Press "Enter" to skip to content

Би тэрэнд үнэхээр х.а.й.р.т.а.й байсан б.и у.у.ч.и.л.ч.а.я гэж бодсон ч түүнд минь и.т.г.э.ж байгаа тэр жоохон о.х.и.н бас түүний хүүг ө.н.ч.р.ү.ү.л.х.и.й.г х.ү.с.э.э.г.ү.й болохоор…

Би 2013 онд нэгэн сургуульд сурагч солилцоогоор очоод очсон ангийнхаа н.ү.д хөмсөг б.о.л.с.о.н өндөр б.о.р з.а.л.у.у.д д.у.р.а.л.ч.и.х.а.ж билээ. Түүнийг Баяраа гэдэг. Солилцооны хугацаа дуусаж б.и ангидаа очсоны дараа г.э.н.э.т м.с.ж ирлээ. Тэрнээс манай анги т.а.а.л.а.г.д.с.а.н у.у? гэж байдаг шүү.

Би ч бүр нислээ нислээ бид 2 холбоотой болсноосоо хойш 2 сарын дараа ү.е.р.х.э.ж эхлэлээ. Ү.е.р.х.э.э.д ирсэн чинь г.о.м.д.о.х г.о.м.д.о.л.л.о.х асуудлууд их ү.ү.с.с.э.н б.и у.у.р.л.х.а.а.р.а.а дугаар фэйсбүүкийн б.л.о.к.л.ч.и.х.д.о.г болохоор захиа явуулна байрны гадаа өдөр ш.ө.н.ө.г.ү.й хүлээнэ.

Нэг өглөө сургууль дэрээ ирсэн чинь нэг л б.и.ш шүү бүх хүмүүс хараад л байна г.а.й.х.а.а.д нээх т.о.о.с.о.н.ч.г.ү.й ангируу ортол найзууд ЧИ Х.А.Р.А.А.Г.Ү.Й ЮМ УУ гээд с.а.н.д.р.а.л.д.а.ж байна шүү. Гараад харсан ү.л.э.э.д.э.г шааруудаар томоор сургуулийн ханан дээр У.у.ч.л.а.а.р.а.й Золоо гээд биччихсэн бас дээр нь + Баяраа гэчихжээ.

Багш нараасаа а.й.г.а.а.д ээж аав х.а.р.ч.и.х.в.а.л яанаа гээд ангийнхаа охидуудтай эмэгээрээ х.а.г.а.л.ц.г.а.а.ж билээ. Тэр өдөр б.и түүнийг у.у.ч.и.л.ж тэр минь аав ээж ч.а.м.а.й.г дагуулаад ирээ гээд байна. 2лаа гэрийнхэнтэйгээ танилцчихая л даа гээл г.у.й.н.а. Манай гэрийнхэн бүгд багш болохоор нилээн х.а.т.у.у хүмүүс байгаа юм.

Оюутан б.о.л.с.о.н жилээ бид 2 м.у.у.д.а.л.ц.а.ж ээж нь надруу з.а.л.г.а.а.д хүрээд ирээч миний охион г.э.л.э.э Би : Та о.х.и.н хүүхэдтэй хүн байж б.и дөнгөж арван жилийн х.ү.ү.х.э.д тийм юм ярих б.о.л.о.о.г.ү.й ээ эгчээ гээд т.а.с.а.л.ч.и.х.л.а.а. Том байсан байгаан.

Тэр үед б.и түүнээсээ жинхэнэсээ с.а.л.а.я гэж бодоогүй ээ өмнөх шигээ буцаад н.и.й.л.ч.и.х.н.э з.ү.г.э.э.р л энэ хугацаанд м.у.у хүмүүстэй нийлэх ээ б.о.л.и.о.д миний хойноос сургуульдаа орохоор болоод хүрээд ирнэ л гэж бодсон юм.

Бүх з.ү.й.л дээрээ б.л.о.к.л.ч.х.о.о.р тэр захиа явуулдаг. Эсвэл т.а.н.и.х.г.ү.й дугаараас ярин нэг тийм хөөрхөн аргатай байсан. Удалгүй Тэр аймагтаа үлдэж б.и хотод оюутан б.о.л.ж ирлээ. Ирсэний дараа найзаар минь тэр захиатай бөгж илгээсэн байсан. Захиан дээрээ сэтгэлийн минь итгэл а.л.д.а.р.х.а.а.с өмнө эргээд ирээч гэч бичжээ.

Би ч түүнийг дотроо у.у.ч.и.л.ж бөгжийг нь зүүгээд түүнийг дахин холбогдохыг хүлээж Хичээл ном гээд хэсэгтээ л т.о.о.с.о.н.ч.г.ү.й б.о.д.с.о.н.ч.г.ү.й. Нэг шөнө тэр надруу с.о.г.т.у.у з.а.л.г.а.ж н.а.м.а.й.г у.у.ч.л.а.а.р.а.й г.э.л.э.э б.и ч юуун у.у.ч.л.а.х у.у.с.а.н гэдгийг нь мэдээд у.у.ч.и.л.м.а.а.р байсан ч дахиад у.у.р.л.а.а.д у.т.а.с аа т.а.с.л.а.в.

Тэр я.в.д.л.а.а.с хойш 2 сарын дараа түүнийг найз охинтой б.о.л.с.о.н гэж сонслоо. Дараа нь тэр о.х.и.н нь ж.и.р.э.м.с.э.н гэдгийг сонсов. Надад үнэхээр х.ү.н.д байсан. Тэр у.й.л.ж з.а.л.г.а.с.а.н шөнөө миний нэрээр цээжин дээрээ ш.и.в.э.э.с х.и.й.л.г.э.ж найзууд нь н.а.м.а.й.г м.а.р.т.у.у.л.а.х гэж тэр шөнө түүнийг нэгэн охинтой танилцуулж тэр о.х.и.н нь ч ж.и.р.э.м.с.э.н б.о.л.ж л дээ.

Ингээд б.и 3жил ү.е.р.х.э.с.э.н тэр залуугаа бодож түүний и.н.э.э.д ү.н.э.р.и.й.г с.а.н.а.ж нэг жилийг өнгөрөөв. Би 2- р курст орлоо. Тэр аав болов. Би түүнийг м.а.р.т.а.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й х.э.в.э.э.р б.и 3- р курс орлоо. Найзаас минь түүний э.х.н.э.р х.ү.ү.х.д.и.й.н з.у.р.а.г ирлээ. Тэр үнэхээр жоохон о.х.и.н байлаа.

Дараа нь энэ бүхний дараа ч.а.м.а.й.г у.у.ч.и.л.н.а гэвэл Баяраа чам дээр очиход үнэхээр бэлэн ч.а.м.а.й.г үргэлж яриж байгаа гэв б.и з.ү.г.э.э.р л у.й.л.ч.и.х.л.а.а. Найзууд дээрээ о.ч.и.ж у.й.л.л.а.а. Би тэрэнд үнэхээр х.а.й.р.т.а.й байсан б.и у.у.ч.и.л.ч.и.х.я.а гэж бодсон ч түүнд минь и.т.г.э.ж байгаа тэр жоохон о.х.и.н бас түүний хүүг ө.н.ч.р.ү.ү.л.х.и.й.г х.ү.с.э.э.г.ү.й болохоор м.а.р.т.ч.и.х.с.а.а.н өөр з.а.л.у.у.т.а.й ү.е.р.х.э.ж байгаа гэж түүнд хэлүүлэв.

Тэр минь их з.о.в.о.ж байгаа ээж нь ч.а.м.а.й.г оюутан болохоор явахад ө.в.д.с.ө.н болохоор тэр явж ч.а.д.а.а.г.ү.й гэдгийг сонсоод б.и ө.н.г.ө.р.с.ө.н бүхнийхээ кодыг т.а.й.л.ж у.й.л.ж гарлаа. Би хамгийн х.ү.н.д үед нь түүнийг х.а.я.а.а.д явж бас ээжид нь тийн х.а.т.у.у үг хэлж. Дараа нь ажил хайж байгааг нь мэдээд эгчийнхээ компанид г.у.й.с.а.а.р байгаад найз охиныг нь орууллаа.

Мэдээж тэрэнд м.э.д.э.г.д.х.э.э.р.г.ү.й бүхнийг хийв. Би 4- р курст орлоо. б.и э.х.н.э.р хүүхэдтэй нь б.а.р.а.г х.а.й.р.л.а.ж с.а.й.х.а.н а.м.ь.д.р.а.а.с.а.й гэж хүсэж ажил хайсан зар дээр нь х.у.д.л.а.а фэйсбүүк нээж түүнийгээ таньдаг хүнийхээ компанид оруулчихлаа.

Би 3жил үе.р.х.э.с.э.н чамайгаа м.а.р.т.а.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й 5жилийг өнгөрүүллээ. Чи бол миний а.м.ь.д.р.а.л.ы.н 8жил 9/5 бол Чиний минь т.ө.р.с.ө.н өдөр өнөөдөр л чамайгаа т.а.в.ь.ж я.в.у.у.л.а.я о.д.о.о л хуруунаасаа бөгжөө а.в.а.я унтахдаа ч хүртэл т.а.й.л.а.л.г.ү.й нандигнасан..

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно