Press "Enter" to skip to content

А.а.в л байхгүй бол биднийг х.ө.м.ө.р.с.ө.н х.а.р ү.ү.л а.р.и.л.а.а.д н.а.р г.а.р.а.х мэт санагдаж билээ даанч б.у.р.х.а.н миний н.ү.г.э.л.т.э.й з.а.л.б.и.р.л.ы.г сонссонгүй…

Хүүхэд н.а.с.а.н.д х.ү.р.г.э.ж өгдаг галт тэрэг байдаг бол хэзээ ч т.ү.ү.н.д с.у.у.х.г.ү.й. . Аав минь их х.э.ц.ү.ү а.в.и.р.т.а.й хүн. У.х.а.а.н орсон цагаасаа л өөрийгөө т.ө.р.ө.ө.г.ү.й байсан бол миний 2 эгч, ээж минь ингэж з.о.в.о.х.г.ү.й дээ гэх х.а.р.а.м.с.а.л төрдөг байлаа. Цалин буусан өдөр хамгийн а.й.м.ш.и.г.т.а.й, ээж минь с.о.г.т.у.у ирэхээс нь өмнө х.ү.н.с гэдэс ц.у.в.д.а.й.х.а.н авна.

Орой нь аав ирээд б.ө.ө.н х.э.р.ү.ү.л, мөнгө өг гэж ээжийг минь у.х.а.а.н.г.ү.й болтол з.о.д.н.о, ээжийгээ ө.м.ө.ө.р.ч у.й.л.с.а.н бид 3г хамтад нь з.о.д.о.о.д үлдсэн хоёр мянган төгрөгийг аваад гараад явна 10 минутын дараа а.р.х.и.а аваад инээгээд ороод ирнэ. Ийм үйл явдал сардаа 2,3 заавал болдог байлаа.

Өдөр бүр орой с.о.г.т.у.у ирээд а.г.с.а.м т.а.в.и.х болов уу? Э.р.ү.ү.л ирсэн ч б.и.т.г.и.й ү.г.л.э.ж я.н.ш.и.ж ш.а.л.т.а.г гаргаж 2 эгчийг минь б.и.т.г.и.й з.о.д.о.о.с.о.й гэсэн з.а.л.б.и.р.а.л . Барагтаа и.н.э.э.д.э.г.г.ү.й у.у.р.т.а.й аав. Би л аавынхаа төрсөн охин нь болохоор илүү х.а.й.р.л.а.г.д.а.н.а, том болох тусам тэр х.а.н.д.л.а.г.а таалагдахаа байж би аавдаа д.у.р.г.ү.й болсон.

Эгч нар ч чиний аав намайг з.о.д.с.о.н чамд хариуг нь өгнө гэж аавыг б.а.й.х.г.ү.й.д намайг з.о.д.н.о. Намайг с.о.г.т.у.у.д.а.а ш.о.г.л.о.х гэж о.р.о.л.д.с.о.н.о.о.с хойш би бүүр хамгийн и.х.э.э.р ү.з.э.н я.д.д.а.г болов. Ээжээсээ с.а.л.а.а.ч дээ гэж г.у.й.х.а.д та хэдийг аваад очих г.а.з.а.р.г.ү.й,2г ө.н.ч.р.ү.ү.л.с.э.н юм чинь я.д.а.ж чамайг э.л.э.г бүтэн ө.с.г.ө.е гээд у.й.л.ж билээ. 2 эгчийн минь аав з.у.у.р.д.а.ар ө.ө.д болсон

/…С.а.л.н.а гээд ээж минь 3 хүүхдээ ч.и.р.э.э.д ахындаа очоод я.д.р.у.у.х.а.н айл олон хүн т.э.ж.э.э.х.э.э.с ц.а.а.р.г.а.л.ж, аав ч одоо л у.у.х.г.ү.й гэсэн а.м.л.а.л.т.а.а.р аваад харина. Ээж минь Аавыг а.р.г.а.д.н.а г.у.й.н.а, а.я э.в.и.й.г нь олох гэж з.ө.н.д.ө.ө хичээх ч ихдээ л 10 хоног у.у.х.г.ү.й.

Арван жилээ т.ө.г.с.д.ө.г жил аав минь о.с.л.о.о.р э.м.н.э.л.э.г.т х.ү.р.г.э.г.д.э.н х.а.г.а.л.г.а.а.н.д орж байна гэж сонсоод яагаад ч юм зөндөө у.й.л.с.а.н ч ингээд биднийг з.о.в.о.о.х.о.о б.о.л.и.о.д ү.ү.р.д я.в.а.а.д ө.г.ө.ө.ч дээ гэж их залбирсан. А.а.в л байхгүй бол биднийг х.ө.м.ө.р.с.ө.н х.а.р ү.ү.л а.р.и.л.а.а.д н.а.р г.а.р.а.х мэт санагдаж билээ даанч б.у.р.х.а.н миний н.ү.г.э.л.т.э.й з.а.л.б.и.р.л.ы.г сонсоогүй ээ,

аав маань хүний а.с.а.р.г.а.а.н.д х.ө.г.ж.л.и.й.н б.э.р.х.ш.э.э.л.т.э.й болоод босоод ирсэн. А.а.ш а.я.г нь яг хэвэндээ а.р.х.и олдвол у.у.с.а.а.р биднийг з.о.в.о.о.с.о.о.р олон жил болж бна даа. Одоо би аавыгаа асраад гэртээ Ажил хийгээд хамт олонтой найз нөхөдтэй болоод инээж х.ө.х.р.ө.ө.д гоё ганган хувцас өмсөөд явахыг, аяллаар я.д.а.ж 7 хоног яваад ирэхийг хүсдэг гэрийн а.в.г.а.й л болж х.у.в.и.р.с.а.н.

Боломж нь байвал асрагчид харуулаад, а.с.р.а.м.ж.и.н.д аваачаад өгчихмөөр л санагдаж ш.а.н.т.а.р.д.а.г. Манай гэр бүлийн н.у.л.и.м.с, г.о.м.д.о.л аавд минь, надад ү.й.л.и.й.н ү.р болж ирсэн нь энэ байх даа. Аавынхаа охин болж төрсөн би ү.й.л.и.й.н ү.р.и.й.г нь хамт э.д.л.э.х т.а.в.и.л.а.н.т.а.й юмсанжээ. Ү.р чинь ү.л.д.э.х х.о.р.в.о.о.д зөв л а.м.ь.д.р.а.а.р.а.й хүмүүс минь. . .

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно