Press "Enter" to skip to content

Дахин дахин г.а.р.ч ирээд, дахин дахин ингэж з.ү.р.х.и.й.г минь с.и.й.ч.э.э.д хаях х.э.р.э.г байсан гэж үү? Х.а.й.р.л.а.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й юм бол…

Миний бага н.а.с бусдын адил т.о.г.л.о.ж н.а.а.д.а.ж, и.н.э.э.ж х.ө.ө.р.ч, э.р.х.э.л.ж н.я.л.х.а.р.ч ө.н.г.ө.р.с.ө.н. Д.у.т.а.г.д.а.х г.а.ч.и.г.д.а.х зүйл гэж байгаагүй. Амар амгалан аз жаргалтай г.э.р бүлд өссөн. Одоо ч хэвээрээ. Хөдөөгийн с.у.м.а.н.д ө.н.г.ө.р.с.ө.н х.ү.ү.х.э.д н.а.с минь баяр баяслаар дүүрэн байсан юм. Манайх хөдөөний айл учраас б.и нагацындаа байдаг байсан юм.

Тэднийх 4 хүүхэдтэй. Бид нар а.м бүл олуулаа амьдардаг байсан. Тэгээд манайд хүүгийнх нь найзууд гэж гурав дөрвөн хөвгүүд ирж өдөр шөнөгүй бид т.о.г.л.о.ж наадаж өнгөрүүлдэг байж билээ. Хүүхэд байхад х.а.й.р д.у.р.л.а.л гэж юугаа ч мэдэхэв дээ. Хамгийн г.э.г.э.э.л.э.г н.а.н.д.и.н сайхан үе минь байж дээ.

У.р.с.а.а.д л байх цаг хугацааг у.х.р.а.а.г.а.а.д тэр ү.е.д.э.э нэг о.ч.и.х юм сан. Миний я.р.и.х гол хүн м.а.а.н.ь тэдний нэг л дээ. Тэр м.а.а.н.ь айлын бага э.р.х т.а.н.х.и.л х.ү.ү байж билээ. Тэр дунд ангиасаа х.о.т руу ш.и.л.ж.с.э.н юм. Тэр ж.и.л бүр с.у.м.д.а.а очдог байсан хэдий ч бид дахиж б.а.г.а байсан шигээ тэгэж т.о.г.л.о.ж наадахаа б.о.л.ь.с.о.н байсан юм.

Жаахан т.о.м болоод и.ч.д.э.г б.о.л.с.о.н байсан юм у.у даа. 2015 онд бүгд л фэйсбүүк ашигладаг болчихсон байсан. Намрын нэг өдөр тэр над руу чат б.и.ч.и.ж энэ өдрөөс бүх зүйл эхэлсэн юм. Түүнийг б.и шууд т.а.н.и.а.г.ү.й нэр о.в.о.г з.у.р.г.и.й.г нь н.я.г.т.а.л.ж харж байж т.а.н.ь.ж билээ. С.о.л.и.о.т.о.й ч юм шиг.

Тэр өдөр түүний т.ө.р.с.ө.н өдөр нь байгаад надтай уулзах у.у? гэж асуусан. У.р.ь.д өмнө хүнтэй ү.е.р.х.э.ж ү.з.э.э.г.ү.й, эрэгтэй эмэгтэй 2 хүн уулзаж яадгийг ч б.и мэддэггүй байсан. Үеийхнийгээ бодвол б.и тэр тал дээр юу ч м.э.д.д.э.г.г.ү.й байжээ. Гэхдээ л б.и тэрэнтэй уулзсан. Хөдөө с.у.м.а.н.д болох а.н.х.н.ы болзоо.

Г.э.г.э.л.з.ү.ү.л.ж д.о.г.д.л.у.у.л.н.а гэж жигтэйхэн. Өдөр хоног өнгөрөх тусам бүх зүйл сайхан б.о.л.ж байсан. Өмнө м.э.д.э.р.ч б.а.й.г.а.а.г.ү.й с.о.н.и.н гайхалтай мэдрэмж. Нисээд л б.у.у.ж байгаа юм шиг. Өмнө нь яагаад б.и түүнийг а.н.з.а.а.р.ч б.а.й.г.а.а.г.ү.й.г.э.э өөрөө ч гайхна. Түүнтэй х.а.р.ц т.у.л.г.а.р.а.х.а.д, тэр г.а.р.а.а.с минь х.ө.т.л.ө.х.ө.д, түүнд тэврүүлэхэд б.и үүлэн дээгүүр н.и.с.ч байгаа юм шиг л байсан.

Тэгэхэд миний з.ү.р.х бүр ц.э.э.ж.и.н.д.э.э б.а.г.т.а.х.г.ү.й гараад явчих юм шиг х.ү.ч.т.э.й б.у.л.и.г.л.а.ж, ямар их д.о.г.д.о.л.с.о.н гэж санана. Г.а.л.з.у.у.р.т.л.а.а д.у.р.л.а.н.а гэж тэр байх. Яагаад ч юм б.и түүний талаар хамгийн дотны найздаа ч я.р.ь.д.а.г.г.ү.й байлаа. Тэр минь надад х.о.р.в.о.о дээрх юу юунаас ч и.л.ү.ү ү.н.э ц.э.н.э.т.э.й санагдаж, хэнээс ч юунаас ч н.у.у.х.ы.г х.ү.с.э.ж байсан.

Хэн нэгэн м.э.д.ч.и.х л юм бол х.а.г.а.р.ч.и.х юм шиг, э.в.д.э.р.ч.и.х юм шиг. Би а.м.ь.д.р.а.л.ы.н.х.а.а туршид нэг л х.ү.н.д олон удаа г.а.л.з.у.у.р.т.л.а.а д.у.р.л.а.с.а.н юм. Тэр миний а.м.ь.д.р.а.л.ы.н цор г.а.н.ц з.ү.р.х.н.и.й минь наран байжээ. Гэхдээ б.и үнэхээр алхах ё.с.г.ү.й замаараа алхсан байна.

Жаргалтай өдрүүд минь удаан ү.р.г.э.л.ж.л.э.э.г.ү.й юм д.а.г. Тэр г.э.н.э.т нэг өдөр г.а.р.ч ирсэн шигээ г.э.н.э.т л явчихаж билээ. Намайг голд минь ортол г.о.м.д.о.о.г.о.о.д явсан. Нэг я.л.и.х.г.ү.й зүйлээс б.о.л.ж бид 2 м.у.у.д.а.л.ц.с.а.н юм л даа. Тэр над руу у.у.р.л.а.ж, б.и түүн рүү у.у.р.л.а.а.д. Би ч с.э.т.г.э.л санаагаар н.а.в.с у.н.а.с.а.н а.м.ь.т.а.н б.а.а.х.а.н у.й.л.ж а.в.а.а.д найзууддаа хэлж с.э.т.г.э.л.э.э т.а.й.т.г.а.р.у.у.л.ъ.я гэж бодоод очлоо.

Уг нь б.и тэдэнд х.э.з.э.э ч г.у.н.и.г з.о.в.л.о.н.г.и.й.н талаар я.р.ь.д.а.г.г.ү.й юм. Очоод үг х.э.л э.в.л.э.ж ө.г.д.ө.г.г.ү.й хэсэг бодол б.о.л.ж суув. Найзууд намайг а.н.з.а.а.р.д.а.г.г.ү.й. Хичээл номоо хийгээд с.ү.р.х.и.й л байцгаана. Хэсэг сууж байгаад нэг найзынхаа у.т.с.ы.г үзээд сууж байтал т.э.р.н.э.э.с чат ирэв.

Шууд д.э.л.г.э.г.д.э.э.д гараад ирсэн юм. Би е.р нь хэн болоод х.у.в.и.р.ч.и.х.а.в. Надаас илүү д.о.т.н.о. Би з.ү.г.э.э.р л т.о.г.л.о.о.м байж. Х.о.о.л.о.й.н дээр нэг т.о.м юм тээглээд, н.у.л.и.м.с ц.и.й.л.э.г.н.э.э.д ирсэн боловч т.э.в.ч.и.в. Тэвчээр гэдэг бол миний хамгийн сайн чаддаг зүйл. Насан туршдаа хүмүүсийг тэвчиж ирсэн боловч хүмүүс у.ч.и.р ш.а.л.т.г.а.а.н.г.ү.й.г.э.э.р намайг о.р.х.и.ж, у.ч.и.р шалтгаангүйгээр ү.з.э.н я.д.д.а.г.

Тэндээс з.ү.г.э.э.р л юу ч болоогүй юм шиг гараад явсан. З.о.в.л.о.н ш.а.н.а.л.а.л.д.а.а хэн нэгнийг х.а.н.ь татахыг х.ү.с.д.д.э.г.г.ү.й юм. Бас л б.и анх удаа хэн нэгнээс б.о.л.ж дэрээ н.о.р.т.о.л у.й.л.ж, анх удаа л хэн нэгнээс б.о.л.ж тэгтлээ их г.у.н.и.г.л.а.ж билээ. Ямар ч х.о.л.б.о.о.г.ү.й 1 жил өнгөрөв.

Энэ хугацаанд б.и з.ү.г.э.э.р л урьдынхаараа а.м.ь.д.а.р.ч, хичээл сургууль гэж г.ү.й.г.э.э.с.т.э.й. Нэг өдөр хашааны хаалган дээр түүнтэйгээ таарав. Би з.о.г.т.у.с.а.ж тэр газраас х.ө.д.ө.л.ж ч ч.а.д.а.х.г.ү.й байхад тэр з.ү.г.э.э.р л юу ч болоогүй юм шиг хажуугаар з.ө.р.ө.ө.д ө.н.г.ө.р.с.ө.н. Би тэр өдрөөс эхлээд м.а.р.т.ъ.я гэж шийдсэн.

Тэрнийг м.а.р.т.а.х гэж г.а.л.з.у.у.р.ч с.о.л.и.о.р.т.л.о.о ү.з.э.н я.д.с.а.н. Тэглээ гээд юу ч ө.ө.р.ч.л.ө.г.д.д.ө.г.г.ү.й. Хүн болгон л а.л.д.а.а гаргаж байдаг гэж түүнийг у.у.ч.и.л.н.а. Тэр миний хувьд х.о.р.в.о.о е.р.т.ө.н.ц минь байсан бол б.и тэрний хувьд уулзаад л ө.н.г.ө.р.с.ө.н хүн т.ө.д.и.й. Хэсэг хугацааны дараа тэр над руу уулзъя гэж чат бичдэг болов.

Би тэр үед ердөө ч н.ү.ү.р өгөөгүй, бидний хоорондох бүх зүйл д.у.у.с.с.а.н гэж г.ү.р.и.й.с.э.н. Гэхдээ тэр намайг г.у.й.г.а.а.д ү.х.э.ж х.а.т.а.х хүн б.и.ш байсан юм байна лээ. Хамгийн хөөрхөн сайхан о.х.и.д түүний араас у.н.а.ж т.у.с.ч гүйдэг гэдгийг олон хүнээс сонссон. Х.а.р.а.м.л.а.х с.э.т.г.э.л т.ө.р.ж, дотроо б.и ш.а.т.а.ж байсан ч х.э.з.э.э ч түрүүлж г.у.й.х.г.ү.й, бичихгүй гэсэн б.а.р.д.а.м з.а.н минь д.и.й.л.э.в.

Цаг хугацаа ө.н.г.ө.р.ө.ө.д байх тусам б.и улам түүн рүү тэмүүлсээр байгаад дахиад гуйхад нь түүн дээр очсон. Энэ удаад б.и түүнгүйгээр а.м.ь.д.р.а.х нь байтугай а.м.ь.с.г.а.л.ж ч ч.а.д.а.х.г.ү.й б.о.л.с.о.н. Түүнтэй өнгөрүүлсэн цаг хугацаандаа б.и х.а.р.а.м.с.д.а.г.г.ү.й юм. Харин түүнгүйгээр өнгөрүүлсэн цаг хугацаандаа х.а.р.а.м.с.д.а.г.

Би ирээдүйгээ түүнгүйгээр т.ө.с.ө.ө.л.ж ч ч.а.д.а.х.г.ү.й б.о.л.т.л.о.о х.а.й.р.л.а.ж байсан. Би х.э.з.э.э ч түүнийг х.а.й.р.л.а.с.н.ы.х.а.а төлөө хариу н.э.х.д.э.г.г.ү.й байсаан. Чи намайг х.а.й.р.л.а.а.д ө.г.ө.ө.ч гэж б.и ядаж г.а.н.ц удаа ч тэрнээс г.у.й.г.а.а.г.ү.й. Г.у.й.г.а.а.д с.э.т.г.э.л г.а.р.а.х.г.ү.й хүн юм байна даа гэж д.ө.н.г.ө.ж у.х.а.а.р.ч байтал б.у.р.х.а.н намайг ш.и.й.т.г.э.ж байгаа ч юм шиг, ш.а.г.н.а.ж байгаа ч юм шиг өөрийнхөө бэлгийг илгээсэн.

Би үнэхээр их баярласан. Гэхдээ баярласан хүн нь зөвхөн б.и л байсан нь х.а.р.а.м.с.а.л.т.а.й. Цаг нь болоогүй ирсэн наад бэлгээ о.д.о.о буцаа гэж хэлсэн. Би ү.г.ү.й гэж хэлсэн боловч чи бид 2 болно шүү дээ. Би өөрийгөө а.в.ч явж ч.а.д.а.х.г.ү.й байж чамайг з.о.в.о.о.ж а.м.ь.д.р.а.х.г.ү.й гэж хэлсэн. Гэхдээ бид хоёулаа боломжтой амьдралтай хүмүүс л дээ.

Тэрний ярьдаг боломжтой амьдрал ямар гэдгийг м.э.д.э.х юм а.л.г.а. Ахыгаа дагуулж ирээд уулзсан. Уулзаж ярилцаад б.и тэрний шийдвэрийг дагасан. Энэ л миний а.м.ь.д.р.а.л.д.а.а г.а.р.г.а.с.а.н хамгийн т.о.м а.л.д.а.а юм даа. Нэг б.ү.д.э.р.с.э.н газраа х.и.ч.н.э.э.н удаа б.ү.д.э.р.ч.и.х.э.в дээ. Над шиг т.э.н.э.г хүнийг х.о.р.в.о.о.г хорь гуч т.о.й.р.о.о.д ч о.л.о.х.г.ү.й байхаа. Би чамд насаараа ө.р.т.э.й ж.а.р.г.а.а.ж л т.ө.л.н.ө дөө гэж хэлсэн.

Бас л и.т.г.э.ж т.э.н.э.г.т.э.н.э. Одоо л шинээр а.м.ь.д.а.р.ъ.я гэж шийдсэн. Гуних ү.е.д.э.э г.у.н.и.а.д л, ж.а.р.г.а.х ү.е.д.э.э жаргаад л. Өнгөрсөн амьдралаа өнгөрсөнд нь үлдээгээд. Бусад хүмүүс яасан ч их х.а.й.р.л.у.у.л.д.а.г юм дээ. Ямар их аз жаргалтай юм бэ? гэж ц.а.г.а.а.х.а.н а.т.а.а.р.х.а.н.а.

Тэгэж бодовч нэг ч удаа х.а.й.р.т.а.й гэж х.э.л.э.э.г.ү.й түүнд б.у.р.у.у ө.г.ө.х.г.ү.й. Бас чи намайг б.о.д.д.о.г.г.ү.й гэж нэг ч удаа г.о.м.д.о.л.л.о.ж байсангүй. Би ийм байсан ч ж.а.р.г.а.л.т.а.й л байдаг. Жаргалтай л байна гэж өөрийгөө х.у.у.р.ч байж.Саяхан нэг өдөр гэртээ сууж байтал түүнийг нэг хөөрхөн сайхан охинтой хуримаа хийх гэж байгаа гэж хүнээс сонслоо.

Би тэгээд хэн болоод х.у.в.и.р.ч.и.х.а.в. Тэгээд дахиад л бүр ш.а.л.д.а.а б.у.у.ч.и.х.л.а.а. Надтай х.э.в.и.й.н харилцаатай болчихсон байгаа шүү дээ. Миний хамаг б.и.е ч.и.ч.и.р.ч, у.х.а.а.н б.а.л.а.р.т.а.х ш.а.х.с.а.н. Надад хэлээд явсан бол б.и з.ү.г.э.э.р л ү.л.д.ч.и.х байсан шүү дээ гэж мессеж б.и.ч.э.э.д о.р.х.и.с.о.н. З.а.л.г.а.ж орж ирээд чи юу яриад байгаа юм гэхээс өөр юу ч х.э.л.э.э.г.ү.й.

Чи хүрээд ир хоёулаа ярилцаад шийдье гэсэн. Зүгээр л байж байх байсан миний амьдралыг з.ү.г.э.э.р л тэр чигт о.р.х.и.ч.и.х.г.ү.й дээ. Дахин дахин г.а.р.ч ирээд, дахин дахин ингэж з.ү.р.х.и.й.г минь с.и.й.ч.э.э.д хаях х.э.р.э.г байсан гэж үү? Х.а.й.р.л.а.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й юм бол х.а.й.р.л.а.г.д.а.ж ч.а.д.а.а.г.ү.й тэр газарт нь х.а.я.а.д я.в.а.х нь арай дээр б.и.ш гэж үү?

Удахгүй бидний учирсан тэр өдөр болох нь. Удахгүй түүний т.ө.р.с.ө.н өдөр болох нь. Удахгүй 6 намрыг үдэх нь. Урьдынхаараа б.и үлдэж чи я.в.а.х нь. Яг энэ цаг мөчид, өдийд жаргалтай байсан энэ цаг ү.е.д.э.э б.и түүнийг я.в.у.у.л.а.х.ы.г х.ү.с.э.ж байна. Би түүн дээр өөдөөс нь х.а.р.ж и.н.э.э.э.ж байгаад аз жаргалтай амьдраарай гэж хэлээд өөрийнхөө г.у.н.и.г.т.а.й х.а.й.р с.э.т.г.э.л.д ц.э.г т.а.в.и.н.а.

Энэ бүхэн миний л а.л.д.а.а санагдаж байна. Өчнөөн залуучууд надад х.а.й.р.т.а.й гэж хэлж байхад үгийн м.у.у.х.а.й.г.а.а.р х.а.т.г.а.ж г.о.м.д.о.о.г.о.о.д намайг х.а.й.р.л.а.а.г.ү.й тэр хүн рүү ү.х.т.л.э.э з.ү.т.г.э.с.э.н надад өгч байгаа ш.и.й.т.г.э.л нь юм болов у.у даа. Х.а.й.р.л.а.с.а.н боловч х.а.й.р.л.у.у.л.ж ч.а.д.а.а.г.ү.й б.и о.д.о.о түүнийг өөрийнхөө ертөнцөөс я.в.у.у.л.а.х болно.

Түүний өөдөөс жаргалтайгаар и.н.э.э.ж з.о.г.с.о.ж байгаад аз ж.а.р.г.а.л х.ү.с.н.э. Надад о.д.о.о тэгэж ч.а.д.а.х х.а.н.г.а.л.т.т.а.й их х.ү.ч бий. Тэгээд хэн нэгнийг ү.з.э.н я.д.а.ж өөрийгөө ш.и.й.т.г.э.х.г.ү.й. Гэхдээ амьдрал х.ө.в.ө.р.д.г.ө.ө.р.ө.ө х.ө.в.р.ө.ө.д, у.р.с.д.г.а.а.р.а.а у.р.с.а.а.д өнгөрнө. Дахиад 6 намар өнгөрнө.

Сэтгэлийн ш.а.р.х, з.ү.р.х.н.и.й ш.а.н.а.л.а.л минь тэр үед э.д.г.э.р.э.э.д д.у.у.с.н.а гэж и.т.г.э.н.э. Баяртай миний а.м.ь.д.р.а.л.ы.н аз жаргал, баяр хөөрөө. Баяртай миний г.э.г.э.э.х.э.н г.у.н.и.г минь.

Бидний зам хаа нэгтээ дахиад о.г.т.л.о.л.ц.о.х юм бол хамгийн д.у.л.а.а.н.а.а.р.а.а чамайгаа дахиад нэг т.э.в.э.р.ь.е. Зүгээр л с.э.т.г.э.л.д.э.э х.а.д.г.а.л.ж явдаг их ачаагаа хэн нэгэнтэй х.у.в.а.а.л.ц.а.ж г.у.н.и.г.а.а х.ө.н.г.ө.л.ө.х гэсэн юм. Та бүхэн с.ө.р.ө.г с.э.т.г.э.г.д.э.л б.и.ш у.р.м.ы.н үг х.а.й.р.л.а.а.р.а.й. . .

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно