Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Сонирхолтой”

87 настай эмэгтэй гэртээ г.а.н.ц.а.а.р.а.а и.х.э.д ө.л.с.с.ө.н.д.ө.ө ц.а.г.д.а.а дуудахад…

Италид 87 настай эмэгтэй ц.а.г.д.а.а дууджээ. Учир нь гэртээ ганцаараа бас маш их ө.л.с.с.ө.н байжээ. Харин манайд ц.а.г.д.а.а ингэх болов уу? Олон хүн санал н.э.г.т.э.й.г.э.э.р…

Иргэн Э: Миний бага охин х.и.й ү.з.э.г.д.э.л.т.э.й тоглоод байдаг…

Ч.ө.т.г.ө.р, с.ү.н.с, х.и.й ү.з.э.г.д.л.и.й.г н.о.х.о.й м.у.у.р.а.а.с г.а.д.н.а бага насны хүүхдүүд х.а.р.д.а.г гэж м.о.н.г.о.л.ч.у.у.д э.р.т.н.э.э.с ярьдаг. Учир нь хүүхдүүдийн з.у.р.г.а.а дахь м.э.д.р.э.х.ү.й нээлттэй учир т.о.м.ч.у.у.д.а.а.с илүү…

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно