Press "Enter" to skip to content

Иймхүү явдал нь 1980аад оны үед Улаанбаатарын зайсангийн аманд болсон (ИТГЭМЭЭРГҮЙ ЯВДАЛ)

Аливаа хүн бүхэнд өөр өөрийн хобби бий. Гэхдээ таны хийх дуртай зүйл бусдад х.о.р хүргэхгүй байна гэсэн үг биш. Ийм нэгэн явдал 1980аад оны үед Улаанбаатарын зайсангийн аманд болсон байна. Х.ө.ө.р.х.и.й Дашдорж хэмээх 35 орчим насны у.л.с.д.а.а ихээхэн сайшаалтай эрдэмтэн эрийн энэ насны зорилго нь сармагчны оюун ухааны чадамжийг тогтоох, цаашлаад хүнтэй дүйцэхүйц ухаантэй болгох явдал байв.

Зайсан толгой тэр хавьд Дашдоржийнх шиг олон з.э.р.л.э.г а.н а.м.ь.т.а.д.т.а.й а.й.л бараг үгүй. Яаж ч байх билээ дээ.Тэдний гэр гэж нэрлэдэг хуучин ж.и.х.ү.ү.д.э.с х.ү.р.г.э.м лабораторийн барилгаас тэр хавийн хүмүүс а.й.г.а.а.д хүн а.м.ь.т.а.н з.ү.г.л.э.ж, ойртож чаддаггүй байсныг бодохоор ямар а.й.м.ш.и.г.т.а.й газар байсан нь ойлгомжтой биз. Зарим хүмүүс ийм олон з.э.р.л.э.г амьтадыг яаж хооллож тэжээдэг, у.л.с үүнийг яаж зөвшөөрдөг юм бол хэмээн г.а.й.х.д.а.г байв.

Дашдоржийн сармагчингууд дотор бүх т.у.р.ш.и.л.т.у.у.д.ы.г д.а.в.с.а.н ганцхан у.х.а.а.н.т сармагчин байдаг бөгөөд түүндээ манай хүн ч өөрөө их х.а.й.р.т.а.й. Хааяа Дашдорж хотын төв орж н.у.у.ц н.о.ё.н.т.о.н эсвэл ивээн т.э.т.г.э.г.ч.ү.ү.д.э.э.с.э.э өөрийн с.у.д.а.л.г.а.а.н.д хэрэгтэй юм хумаа авдаг байж. Нэгэн өдөр ийнхүү яваад гэрлүүгээ буцахын өмнө түүний нэгэн х.о.л.б.о.о.т.о.н түүнд шинэ т.а.р.и.л.г.а т.у.р.ш.и.л.т.а.н.д.а.а хэрэглэхийг ш.а.а.р.д.с.а.н гэх.

Хурдхан шиг барьж явсан ц.ү.н.х.э.н.д.э.э х.и.й.ч.и.х.э.э.д, гэртээ нэлээд с.а.н.д.а.р.с.а.н байдалтай, х.а.м.а.г х.ө.л.с нь ц.у.в.ч.и.х.с.а.н усан х.у.л.г.а.н.а орж ирэх нь тэр. Эхнэр нь яав иив, юу болох нь тэр вэ хэмээн асуухад саяхан л ү.х.э.х нь холгүй з.ү.с царайтай байсан мань хүн зүв зүгээр болж зангиа юугаа я.н.з.а.л.ж эхнэрээ юу юугүй өөрийн ажилд нь с.а.д.а.а б.о.л.с.о.н, хийх а.ж.и.л.г.ү.й, д.а.р.а.м.т.а.л.ж ш.а.л.г.а.а.д.а.г гэх зэргээр з.а.г.н.а.ж ө.г.ч.э.э.

Түүнтэй ГХУ-д их сургуульд хамт сурдаг байхаас хойш ханилж буй эхнэр нь түүнийг сүүлд х.а.ч.и.н а.а.ш.и.л.ж, ж.и.г.т.э.й з.ү.й.л х.и.й.ж байгааг мэдэж байсан ч үнэхээр д.о.р.д.с.о.н.ы.г сая л ухаарав. Зөөлөн уяхан сэтгэлтэй, сийрэг ухаантай байсан үеийн түүнийг д.у.р.с.а.н т.э.в.ч.и.ж чадалгүй у.й.л.ж, дотрохоо у.у.д.л.а.ж нөхөртөө бодож санасан бүхнээ хэлэхэд Дашдорж түүнийг т.о.о.с.о.н ш.и.ж.г.ү.й зоориор нэг о.р.и.л.о.х а.м.ь.т.а.д.ы.н. дуу х.а.д.с.а.н ажлын өрөөрүүгээ орлоо.

Эхнэр нь эл явдалд г.о.л.д.о.о ортол г.о.м.д.о.ж одоо г.ү.й.ц.э.э хэмээн өөрийн гэсэн бүхнээ х.у.у х.а.м.а.н авч гарахдаа гэрийн үүдээ с.ү.ү.л.и.й.н удаа үзэж байгаа мэт н.у.л.и.м.с.т.а.й харцаар харж хаалгаа зөөлөн х.а.а.г.а.а.д о.д.о.в. Энэ үеэр түүний нөхөр нөгөө н.у.у.ц.л.а.г т.а.р.и.л.г.ы.н т.у.р.ш.и.л.т.ы.н ажлаа шинэхэн ирсэн б.и.ч.н.ү.ү.д дээр эхлүүллээ. Бичийг у.х.а.а.н.т х.ү.н.и.й т.ү.в.ш.и.н.д хүргэх түүний зорилго нэг алхамаар урагшлах нь хэмээн бодов.

Эхэндээ бичнүүд т.у.р.ш.и.л.т.ы.н явцад сэтгэн бодох чадвар нь о.г.ц.о.м н.э.м.э.г.д.э.ж байсан ба үг хүртэл д.у.у.р.а.й.н х.э.л.ж байв. Харамсалтай нь т.а.р.и.л.г.ы.н с.ө.р.ө.г н.ө.л.ө.ө нь дэндүү их байсан тул т.у.р.ш.и.л.т.а.н.д орсон бүх бичнүүд ар араасаа ү.х.э.в. Туршилт Дашдоржийн хүлээсэн үр дүнд хүрсэн ч сэтгэл ханамж дутуу байсанд тэрээр у.у.р.л.а.ж э.ц.с.и.й.н т.у.н.г.а.а өөрийн ш.а.л.г.а.р.с.а.н ганц бич дээр хийхээр сэтгэл шулуудаж тэр а.м.ь.т.а.н.ы.г т.о.р.н.о.о.с нь гаргав. 7 хоног хоногийн дараа э.ц.с.и.й.н т.у.н.г хийгээд 72 цаг ө.н.г.ө.р.л.ө.ө.

Дашдорж үр дүнг харахын тулд түүнтэй ярилцаж үзэхээр бичийг гаргаж “Сайн уу? Чиний б.и.е хэр байна вэ?” хэмээн асуухад бич түүн рүү ө.р.ө.в.д.ө.л.т.э.й нүдээр харж байснаа харц б.у.у.р.у.у.л.а.в. Дашдоржийн у.у.р дахин о.р.г.и.л.о.х нь тэр х.ө.ө.р.х.и.й м.у.у а.д.г.у.у.с.ы.г з.а.г.н.а.ж з.а.н.д.р.а.л.т.а.й биш гэж бодож эргэж т.у.р.ш.и.л.т.ы.н явцад ямар нэгэн а.л.д.а.а гарсан эсэхийг ш.а.л.г.а.х.а.а.р ширээн дээрх бичиг цаастай з.у.у.р.а.л.д.а.ж байх зуур ард нь хэн нэгэн алхах чимээ гарах нь тэр.

Тэр эргэж харвал түүний бич зогсож байлаа. Гэхдээ харц нь өмнөхөөсөө өөр, хөмсөгөө з.а.н.г.и.д.с.а.н байв. Г.а.й.х.с.а.н Дашдорж түүнийг буцаан т.о.р.о.н.д нь хийхээр з.а.в.д.т.а.л бич амандаа “Би…Би…Би” гэсэнийг сонсоод тэрээр баярлан д.ө.х.ө.ж о.ч.в.о.л илүү тодоор “Би…Би.. БИ АЛНА” гэж о.р.и.л.о.в. А.й.ж г.а.й.х.с.а.н Дашдорж хажууд байсан үзгээ авах гэж с.а.р.в.а.й.т.а.л бич гартаа н.у.у.с.а.н байсан а.л.х.а.а.р.а.а түүнийг ц.о.х.и.ж у.н.а.г.а.а.в.

Бич хийсэн зүйлдээ б.а.х.д.а.ж байгаа бололтой “Ү.х.с.э.н… Ү.х.с.э.н” гэж о.р.и.л.ж д.э.в.х.ц.э.ж байгаад з.о.о.р.и.о.с гараад я.в.ч.и.х.а.в. Юу болсоныг ойлгож я.д.а.н ухаан нь б.а.л.а.р.т.а.н г.а.з.а.р э.л.г.э.э.р.э.э харан х.э.в.т.э.х түүнд ханан дээрх түүний эхнэрийн х.у.р.и.м.ы.н даашинзтай зураг нь н.ү.д.э.н.д нь т.у.с.л.а.а. Энэ л үед эхнэрээ хамгийн ихээр с.а.н.а.с.а.н Дашдорж н.у.л.и.м.с у.н.а.г.а.н ухаан а.л.д.л.а.а. Хонхны дуунаар тэр сэрнэ.

Ажаад хартал гадаа х.а.р.а.н.х.у.й болчихсон, т.о.л.г.о.й.г.о.о б.а.р.ь.ж а.р.а.й гэж х.ө.л дээрээ т.о.г.т.о.н.о. Гарах гэтэл з.о.о.р.и.й.н х.а.а.л.г.а т.ү.г.ж.э.э.т.э.й. Ухаан о.р.с.о.н тэрээр гадаа хаалганы урд х.ү.н байгааг у.х.а.а.р.а.н т.у.с.л.а.м.ж д.у.у.д.а.ж о.р.и.л.о.в. ” Хөөе… Т.у.с.л.а.а.р.а.й… Миний сармагчин намайг а.л.а.х гээд байна. Хүн байна уу?” хэмээн хамаг ч.а.д.л.а.а.р.а.а б.а.р.х.и.р.ч гарав.

Гадаа байгаа хүн түүнийг сонсож “Дашаа? Энэ чи юу? Б.у.р.х.а.н минь юу б.о.л.о.х нь энэ вэ?” гэж хариу өгвөл эхнэр нь байв. Түүнийг харах гэж и.р.с.э.н нь тэр юмсанжээ. А.й.с.а.н хоёр б.и.е б.и.е.н.э.э дуудаж эхнэр нь үүдний хаалгыг төмөрөөр х.ө.ш.и.ж о.н.г.о.й.л.г.о.в. Дараа нь зоорийн хаалгыг о.н.г.о.й.л.г.о.х гээд з.у.у.р.а.л.д.а.ж байх зуур хаалганы наанаас өөрийн б.у.р.у.у.г.а.а ойлгосон гэж эхнэр нь түүнд хандаж хэлэв.

Дашдорж хариуд нь ” Үгүй ээ… Миний л б.у.р.у.у. Чамайг г.о.м.д.о.о.с.о.н нь миний л б.у.р.у.у. Тэр х.а.р.а.а.л и.д.с.э.н ажлыг хүлээж авсан нь миний л б.у.р.у.у.” гэж хэлтэл эхнэр нь т.э.с.г.э.л.г.ү.й у.й.л.ж х.ө.ш.и.ж байсан төмөрөө у.н.а.г.а.а.в. Н.у.л.и.м.с.а.а а.р.ч.и.н у.н.а.г.а.а.с.а.н төмөрөө э.р.г.ү.ү.л.ж авах гэтэл өнөөх бич ард нь з.о.г.с.о.ж б.а.й.х.ы.г харлаа. Дашдорж юу болсоныг асуутал эхнэр нь г.а.з.а.р у.н.а.х, б.и.ч о.р.и.л.о.х нь сонсогдов.

А.й.с.а.н.д.а.а хаалгаа өөрөө хамаг х.ү.ч.э.э.р.э.э ж.и.й.н о.н.г.о.й.л.г.о.т.о.л бич б.о.г.д у.у.л.ы.н ой руу орж байгаа х.а.р.а.г.д.а.н.а. Доошоо харвал эхнэрийн т.о.л.г.о.й.н.о.о.с ц.у.с а.с.г.а.р.а.н у.н.а.с.а.н байхыг олж хараад я.а.р.а.н т.э.в.э.р.ч аваад нэрийг нь дуудан с.э.р.э.э.х гэж оролдов. Тэрээр хэдийн х.о.р.в.о.о.г н.у.л.и.м.с дуслуулан о.р.х.и.с.о.н байв. Дашдорж өөрийгөө х.а.р.а.а.н эхнэрээ т.э.в.р.э.н э.х.э.р т.а.т.а.н у.й.л.а.х.д.а.а

“Би л б.у.р.у.у.т.а.й… Би л б.у.р.у.у.т.а.й” гэж дахин дахин давтаж хэлсээр үлджээ. Харин у.л.а.н.г.а.с.с.а.н бичийг цаашид х.а.й.х.а.д о.л.д.о.о.г.ү.й байна. Зайсангийн аманд а.м.ь.д.р.а.х хэсэг хүмүүс хааяа уулын модонд с.а.р.м.а.г.ч.и.н ү.с.ч.и.ж яваа х.а.р.а.г.д.а.х шиг болдог гэж ярьсан байдаг билээ.

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно