Press "Enter" to skip to content

Нөхөр хэд хоног гадуур явж байгаад ирээд зочны өрөөнд буйдан дээр ирээд у.н.т.а.ж байхад нь би чамаас с.а.л.а.х.а.а.р ш.и.й.д.с.э.н…

Миний амьдралын хамгийн э.р.г.э.л.т.т.э.й үеийн талаар ярих гэж байна. Би бол маш т.э.н.э.г хүн. Дэндүү д.у.р.а.а.р.а.а а.м.ь.д.а.р.ч байжээ. Нэг залуутай уулздаг байж байгаад түүнээс ж.и.р.э.м.с.э.н болсон. Тэгээд тэр хүнд хэлэхэд юу ч д.у.у.г.а.р.а.х.г.ү.й 10 минут орчим болсон. Тэгээд өөр юм яриад эхэлсэн.

Үүнийг нь би хүлээн з.ө.в.ш.ө.ө.р.ө.х.г.ү.й байна гэж ойлгосон. Ер нь бол би түүнтэй с.у.у.н.а б.а.р.и.н.а гэж бодож б.а.й.г.а.а.г.ү.й. Хэрэв хүлээн зөвшөөрвөл суухаас л гэж бодсон. Гэхдээ тэдний э.э.ж үнэхээр а.й.м.ш.и.г.т.а.й. Эгч нь манай ангийн о.х.и.н байсан болохоор бас мэднэ л дээ.

Тэр а.в.г.а.й лав хүүтэйгээ намайг с.у.у.л.г.а.а.г.ү.й гэж хамгийн түрүүнд бодсон бас тэр ээжийн эрх хүү бид 2 ийг байтугай өөрийгөө ч аваад явж ч.а.д.а.х.г.ү.й гэж өөртөө дүгнэлт өгөөд б.у.р.х.а.н.ы өгсөн ганцхан б.э.л.г.и.й.г т.а.с.а.л.с.а.н х.э.р.ц.г.и.й э.м.э.г.т.э.й бол би. Тэр хүнтэй дахиж х.а.р.ь.ц.а.а.г.ү.й.

Манай нөхөр бол 2 жил орчим миний хойноос г.ү.й.ж байгаад суусан. Тэр үед ч гэсэн г.ү.й.д.э.г л байсан. Даанч би т.о.о.д.о.г.г.ү.й байж дээ. Ер нь бол миний х.а.н.ь жижигхэн биетэй, х.а.р ц.а.р.а.й.т.а.й, дэндүү тууштай, надтай суух үедээ а.р.х.и у.у.ж ч.а.д.д.а.г.г.ү.й, а.м.а.р.х.а.н с.о.г.т.д.о.г залуу байсан.

Анх гэрлээд үнэхээр х.а.л.у.у.х.а.н халамжтай жаргадаг байлаа. Өөртөө зөв сонголт хийсэн гэж бат итгэлтэй байсан. Яваандаа бид 2ын з.о.в.л.о.н эхэлсэн хүүхэдтэй б.о.л.о.х.г.ү.й 5 жил боллоо. Ганцхан удаа ж.и.р.э.м.с.э.л.с.э.н нь савны гадуур ж.и.р.э.м.с.л.э.л.т гээд өрөөсөн ө.н.д.г.ө.в.ч.ө.ө авахуулсан.

Яадаг ч байсан ж.и.р.э.м.с.л.э.х юм байна гэж баярласан. Өрөөсөн ө.в.д.ө.г ө.в.ч.т.э.й ч хүмүүс ж.и.р.э.м.с.э.н болж л байдаг шд. Гэвч бас л б.о.л.д.о.г.г.ү.й. Ингээд үзүүлсэн нь ү.л.д.с.э.н ө.н.д.г.ө.в.ч ний минь г.у.у.р.с нь б.и.т.ү.ү гэнэ. Ханийн минь з.а.н а.а.ш нь их э.в.д.э.р.с.э.н, би тийм болгосон юм уу эсхүл х.ү.ү.х.э.д.г.ү.й болохоороо у.у.р нь х.ү.р.э.э.д байдаг болсон юм уу б.ү.ү мэд их л у.у.р.т.а.й.

Гэхдээ надад г.а.р х.ү.р.э.э.г.ү.й л дээ. А.р.х.и их у.у.н.а у.у.г.а.а.д 7 хоногоор а.л.г.а болно. Ямар ч х.а.л.а.м.ж.г.ү.й болсон. А.р.х.и у.у.х.а.а.р нь би гэдгийг хүн араас нь жинхэнэ г.а.л.з.у.у хүн шиг залгана. У.у.р.л.а.н.а х.а.р.а.а.ж з.ү.х.н.э аль м.у.у х.а.й.г.а.а.р нь л хэлнэ. Тэглээ гээд надад д.э.э.р.д.с.э.н юм б.а.й.х.г.ү.й, улам л у.у.р х.ү.р.с.э.э.р би ч их у.у.р.т.а.й д.о.г.ш.и.н болсон байсан.

Я.д.а.ж байхад дандаа өөрийгөө ж.и.р.э.м.с.э.н болсон болов уу гэж г.о.р.ь.д.о.ж т.е.с.т.э.э.р эсхүл э.х.о.д харуулна. Төсөөллийн ж.и.р.э.м.с.л.э.л.т гэдгийг бол т.о.й.м.г.ү.й олон удаа болсон. Зөндөө ч их у.й.л.с.а.н. Өөрийгөө үнэхээр т.э.н.э.г, ш.и.й.т.г.э.л.э.э хүртэж байгаа нь энэ х.о.х.и.н.ь гэж зөндөө их з.ү.х.с.э.н.

1 шөнө бүр н.о.й.р х.ү.р.э.х.г.ү.й ганцаараа х.э.в.т.э.ж бгаад шөнөжин бодсон хэн хэндээ ж.а.р.г.а.л өгч ч.а.д.а.х.г.ү.й бол с.а.л.ъ.я гэж. Тэгээд ажлаасаа гараад хотод очоод ганцаараа а.м.ь.д.р.а.х.а.а.р ш.и.й.д.э.э.д босоод ажил дээрээ очоод ажлаас гарах ө.р.г.ө.д.ө.л.д.ө.ө өгөөд хадам аав руу залгаад танай хүү д.э.н.д.ү.ү байна.

Би с.а.л.а.а.д явлаа гэсэн нь Заза гэхээс өөр үг х.э.л.с.э.н.г.ү.й. Өө за т.о.о.х.г.ү.й юм байна гэж бодоод би гэдэг хүн нөхрөөсөө с.а.л.а.х.а.а.р бүр м.ө.с.ө.н ш.и.й.д.э.э.д байлаа. Нөхөр хэд хоног гадуур явж байгаад ирээд зочны өрөөнд буйдан дээр ирээд у.н.т.а.ж байхад нь би чамаас с.а.л.а.х.а.а.р ш.и.й.д.с.э.н.

Ингэж ө.ө.х ч биш б.у.л.ч.и.р.х.а.й ч биш а.м.ь.д.р.а.х х.э.р.э.г а.л.г.а гэхэд юу ч х.э.л.э.х.г.ү.й намайг хараад л хэвтээд байсан. Би өрөөндөө ороод миний араас орж ирээд х.э.р.э.г.г.ү.й гээд г.у.й.х болов уу гэж бодоод хаалгаа т.ү.г.ж.э.э.г.ү.й хүлээсэн орж и.р.э.э.г.ү.й. Үүр ц.а.й.х үед хаалга дуугараад дахиад л гараад явсан.

Харин би гэртээ өөртөө б.а.т и.т.г.э.э.д үлдсэн. Хэд хоногийн дараа манай 1 найз над руу залгаад: – чи хүүхэд ө.р.г.ө.ж а.в.ъ.я гэж байсан яасан гэхэд нь: – авна шдээ найзаа гээд юу ч бодолгүй хэлэхэд: – за тэгүүл хотод 35 нед 2 ихэр хүү ө.р.г.ү.ү.л.м.э.э.р байна гээд хүн с.у.р.а.г.л.а.а.д явж байна гэнэ гээд би гэдэг хүн чинь хэнээс ч асуухгүй тэгье би авна гээд л хэлсэн.

Ингээд л 2 б.у.р.х.н.ы.х.а.а а.ч.и.т ээжтэй нь холбогдоод ярилцаад тохироод нөхрийгөө ирэхэд нь б.ө.ө.н баяр хэлсэн нөхөр ч т.э.г.ь.е гээд зөвшөөрөөд х.ө.ө.р.ө.ө.д хадмууд, ах эгч нар ч баярлаад тэг тэг гэсэн. Харин м.у.у аав минь л миний охин ийм х.а.л.а.м.ж м.у.у.т.а.й нөхөртэй хүний 2 ү.р аваад чи өөрөө л з.о.в.н.о гэж хэлсэн.

Би чинь э.э.ж.г.ү.й юм болохоор надад т.у.с.л.а.х х.ү.н х.а.д.м.у.у.д.а.а.с ө.ө.р х.ү.н б.а.й.х.г.ү.й болохоор л тэгсэн байх. Тэгээд ажлаасаа г.а.р.а.х.а.а б.о.л.и.о.д хүүхэд өргөж авахаар болсон гэхэд манай дарга нар хамтран з.ү.т.г.э.г.ч.и.д маань бүгд л баярласан. Ингээд 2 хүүгээ т.ө.р.ө.х өдрийг тэсэн я.д.а.н хүлээсэн.

Хөвгүүд маань т.ө.р.ө.х э.м.н.э.л.г.э.э.с гаргаад л ээжийг нь гэрт нь б.у.у.л.г.а.ж өгөөд бид 2 хүүхдүүдээ т.э.в.р.э.э.д ирсэн. Ингээд манайх гэдэг айл 2 уулаа б.и.ш 6 уулаа болсон доо. Х.ө.ө.р.х.и.й дөө ү.х.т.э.л үр харам гэгчээр хадмууд маань ирж надад т.у.с.л.а.ж манайд 2 жил а.м.ь.д.а.р.с.а.н. Нөхөр ч а.р.х.и у.у.х нь х.а.м.а.а.г.ү.й б.а.г.а болсон.

Гэхдээ ганц нэг явахад нь миний нөгөө а.д.а.а.р з.а.н гараад хадмуудад маань х.э.ц.ү.ү л байсан байх. Хүүхэдтэй болоод амьдрал сайхан байгаа ч гэсэн нөхрийн нөгөө т.э.н.э.м.э.л з.а.н х.а.а.я.а гарч ирээд тэ.в.ч.э.э.р б.а.р.д.а.г үе байнаа бас. Тэгсэн ч гэсэн би энэ 3 залууд маш их х.а.й.р.т.а.й юм билээ. . .

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно