Press "Enter" to skip to content

Охин бид хоёр хаалга т.ү.л.х.э.н орж ирэхийг нь хүлээх аавтай болноо удахгүй. . .

Би г.а.н.ц бие ээж . Гэхдээ удахгүй ганц бие э.э.ж байхаа болих гэж байгаа. Энэ шийдвэрийг гаргах их хүнд байсан ч з.ө.в зүйл гэдгийг мэдэрсээн. Хүн бүрт анхны х.а.й.р байдаг байх. Миний анхны х.а.й.р намайг 9-р ангид байхад ирсэн юм. Би сургуулийнхаа шигшээд т.о.г.о.л.д.о.г үргэлж л тэмцээн у.р.а.л.д.а.а.н гээд их э.р.ш.ү.ү.д о.х.и.н байлаа.

Шилжиж ирсэн х.ү.ү.д д.у.р.л.а.ж түүнтэйгээ хүүхдийн н.а.н.д.и.н ү.е.р.х.л.э.э.р ү.е.р.х.э.ж эхэлсэн юм. Бид оюутан б.о.л.т.л.о.о ү.е.р.х.с.э.н л дээ. Харин тэр хүү миний төлөө өдөр бүр з.а.х.и.а бичиж үргэлж хамт байдаг хичээлээ тараад хамт явдаг хэрнээ захиандаа бүх хэлж б.а.й.г.а.а.г.ү.й үгээ бичээд нэг и.с.г.э.л.э.н а.м.т.т.а.й ш.ү.г.э.л.т.э.й м.о.д.т.о.й ч.и.х.э.р.т.э.й хамт өгдөг байсан. Гэхдээ о.ю.у.т.а.н болоод л бид с.а.л.с.а.н.

Би намайг г.ү.н.ж шиг өргөмжилж х.а.й.р.а.л.ж эхэлсэн нэгэн з.а.л.у.у.д и.т.г.э.с.э.н. Бүхнээ зориулсаан. Тэр надаар гэхдээ зөвхөн г.а.н.г.а.р.д.а.г байсан юм билээ. Би 4-р күрстээ б.и.е д.а.в.х.а.р болсоноо мэдээд яг л к.и.н.о.н дээр гардаг шиг г.о.ё х.а.й.р.ц.г.а.н.д тестээ хийгээд түүнийг б.а.я.р.л.у.у.л.а.х гэж ширээ з.а.с.а.а.д уг нь их л х.и.ч.э.э.с.э.н.

Гэтэл тэр тэр х.а.й.р.ц.г.а.н.д у.т.а.с байгаа гэж бодсон байсан. Б.и.ш гэдгийг нь мэдээд маш их у.у.р.л.а.ж хүүхэдтэй болох б.о.л.о.м.ж.г.ү.й би ү.р.г.ү.й гэж хүртэл хэлсэн дээ. Ингээд с.а.л.ж байлаа. Би хойноос нь г.ү.й.х.г.ү.й г.у.й.х.г.ү.й байж ч.а.д.а.а.г.ү.й ээ. Ү.х.т.л.э.э л г.ү.й.с.э.н. Бүр намайг г.э.х.г.ү.й байгаа хүнийг с.э.т.г.э.л.и.й.г нь т.а.т.а.х гэж бэлэг с.э.л.т г.э.н.э.т.и.й.н бэлэг. Ёохх энэ л үнэхээр т.э.н.э.г зам шүү.

О.х.и.д минь. Миний г.э.д.э.с.р.ү.ү с.а.г.с.н.ы бөмбөг хүртэл с.а.в.ж байсан. Би з.а.а.л авч байгааг нь мэдээд хоол хийгээд б.а.р.и.а.д очлоо гэж л тэр шүү дээ. Бүх найз нар нь ш.о.у ц.э.н.г.э.э.н о.х.и.д.о.о.р хүрээлүүлсэн учир ганцаараа т.ү.р.ү.ү.л.ж а.а.в болох ё.с.г.ү.й гэж үзсэн дээ. Би 7 сартай хүртлээ хар а.а.л.г у.у.л.а.н байж хойноос нь явсаар байгаад эцэст нь нэг л өглөө ү.х.т.л.э.э у.й.л.а.а.д с.э.р.э.х.д.э.э б.ө.л.ц.и.й.с.ө.н н.ү.д.э.э толинд х.а.р.а.а.д ш.и.й.д.с.э.н.

Чи г.а.н.ц б.и.е ээж болно. Үүнтэй э.в.л.э.р. С.э.т.г.э.л.и.й.г г.у.й.ж бас худалдаж авч б.о.л.д.г.ү.й юм байна. Чамайг г.э.х.г.ү.й хүн хүүхэд бүр ч х.ү.с.э.х.г.ү.й. Чи одоо у.х.а.а.р гэж. Ингээд л охин минь тэр нэгэн намар мэндэлсэн дээ. Миний о.х.и.н аз болж а.й.м.ш.и.г.т.а.й а.а.в.ы.г.а.а биш яг намайг у.с.н.ы д.у.с.а.л мэт д.у.у.р.а.й.с.а.н.

Хамгийн з.о.л.г.ү.й нь о.х.и.н маань 1 ой гарантай байхдаа сонсголын э.р.х.т.э.н.и.й с.у.д.а.с д.а.р.а.г.д.с.а.н о.н.о.ш нь мэдэгдэж ээжийгээ сонсох нь бүү х.э.л т.ө.р.с.ө.н ц.а.г.а.а.с.а.а хойш х.о.р.в.о.о.г.и.й.н а.н.и.р чимээг олж с.о.н.с.о.о.г.ү.й нь мэдэгдсэн. Өөрийн э.р.х.г.ү.й а.а.в.р.у.у нь хэлмээр санагдаад с.о.ш.и.а.л.а.а.р чат бичиж ийм байна яанаа гэж хэлсэн.

Тэр олон сарын дараа. Түүний хэлсэн үг юу байсан гээч. Манай у.д.а.м.д х.э.л.г.ү.й т.а.х.и.р д.у.т.у.у хүн б.а.й.х.г.ү.й тэгээд бас би ү.р.г.ү.й гэж хэлээ биздээ. Хүүхэдээ минийх болгох гэж б.ү.ү х.и.ч.э.э гэсэн үг сонссон. Э.в.л.э.р.д.э.э чи ийм л хүн сонгож х.а.й.р.л.а.с.а.н. Ээжтэйгээ охиноо э.р.ү.ү.л болгох гээд х.ө.ө.ц.ө.л.д.ө.ж эхэлсэн.

Амьдрал их с.о.н.и.н. Тэр э.м.н.э.л.э.г.т анхны х.а.й.р.т.а.й.г.а.а т.а.а.р.а.л.д.с.а.н. Тэрийг э.м.ч болсоныг м.э.д.э.э.ч.г.ү.й би з.о.г т.у.с.а.н г.а.й.х.а.ж зогссон. Тэр өдрөөс миний х.ө.ө.ц.ө.л.д.ө.х ажлыг хамт амжуулж их т.у.с.а.л.с.а.а.н. Солонгос руу 15 хүүхэд явуулах ж.а.г.с.а.а.л.т.а.н.д бид хоёрыг оруулж өгч э.м.ч.и.л.г.э.э.н.и.й тал з.а.р.д.л.ы.г цалингийн зээл авч өгч төлсөн.

Охин минь 2 настайдаа э.р.ү.ү.л с.а.р.у.у.л болоод монголдоо буусан. Хамгийн анх ээжийнхээ хоолойг сонсоод охин минь шууд намайг т.э.в.э.р.ч авсан. Ү.х.т.л.э.э у.й.л.с.а.а.н би. Анхны х.а.й.р.т.а.й.г.а.а ирсэн цагаасаа хойш холбоотой байсаар. Х.о.л.б.о.о.г.ү.й байх аргагүй шүү дээ 12 сарын цалингийн зээлээ миний о.х.и.н.д зориулсан хүнд.

Хоол хийж очно, мөнгөтэй үедээ кинонд даана, о.й.м.с о.р.о.о.л.т хүртэл авч өгнө. Н.э.р.э.л.х.э.э.д унахаар нь шууд л з.а.г.н.а.а.д чи ц.а.л.и.н.г.и.й.н зөрүүгээр яаж амьдрах вэ дээ зүгээр ав гээд л чадах зүйлээрээ л х.а.л.а.м.ж.и.л.д.а.г байв. 11 сард охин минь 3 нас хүрсэн. Үеийнхэн нь хэдийн х.э.л.д ороод ш.у.л.г.а.н.а.ж байгаач миний охин ээжээ эмээ г.о.г.о той л байгаа.

Гэхдээ удахгүй ээждээ дуу дуулж өгнөө. Харин шинэ он солигдох мөчид би анхны х.а.й.р.а.а.с.а.а г.э.р.л.э.х с.а.н.а.л авав. Би 2 сарын дараа хариу өгье гэж түүнд хэлсэн. Харин түрүү долоо хоногт о.х.и.н.ы аав холбогдов. Та хоёрыгоо а.в.м.а.а.р байна. Охинтойгоо уулзмаар байна гэв. Би түүнд С.а.н.а.ж байна уу? Чи ү.р.г.ү.й шүү дээ.

Миний хүүхдийг ө.ө.р.и.й.н.х.ө.ө б.о.л.г.о.х гэж б.ү.ү х.и.ч.э.э гэж өөрийнх нь хэлж байсан үгийг хэлсэн. Би зөв зүйл хийсэн гэж итгэж байна. Тэр хүний өнөөх сайхан найзууд бүгд аав болж гэр бүл зохиосон гэнээ. Тэр г.а.н.ц.а.а.р.д.а.ж эхэлсэн бололтой.

Амьдралын туршид үр хүүхэд л ө.в.ө.р б.ү.л.э.э.ц.ү.ү.л.д.э.г болохоос анд найзууд б.и.ш. Харин а.н.х.н.ы х.а.й.р надад дахин гэрэл гэгээ нэмэх болсон залуудаа валентины баяраар гэрлэх саналыг нь зөвшөөрсөнөө хэлнэ. Охин бид хоёр хаалга т.ү.л.х.э.н орж ирэхийг нь хүлээх аавтай болноо удахгүй. . .

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно