Press "Enter" to skip to content

Майхных нь гадаа х.ү.н.и.й явах хөлний чимээ сонсоод Уянга гарч хартал гадаа х.а.в х.а.р.а.н.х.у.й.д…

Анхаа Уянга Төрөө Золоо нар хар б.а.г.и.й.н найзууд. Тэд н.э.г у.д.а.а Өвөрхангай аймаг руу аялахаар болов. Анхаа жолоо б.а.р.ь.ж урд талын суудал дээр Уянга,ард талын суудал дээр Төрөө Золоо нар сууж явлаа. Тэд замдаа т.у.н хөгжилтэй явцгаав.Төрөө гитар дарж бусад нь дуулан хөгжилдөн явав.

Тэд я.в.с.а.а.р я.в.с.а.а.р нэг голын ойролцоо ш.ө.н.ө а.р.а.в өнгөрөөгөөд очив. Голоос арай з.а.й.д.у.у газар бууж Төрөө, Анхаа хоёр майхнаа босгож,Уянга Золоо хоёр хоол ц.а.й хийв. Хоол цайгаа у.у.ж дуусгаад амрахаар х.э.в.т.э.ц.г.э.э.в. Тэд замдаа я.д.р.а.а.д н.а.м унтав. Ш.ө.н.ө д.ө.л Уянга нэг с.о.н.и.н чимээгээр ц.о.ч.и.н сэрэв.

Нөгөө х.э.д.и.й.г.э.э харвал б.ө.х гэх ч.и.н.ь у.н.т.а.ж байв. Н.о.й.р нь с.э.р.г.э.ж хэсэг хэвтэж байтал майхных нь гадаа х.ү.н.и.й явах хөлний чимээ сонсогдов. Тэр б.у.с.д.ы.г.а.а дуудахад тэдний х.э.н нь ч сэрсэнгүй. Уянга гарч х.а.р.т.а.л гадаа х.а.в х.а.р.а.н.х.у.й.д урт хар ү.с.т.э.й ц.у.с.а.н.д б.у.д.а.г.д.с.а.н цагаан даашинзтай х.ү.н ө.ө.д.ө.ө.с нь хараад зогсож байлаа.

Уянгаа а.й.с.а.н.д.а.а у.х.а.а.н а.л.д.а.ж у.н.а.в. Өглөө Анхаа сэрээд Уянгааг байхгүй байгааг а.н.з.а.а.р.а.в. Анхаа, Төрөө Золоо хоёрыг сэрээгээд түнийг байхгүй байгааг хэлэв. Тэр 3 Уянгааг хайж я.в.а.х.а.д Төрөө Уянгааг голын х.а.ж.у.у.н.а.а.с олов. Уянгын б.и.е х.ө.в х.ү.й.т.э.н, уруул нь х.ө.х.ө.р.ч.и.х.с.ө.н байв.

Тэд Уянгааг м.а.й.х.а.н руугаа оруулан х.ө.н.ж.и.л.д нь х.у.ч.и.в. Хэсэг хугацааны дараа Уянгаа сэргэв. Тэд Уянгаагаас юу болсон тухай асуухад юу ч д.у.г.а.р.с.а.н.г.ү.й. Удалгүй буцахаар болж машиндаа сууцгаав. Анхаа жолоо б.а.р.ь.ж явав. Уянга буцах замдаа с.о.н.и.н с.о.н.и.н юм ярихад нөгөө 3 г.а.й.х.а.н с.а.н.д.а.р.а.в.

Уянга б.и.д.н.и.й ардаас урт х.а.р ү.с.т.э.й ц.у.с.а.н.д б.у.д.а.г.д.с.а.н цагаан даашинзтай ө.ч.и.г.д.ө.р ш.ө.н.ө х.а.р.с.а.н х.ү.н дагаад байна гэхэд Төрөө Золоо хоёр э.р.г.э.ж харахад х.э.н ч байсангүй. Тэд Уянгыг г.а.л.з.у.у.р.ч.и.х.а.ж л гэж бодон хот руу я.а.р.ц.г.а.а.в. Удалгүй хот руу орж Уянгыг э.м.ч.и.д үзүүлэхэд түүнийг г.а.л.з.у.у.р.с.а.н байна

э.м.н.э.л.э.г.т хэвтүүлэх ш.а.а.р.д.л.а.г.а.т.а.й гээд ш.а.р х.а.д.а.н.д х.э.в.т.ү.ү.л.э.в. Нөгөө гурав Уянгын я.р.и.с.а.н зүйлийг ш.а.л.г.а.ж үзэхэд тэдний б.у.у.с.а.н газар нэг э.м.э.г.т.э.й а.л.у.у.л.с.а.н тухай сонсов. Маргааш нь тэр гурав Уянгаа дээр о.ч.т.о.л тэр байсангүй. Э.м.ч.э.э.с нь асуухад түүнийг урд ш.ө.н.ө а.м.и.а х.о.р.о.л.с.о.н хэмээн хэлэв.

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно