Press "Enter" to skip to content

Тэднийх Завхан нутгийн айл боловч ү.р х.ү.ү.х.э.д тогтдоггүй байсан учир юм мэддэг х.ү.н.д үзүүлтэл нутгаа соль гэсэн юмсанж…

1960-аад оны үест Архангай аймгийн Тариат суманд Баасанжав гэдэг айлынх нүүж ирэн нутагласан юм. Тэднийх Завхан нутгийн айл боловч ү.р х.ү.ү.х.э.д тогтдоггүй байсан учир юм мэддэг х.ү.н.д үзүүлтэл нутгаа соль гэсэн юмсанж. Тэднийх Тариатат нүүж ирээд жилийн дараа х.ө.ө.р.х.ө.н х.ү.ү.т.э.й болж гэрийн э.з.э.н нөгөөх х.ү.н дээрээ дахин очиж цаашид яах эсэхийг асуухад “Тэр нутагтаа л и.д.э.э.ш.

Энэ з.а.н.г.и.а.г х.ү.ү.г.и.й.н.х.э.э х.ү.з.ү.ү.н.д з.ү.ү. Д.о.л.о.о.н н.а.с х.ү.р.т.э.л нь с.а.л.г.а.ж болохгүй шүү. Д.о.л.о.о х.ү.р.э.э.д аяндаа ертөнцийн б.у.з.а.р.т.а.й х.о.л.и.л.д.о.х.о.о.р яах ч үгүй ” гээд нэг н.а.р.и.й.х.а.н у.л.а.а.н даавуу өгсөн аж. Баасанжав ч тэр х.ү.н.и.й хэлснээр Тариатад б.ү.р м.ө.с.ө.н нутагшиж т.а.в.а.н жилийн н.ү.ү.р үзээд байж. Тэгээд х.ү.ү.г.э.э т.а.в х.ү.р.с.н.и.й намар ү.с.и.й.г нь авч б.я.ц.х.а.н цайллага хийгээд эхнэр х.ү.ү.г.и.й.н.х.э.э хамт Мөрөн сумын нутагт байх Хатадын рашаан гэдэг газар амархаар очсон байна.

Тэнд хоёр гурван хоног рашаан у.у.ж хоноод тэнд очсон “Зил-130” машинтай х.ү.м.ү.ү.с.т.э.й гэрлүүгээ буцсан байна. Энэ үед х.ү.ү нь рашаан дээр тоглож байгаад х.ү.з.ү.ү.н.д.э.э з.ү.ү.д.э.г з.а.н.г.и.а.г.а.а г.э.э.с.э.н байсныг аав ээж нь мэдээгүй байж. Х.ү.ү ч энэ тухай хэлээгүй байна. Харин машин хөдлөх үед ээж нь анзаарч хүүе хаае болсон боловч жолооч нь я.а.р.ч байсан тул о.л.и.г.т.о.й э.р.ж х.а.й.ж ч ч.а.д.с.а.н.г.ү.й явжээ.

Х.ү.м.ү.ү.с ч “Яавал гэж зүгээр зүгээр”гэцгээгээд тоосонгүй. Гэтэл удалгүй а.й.м.ш.и.г.т.а.й юм болж нөгөө х.ү.ү машин д.э.э.р.э.э.с у.н.а.ж ү.х.ж.э.э. Х.ү.м.ү.ү.с.и.й.н ярьсанаар машины араас нэг ж.и.ж.и.г.х.э.н с.э.г.с.г.э.р а.м.ь.т.а.н гүйж ирээд тэвшин дээр ү.с.р.э.н гарч ирүүтээ мөнөөх б.я.ц.х.а.н х.ү.ү.г а.в.а.а.д ү.с.р.э.х шиг болжээ.

Машин дээр сууж явсан х.о.р.и.о.д х.ү.н энэ явдлыг бүгд харсан гэдэг бөгөөд соц үе байсан тул х.и.й х.о.о.с.о.н ц.у.у т.а.р.а.а.л.а.а гэх вий гэж а.й.г.а.а.д н.а.м д.а.р.с.а.н гэдэг. Харин х.ү.ү.г.э.э машин д.э.э.р.э.э.с у.н.а.ж ү.х.с.э.н.и.й дараа Баасанжавын эхнэр э.л.и.й б.а.л.а.й болж хотруу нүүгээд т.а.г болсон гэдэг. Яагаад ч юм х.ү.ү.х.д.э.д нь ч.ө.т.г.ө.р ш.ү.г.л.э.с.э.н тийм сонин айл байсан юм.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно