р.с.э.н урт цагаан соруултай г.а.а.н.с.н.ы тухай дууль Намайг хорин нас д.ө.р.ө.ө.л.ж а.с.а.н үед юмаа. Тэр үед аав маань Ахмет хэмээх казах өвгөнтэй…

Төв аймгийн Баяндэлгэр с.у.м.а.н.д Мэргэн Шовгор гэж м.а.л.ч.и.н а.р.д байлаа. Мэргэн Шовгор гэдэг нь г.о.ч юм. А.л.д.с.а.н м.а.л.ы.г хаана байгааг а.р.д.у.у.д.а.д хэлж өгдөг…

Төв аймгийн Баяндэлгэр с.у.м.а.н.д Мэргэн Шовгор гэж м.а.л.ч.и.н а.р.д байлаа. Мэргэн Шовгор гэдэг нь г.о.ч юм. А.л.д.с.а.н м.а.л.ы.г хаана байгааг а.р.д.у.у.д.а.д хэлж өгдөг. Цэнхэрмандал с.у.м.ы.н…

Цоохор отгийн хошууны харьяат Хар гуя Ядамжав гуай 1940-өөд оны үед Хонхортын хавчиг хөтөлд ч.ө.т.г.ө.р.т.э.й н.э.г.н.и.й.г.э.э ү.з.э.л.ц.с.э.н нь…

Цоохор отгийн хошууны харьяат Хар гуя Ядамжав гуай 1940-өөд оны үед Хөрхөрөөгийн дөрвөн тогоо т.а.р.и.а худалдан аваад шуудайд х.и.й.н э.м.э.э.л дээрээ д.а.р.у.у.л.ж б.о.о.г.о.о.д н.а.р ш.и.н.г.э.х…

2007 онд аав маань өнгөрсөн юм. 49 х.о.н.о.г нь дуусаагүй байхад тохиолдсон зүйл…

2007 онд аав маань өнгөрсөн юм. 49 х.о.н.о.г нь дуусаагүй байхад тохиолдсон зүйл. Тэр үед би 16- тай байсан. Ихэнхдээ гэртээ ганцаараа хонодог байсан. Нэг…

Т.а.л.и.й.г.а.а.ч.и.й.н зургийг 49 хоногийг нь дуусгаад д.а.л.д хийхгүй бол тэр з.у.р.г.а.н.д б.у.г ш.и.н.г.э.д.э.г тухай…

Тэгээд м.а.н.ь хоёр баахан ү.н.с.э.л.ц.э.ж байснаа у.н.т.а.х.а.а.р болж. Үржинханд хаалгаа т.ү.г.ж.э.э.д э.р.г.э.т.э.л мөнөөх м.у.н.а.г э.р түүнийг т.э.в.э.р.ч авч ү.н.с.с.э.н.э.э х.у.в.ц.а.с.ы.г нь с.у.р.м.а.г гээчийн т.а.й.ч.а.а.д о.р.о.н.д…

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно