Press "Enter" to skip to content

Хаяг тогтоох дээр б.ү.р.т.г.э.л.т.э.й, ээж аав нь т.р.а.н.ш.е.й.н буюу т.а.н.к.а.н.д оршин суудаг гэж ээжид маань хэлсэн юм ТӨД УДАЛГҮЙ…

Энэ оройн мэндийг а.й.л.т.г.а.я аа. Миний захиа нийтлэгдэн олон олон сахиусан тэнгэрүүд унших тэр өдрийн мэндийг бас хүргэе. Намайг ж.а.а.х.а.н байхад гудамжнаас о.л.с.о.н юм гэсэн. Б.ө.ө.с.ө.н.д.ө.ө б.а.р.и.г.д.ч.и.х.с.а.н, х.ө.л н.ү.ц.г.э.н, т.о.м.д.с.о.н ө.м.д ц.а.м.ц у.т.с.а.а.р у.я.а.д ө.м.с.ч.и.х.с.ө.н гадаа тоглож байгаа хүүхдүүдийг г.ө.л.ө.р.ч.и.х.с.ө.н өрөвдөлтэй сууж байсан гэдэг.

4 нас орчимтой гэж б.а.р.и.м.т.а.н дээр б.ө.г.л.ө.с.ө.н байсан гэдэг. Орчим гэхээр ойлгомжтой шүү дээ. Төрсөн он сар, г.а.р.а.л у.г.с.а.а т.о.д.о.р.х.о.й б.и.ш гэсэн үг. Ээж маань олж харсан д.а.р.у.й.д.а.а ш.у.у.д х.ө.т.ө.л.ж авч яваад х.а.я.г т.о.г.т.о.о.х төв дээр ирсэн юм билээ. Хаяг тогтоох дээр б.ү.р.т.г.э.л.т.э.й, ээж аав нь т.р.а.н.ш.е.й.н буюу т.а.н.к.а.н.д оршин суудаг гэж ээжид маань хэлсэн юм билээ.

Х.а.р.и.у.ц.с.а.н хүн нь наад хүүхдээ ү.л.д.э.э.ч.и.ж болноо бид нар т.р.а.н.ш.е.й.н.д нь хүргээд өгнө, эцэг эхийг нь а.ч.и.л.т.а.н.д у.д.а.х.г.ү.й х.а.м.р.у.у.л.н.а наад х.ү.ү.х.э.д чинь у.д.а.х.г.ү.й а.с.р.а.м.ж.р.у.у очих байх гэж хэлсэн гэсэн. Ээж о.р.х.и.о.д явах гэтэл би х.ө.л.н.ө.ө.с нь гараараа т.э.в.э.р.ч.э.э.д дээшээ хараад и.н.э.э.с.э.н тэр м.ө.ч.и.д э.э.ж ө.р.г.ө.ж а.в.ь.я гэж бодсоон гэдэг.

Өргөж ч авсан. Миний төрсөн эцэг эх дээр очиж, г.у.й.ж хүүхдийг чинь сайхан газар сайн орчинд ө.с.г.ө.ж өөрийн хүүхэд шиг ө.с.г.ө.е өө г.у.й.ж байна гээд о.ч.и.х.о.д тэг тэг, г.у.р.в.а.н ш.и.л а.р.х.и авчраад ө.р.г.ө.ж а.в гэсэн юм байна лээ. Дүүрэг хороо, хаяг тогтоох бүхий л газраар гурван сар орчим х.ө.ө.ц.ө.л.д.ө.ж байж би нэг л өдөр нэртэй болж бүр о.в.о.г.т.о.й болж төрсний гэрчилгээтэй болсон байдаг.

Бодоод үзэхэд л а.й.д.а.с т.ө.р.д.ө.г. Би тэндээ т.а.н.к гэж ярьдаг тэр нүхэнд үлдсэн бол өнөөдөр хаана а.р.х.и.н.д орчихсон, х.ө.л.ө.ө х.ө.л.д.ө.ө.ж явах байсан болдоо гэж боддог. Ингээд амьдрал г.э.н.э.т с.а.й.х.а.н б.о.л.ч.о.о.г.ү.й ээ. Хүүхдээ өргүүлсэн буян болсон гээд т.ө.р.с.ө.н эцэг эх маань ойр ойр ирж а.р.х.и н.э.х.э.ж гэрийн хаяг мэдчихсэн хаалга т.о.г.ш.и.ж, м.ө.н.г.ө н.э.х.д.э.г болсон юм билээ.

Тэгж ирэх бүртээ зөвхөн а.р.х.и юм уу м.ө.н.г.ө л н.э.х.д.э.г тэрнээс б.и.ш х.ү.ү.х.э.д яаж байна, давгүй юу гэж н.э.г.с а.с.у.у.г.а.а.г.ү.й юм гэнэ лээ. Ээж тэр ш.а.л.т.г.а.а.н.ы у.л.м.а.а.с хамгийн с.ү.ү.л.ч.и.й.н у.д.а.а тэдэнд 3 тор дүүрэн х.ү.н.с бас дагуулж явж х.у.в.ц.а.с авч өгөөд дараа нь н.ү.ү.с.э.н. Би ердөө э.э.ж.т.э.й.г.э.э байхаас өмнөх ү.е.э т.а.н.к.а.н.д байсан ү.е.э с.а.н.а.д.а.г.г.ү.й.

Анхнаасаа л би орон с.у.у.ц.а.н.д ээжтэйгээ а.м.ь.д.а.р.ч манайх өглөө бүр м.а.с.л.о с.а.х.а.р.т.а.й талх и.д.э.ж байснаар л санаад байдаг. Уг нь ээж маань н.ө.х.ө.р.т.э.й байсан гэсэн. Намайг ө.р.г.ө.ж авах үед нөхөр нь наймаанд явчихсан байж л дээ. Ганзагын н.а.й.м.а.а т.а.р.в.а.г.н.ы а.р.ь.с з.ө.ө.д.ө.г үе.

Ирэхэд нь нээх б.о.в б.о.р ү.с.и.й.г нь х.у.с.ч.и.х.с.а.н с.а.й.р.т.с.а.н х.а.ц.а.р.т.а.й о.х.и.н.т.о.й болчихсон байж. Тэгээд л х.э.р.ү.ү.л м.а.р.г.а.а.н үүсч. Буцааж аваачиж өг гэж м.а.р.г.а.л.д.а.а.д д.и.й.л.э.э.г.ү.й ээжийг о.р.х.и.о.д явсан юм билээ. О.р.х.и.ж я.в.а.а.д у.д.а.а.г.ү.й эргээд ирсэн байсан.

Тэгээд нэг жил орчим хүлээн зөвшөөрч а.м.ь.д.р.а.х гэж хичээгээд ч.а.д.а.а.г.ү.й бүр явсаан гэдэг юм. Ээж маань дахин хүнтэй с.у.у.г.а.а.г.ү.й. Аан тийн хэлэхээ м.а.р.т.ч.и.х.а.ж ээж маань о.р.о.с монголын э.р.л.и.й.з гээд өөрөө хүүхэд байхаасаа их д.о.р.о.м.ж.л.у.у.л.ж, х.а.р.а.а.л.г.у.у.л.ж ш.о.о.л.у.у.л.ж ирсэн юм билээ.

Найз нөхөд лав б.а.й.г.а.а.г.ү.й юмдаг. Намайг мэдээ орох үеэс л тэрийг с.а.й.н м.э.д.д.э.г байв. Ээж маань ш.а.р ц.а.р.а.й.т.а.й сааралдуу нүдтэй ш.о.н.т.г.о.р хамартай ийм х.ө.ө.р.х.ө.н хүүхэлдэй шиг байхад би яагаад ийм б.о.р бас о.н.и.г.о.р юм болдоо гэж толинд х.а.р.а.н.г.а.а г.а.й.х.д.а.г байсан.

Тэгээд хоёр билүү гуравдугаар ангид байхдаа үнэнийг мэдэж билээ. Оройжин орондоо у.й.л.а.а.д л одооноос ээжийнхээ үгэнд л орох юм байна шүү, о.р.о.х.г.ү.й бол ээж тэр нүхэнд байдаг жинхэнэ аав ээжид а.в.а.а.ч.а.а.д ө.г.ч.и.х юм байна гэж а.й.ж билээ. Үнэнгээсээ а.й.с.а.н. Түүнээс хойш гадаа а.л.х.а.х бүртээ, энд тэнд явахдаа а.р.х.и у.у.г.а.а.д гудманд у.н.т.а.ж байгаа хүмүүсээс их а.й.н.а.

Т.ө.р.с.ө.н ээж аав намайг т.а.н.и.а.д ирээд ч.и.р.э.э.д явчихбал яанаа, т.а.а.р.а.л.д.а.х.г.ү.й юмсан, а.р.а.й тэр б.и.ш байгаа гэх мэтчилэн е.с.ө.н ш.и.д.и.й.н юм бодож явна. Ээж маань естой а.м.т.т.а.на.а.р д.у.т.а.а.л.г.ү.й, өнгөтэй өөдтэй бүх л хувцас тоглоомоор намайг т.а.с.л.а.а.г.ү.й нэлээн л э.р.х т.а.н.х.и.л өсгөсөн дөө.

Эмээ маань надад их сайн г.а.л.ы.н з.э.э биш ч гэсэн гар дээр нь ирж буусан оч охин гээд л х.а.й.р.л.а.ж өсгөсөн. Ахлах ангид байх үед эмээг б.у.р.х.а.н болсоны дараа ээж бид хоёр л.е.н.и.г.р.а.д явж ээжийн аав дээр амьдрахаар болсон. Ахлах ангийн сүүлийн жилүүд, их сургуулийн жилүүд о.ю.у.т.а.н н.а.с маань тэнд ө.н.г.ө.р.с.ө.н.

Тэндээ л үүрд а.м.ь.д.а.р.н.а гэж ч боддог байлаа. Харин нөхөртэйгээ танилцсан тэр мөчөөс эхлээд эх орондоо ирэх х.ү.с.э.л минь төрж монгол б.у.ц.ь.я гэж ээжийгээ я.т.г.а.х болсон. Ээж хөгширсөн би эндээ үлдье миний охин буц, очоод сайхан амьдар ээж нь бүр б.о.л.о.х.г.ү.й бол хойноос нь очье гэж з.ө.р.ү.ү.д.э.л.с.э.э.р байгаад үлдэв.

Би х.а.й.р.т.а.й хүнээ д.а.г.а.а.д эргээд ирсэн. Ирээд бол улаанбаатарыг т.а.н.и.а.г.ү.й шүү. Хүүхэд байхаас о.г.т ө.ө.р болсон байсан. Өнөөх олон т.р.а.н.ш.е.й т.а.н.к ч ц.ө.ө.р.ч, хойно байхад огт б.о.д.о.г.д.о.о.г.ү.й өнөөх хүүхэд н.а.с.н.ы б.о.д.о.л эргээд ирэх үед бодогдож яагаад ч юм хоёр ч удаа т.р.а.н.ш.е.й ш.а.г.а.й.ж х.а.л.ь.т үзэж билээ.

Зүгээр л дотор нь хүн байна уу л гэж харсан байх л даа тэрнээс б.и.ш огт т.а.н.и.х.г.ү.й шүү дээ би чинь. Хүн байх б.о.л.о.м.ж.г.ү.й у.с.т.а.й хоолой л олж харсан. Мэдэхгүй тэр хоёр хүн өөрсдийн ү.р ү.н.д.с.э.э ямар нэг байдлаар д.у.р.с.с.а.н ү.г.ү.й.г би мэдэхгүй юм. Гэхдээ л намайг х.о.р.в.о.о дээр авчирсан г.ү.ү.р болсонд нь талархдаг юм.

Харин миний сайхан ээж тэр гүүрэн дээрээс д.э.л.б.э.э.л.ж яваа ц.э.ц.г.и.й.г а.л.г.а.н.д.а.а б.ө.м.б.ө.р.ү.ү.л.ж өөрийнхөө бүх л у.ч.и.р.ч болох байсан аз жаргалаар намайг с.о.л.ь.с.о.н. Өртэй гэвэл би ээждээ л ө.р.т.э.й. Маш ихээр ө.р.т.э.й. Өөрөө хоёр хүүхдийн ээж болсон хойноо ээжийгээ улам их х.а.й.р.л.а.х.ы.г яана.

Өөрөө т.э.э.ж т.ө.р.ү.ү.л.э.э.г.ү.й байж намайг яаж н.а.н.д.и.г.н.а.н өсгөлөө. Би хүүхдээ з.а.г.н.а.ч.и.х.а.а.д араас нь э.в.и.й дээ миний ээж намайг з.а.г.н.а.ж байлуу ер нь гэж хүртэл боддог юм. Хойд нас гэж байдаг гэж х.а.й.р.т.а.й ээжийгээ охин нь х.э.в.л.и.й.д.э.э т.э.э.ж, өөрөө ээж тань болохсон. Тэгж х.ү.й.н холбоотой ээж ү.р болохсон гэж боддог шүү. Миний хайртай ээж Цэцэгмаад хайрт охиноос нь. Тандаа төрсөн өдрийн мэнд хүргэе…

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно