Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Сонирхолтой”

Хайлаастын Балданлхам гэх эмгэн шөнө нь залуу сайхан бүсгүй өглөө нь хөгшин болж хувирдаг…

Хайлаастайн гэр хороололд суудаг Чимэд-Очир гэж эртний танхил залуу надад ц.о.ч.и.р.д.о.ж х.а.ч.и.р.х.м.а.а.р нэгэн тvvх ярихад би vнэмшээгvй билээ. Гэвч танил маань “Энэ бол яалтгvй vнэн…

Дарханы замд о.с.о.л их г.а.р.д.а.г нь А.М.Ь.Д.А.А.Р.А.А Ц.Е.М.Е.Н.Т.Л.Ү.Ү.Л.Ж ү.х.с.э.н 20 я.л.т.а.н.т.а.й холбоотой…

Дархан Улаанбаатарын чиглэлийн н.а.р.и.й.х.а.н хар замд м.у.у ё.р.ы.н х.а.р х.ү.ч шингэсэн гэдэг яриа гарсаар удаж байгаа билээ. Замын к.о.м.п.а.н.и.й м.о.н.г.о.л з.а.х.и.р.л.у.у.д болон зам тавихаар ирсэн…

Иргэн Э: Миний бага охин х.и.й ү.з.э.г.д.э.л.т.э.й тоглоод байдаг…

Ч.ө.т.г.ө.р, с.ү.н.с, х.и.й ү.з.э.г.д.л.и.й.г н.о.х.о.й м.у.у.р.а.а.с г.а.д.н.а бага насны хүүхдүүд х.а.р.д.а.г гэж м.о.н.г.о.л.ч.у.у.д э.р.т.н.э.э.с ярьдаг. Учир нь хүүхдүүдийн з.у.р.г.а.а дахь м.э.д.р.э.х.ү.й нээлттэй учир т.о.м.ч.у.у.д.а.а.с илүү…

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно