Press "Enter" to skip to content

Энэ удаа ч.и.х минь ч зөн совин минь ч намайг х.у.у.р.с.а.н.г.ү.й ээ. З.о.г тусаад эргэн тойрноо хартал…

Арслантай гүүрэн дээр б.и ш.ө.н.ө дунд алхаж явлаа. Цаг харвал хэдийнээ 00 цаг ө.н.г.ө.р.ч.и.х.ж.э.э. Зуны ү.д.ш.и.й.н с.э.в.ш.э.э салхи үлээн, а.р.м.а.г т.а.р.л.а.г үүлсийн с.и.й.м.х.и.й.г.э.э.р д.ү.г.э.р.и.г саран а.в.х.а.й ш.а.г.а.й.ж хотыг с.ү.ү.м.г.э.р цэнхэр гэрлээр г.и.й.г.ү.ү.л.э.х ажгуу. Намайг гүүрний эхэнд алхаж явтал чихэн дээр х.э.н н.э.г.э.н х.ү.н хөнгөхөөн санаа алдах шиг.

Хамаг б.и.е.и.й.н хөлс дааварлан нурууны үс босоод ирэв. А.й.ж ширвэхээс илүү гайхах с.о.н.и.у.ч.х.а.н сэтгэл с.о.г.т.у.у ухааныг м.и.н.ь д.и.й.л.ж и.й.ш т.и.й.ш с.э.р.э.м.ж.л.э.н харвал юу ч алга. Ш.ө.н.и.й.н хот г.ү.н нойрондоо автан, х.а.а нэг хөнгөн тэрэг сүрхийн өнгөрч, нохой хуцахаас өөр өчүүхэн ч чимээ а.н.и.р.г.ү.й н.а.м г.ү.м. Б.и мөн а.й.х юмаа олов oо, бас с.о.г.т.у.у х.ү.н.и.й чихэнд аль э.л.д.э.в юм cонсогдохыг тэр гэхэв.

“Боогийгийн төрсөн өдөр гэж дарвиад л энэ. Ядаж таксины мөнгө ч үлдээх у.х.а.а.н байдаггүй. За хурдхан х.а.р.ь.ж н.а.м у.н.т.а.х м.и.н.ь” гэхчлэн а.л.б.а.н х.ү.ч.э.э.р ө.ө.р.и.й.г.ө.ө тайвшируулан э.л.д.в.и.й.г бодон сэтгэлд х.у.р.г.а.а.д буй а.й.д.с.а.а ү.р.г.э.э.х.и.й.г оролдлоо. Гүүрний гуравны хоёрыг туулчихжээ. Гэтэл дахиад л Хүүе хүүе… гэх ш.и.в.н.э.э с.о.н.о.р ш.ү.р.г.э.э.т.э.х.л.э.э. Энэ удаа ч.и.х минь ч з.ө.н с.о.в.и.н минь ч намайг х.у.у.р.с.а.н.г.ү.й ээ. З.о.г т.у.с.а.а.д э.р.г.э.н тойрноо с.э.р.э.м.ж.л.э.н харлаа.

С.э.ж.и.г.т.э.й юм алга. Гэсэн а.т.а.л а.р нуруунаас х.э.н н.э.г.э.н ширтээд байх шиг санагдахуй о.г.ц.о.м э.р.г.э.н харвал б.и эхлээд нүдэндээ итгэсэнгүй. Гарын алгаараа н.ү.д.э.э арчин харсан ч.и.н.ь… Б.ү.ү ү.з.э.г.д. Гүүрний тэхий дунд хэрд намирсан у.с.а.н ц.э.н.х.э.р даашинзтай х.ү.ү.х.э.н зогсож байх юм. Арай үгүй байлгүй дээ . Гудамд г.а.н.х.и.й.х ганц нохой ч ү.л харагдах шөнө дундын энэ цагаар даашинзаа намируулаад гүүрэн дээр зогсож байх ямар х.ү.ү.х.э.н байх юм бэ?

Гэхдээ яах аргаггүй б.ү.с.э.л.х.и.й.г.э.э хүрсэн у.р.т з.а.д.г.а.й ү.с нь ү.л м.э.д.э.г.д.э.х хийссэн з.а.л.у.у.х.а.н б.ү.с.г.ү.й цэнхэр хувцасаа намируулан н.а.д руу а.й.с.у.й… Сайн ажиглавал х.ө.л нь газар ү.л ш.ү.р.г.э.н у.с м.я.р.а.л.з.а.х мэт х.и.й агаарт хөвөх аж. Шууд л х.и.й узэгдэл.. гэсэн үг саанаанд ороод ирэв. У.г нь м.у.х.а.р с.ү.с.э.г.т.э.й х.ү.н биш. Гараар б.а.р.ь.ж, нүдээр ү.з.э.э.г.ү.й л бол ямар ч б.а.р.и.м.т.а.н.д и.т.г.э.д.э.г.г.ү.й байлаа.

Харин энэ удаа ш.ө.н.ө дунд ийм ж.и.х.ү.ү.ц.э.м үзэгдэлтэй тулгарахдаа л мэддэг бүх бурхан тэнгэрийг дуудан айдсаа дарахыг оролдоод урагш алхлаа. Тэгснээ өвдөг чичрэн хариугүй нугарчих гээд байх тул ухасхийн гүйлээ. Хэзээ ч гэртээ ирж, хаалгаараа хэрхэн орсныг бүү мэд. Маргааш өглөө нь ээж хөнжлийн захаас татахад нь л сэрэв.

-М.и.н.и.й х.ү.ү босч ажилд явна байгаа. Өчигдөр бас юу болоод балгачихаав? Ш.ө.н.и.й.н нэг цагт Цэнхэр хувцастай х.ү.ү.х.э.н гэсээр н.ү.д нь орой дээрээ гарсан а.м.ь.т.а.н ирсэн шүү дээ гээд хаалгаа х.а.а.ч.и.х.л.а.а. Э.э.ж м.а.а.н.ь надад а.м.ь л даа. Гэхдээ н.а.м.а.й.г а.р.х.и у.у.х.а.а.р л ингэж у.у.р.т.а.й ц.а.р.а.й.л.а.х.ы.г оролддог юм. Одоо гал тогооны өрөөнд ороход сайхан б.а.н.т.а.н хийчихсэн л байгаа.

Өчигдрийн тэр барин тавин х.а.ч.и.р.х.а.м үзэгдлийн тухай бүдэг бадаг юм санаанд орж ирэхээс биш огтхон ч а.й.д.а.с төрсөнгүй. Б.и орноосоо у.х.а.с.х.и.й.н бослоо. Орныхоо өмнө т.а.й.л.а.н шидсэн жийнсээ авч у.г.л.а.в уу үгүй юу 16-тай о.х.и.н д.ү.ү м.и.н.ь долоовроороо чамархайгаа э.р.г.э.д.э.н А.х аа т.а нэлээн юмтай болж байгаа байхаа гээд ж.и.г ж.и.г.х.и.й.н хөхөрсөөр гарч одов. Бодвол ш.ө.н.ө н.а.м.а.й.г ирэхэд кино үзээд у.н.т.а.а.г.ү.й байсан биз ажилдаа о.ч.и.х замдаа ө.ч.и.г.д.ө.р чухам юу болсныг санах гэж о.р.о.л.д.л.о.о. За байз.

Осолдохгүй л Хепс баарнаас маргааш ажилтай, энэ тэр гэсээр гэнэт ө.н.д.ө.с.х.и.й.н гарч таксины мөнгөгүйгээ санаад явган алхаснаа санаж байна. Орчноо м.э.д.р.э.х хэмжээнд х.а.л.а.м.ц.у.у байсаан. Тэгээд цааш нь Арслантай гүүрээр гарч я.в.с.а.н. Гэтэл чихээр х.ү.н санаа алдах шиг хүүе мүүе гээд дуудаад байх шиг я.н.з я.н.з.ы.н юм дуулдаж эхэлсэн.

Тэгээд, тэгээд эргээд х.а.р.т.а.л цэнхэр хувцастай з.а.л.у.у, з.а.д.г.а.й ү.с.т.э.й б.ү.с.г.ү.й өөр рүү нь х.ө.в.ө.л.з.ө.н дөхөж я.в.с.а.н нь тодхон санагдада ирэв. Бие арзаcxийгээд явчихлаа. Ажил дээрээ ирээд ч т.о.л.г.о.й.н.о.о.с өнөөх з.э.в.ү.ү.н дурсамж салсангүй. Б.и гар утас засдаг юм л даа. Тэгээд нэг л мэдэхэд хамт ажилладаг Ганаагаас,

-Чи арслантай гүүрээр ш.ө.н.ө явж үзсэн үү? гэж асуувал тэр м.ө.р.ө.ө х.а.в.ч.а.а.д хийж буй ажилаасаа хараа с.а.л.г.а.л.г.ү.й, -М.и.н.и.й н.а.й.з дотор чинь м.у.у байгаа юм уу даа? Нэг л с.о.н.и.н юм яриад байх ч.и.н.ь Ингэж тойруулж байхаар ш.а.р.а.а т.а.й.л.м.а.а.р байна гээд шулуухан хэлчихээч дээ. Тэр нь шулуухан байxгүй юу хэмээн д.о.о.г.т.о.й хариу өгөв.

М.и.н.и.й толгой х.ү.н.и.й.х юм шиг х.ү.н.д о.р.г.и.н сэтгэлийн гүнээс өнөөх цэнхэр хувцаст хий үзэгдэл с.а.л.а.х.г.ү.й Хүүе Хүүе хэмэн шивнэн дуудаад байх шиг санагдаад нэг л хачин. Хэд хоногийн өмнө б.и ү.е.р.х.д.э.г б.ү.с.г.ү.й.т.э.й.г.э.э ялихгүй юмнаас болж м.у.у.д.а.л.ц.ч.и.х.а.а.д б.у.у.ж өгөхгүй санаатай г.ү.р.и.й.ж байгаа билээ. Тэгэд ш.а.р.а.н.д.а.а түүний тухай бодохгүй гэж н.а.й.з.у.у.д.т.а.й.г.а.а с.а.в.с.а.н юм. Гэтэл өнөөдөр с.э.т.г.э.л.д м.и.н.ь м.и.н.и.й Золоо биш, харин тэр х.а.ч.и.н х.и.й ү.з.э.г.д.э.л эргэлдсээр өнжлөө.

Дотор ч гэж хачин. Арай гэж ажил т.а.р.а.х цаг хүрэв. Ш.а.р т.а.й.л.а.х, х.а.й.р.т.т.а.й.г.а.а м.у.у.д.а.л.ц.с.а.н зовлонгоо мартах шалтгаар хамт ажилладаг Ганааг л у.р.у.у т.а.т.ч.и.х.л.а.а. Надад мөнгө байгаагүй юм чинь мэдээж Ганаа л д.а.а.х боллоо. Хаан брой-гоос эхэлсэн б.и.д.н.и.й н.а.р.г.и.а.н хоёр б.а.а.р дамжин үргэлжилээд нэг л м.э.д.э.х.э.д ш.ө.н.ө дунд ө.н.г.ө.р.ч.и.х.ө.ж. Б.и уг нь ш.а.р а.й.р.а.г л уудаг х.ү.н. Сүүлийн энэ хоёр шөнө л э.л.д.в.и.й.г х.о.л.и.н хоолой давуулсаар их ч с.о.г.т.ж.э.э.

Ганаа “Арай х.э.т.э.р.ч.и.х.л.э.э а.в.г.а.й.д.а.а а.л.у.у.л.с.а.а.н” хэмээн ү.г.л.э.с.э.э.р гэр рүүгээ а.р.и.л.ж өгсөн. А.в.г.а.й.т.а.й байх ч ш.а.л д.э.м.и.й юм ш.и.в дээ гэсэн бодол толгойд о.р.ж и.р.э.н Золоотой м.у.у.д.а.л.ц.с.а.н.а.а з.ө.в.т.г.ө.x.и.й.г оролдов. Ингээд такси барин Золоo руу очих гэснээ больж нөгөө гүүрэн дээрх х.ү.ү.х.э.н өнөөдөр х.а.р.а.г.д.а.х болов уу гэсэн а.д.ы.н бодол с.о.г.т.у.у у.х.а.а.н.д г.я.л.с хийв.

Эндээс арслантай гүүр хүртэл сайн даа л 10 минут а.л.х.а.н.а биз. Аягүй бол таксигаар очвол үзэгдэхээ больчих ч юм бил үү. Мөн л сартай д.у.л.а.а.х.а.н шөнө. Хэдхэн минут алхаад би арслантай гүүр ө.ө.д ө.г.с.ө.ж явлаа. Дунд голын урсгал сарны гэрэлд мөнгөрөн, э.з.г.ү.й.р.с.э.н оюутны байруудын ц.о.н.х.н.у.у.д ё.о.з.г.ү.й гэгч нь харлана.

“Хүүе з.а.л.у.у” гэх х.а.ч.и.н н.а.м.у.у.х.а.н шивнээ чих ш.ү.р.г.э.н, хөнгөхөн а.м.ь.с.г.а.л х.ү.з.ү.ү рүү үлээх шиг. Өөрийн эрхгүи бие а.р.з.а.с.х.и.й.н а.р.а.г.ш.а.а эргэлээ. Гүүрний тэг дундаас өнөөх б.ү.с.г.ү.й хөх т.у.я.a татсан хар гэзгээ н.а.м.и.р.у.у.л.а.н, хөвөлзөн а.й.с.у.й. Гараа над руу с.у.н.г.а.ж, даашинзных нь х.о.р.м.о.й сэвшээ салхинаа яах аргагүй с.э.в.э.л.з.э.х нь тодхон. Ойртох тусам х.и.р.д.х.и.й.н ц.у.с.г.ү.й цагаан ц.а.р.а.й нь сарны гэрэлд ш.о.х.о.й.т.о.й цаас мэт ц.а.й.р.а.х нь үс босох мэт.

Над руу ганц а.л.х.м.ы.н з.а.й.т.а.й тулаад ирэхэд нь ажиглавал н.ү.д.н.и.й х.а.р.ц нь о.г.т.ы.н хөдөлгөөнгүй байгааг а.й.д.а.с, с.о.н.и.у.ч.и.р.х.а.л хоёрынхоо дундуур сайн ажигласан юм. Б.и т.а.г х.ө.ш.ч.и.х.л.ө.ө. Өнөөх х.и.й ү.з.э.г.д.э.л надад т.у.л.ж ирээд “Х.о.н.г.о.р м.и.н.ь нааш ир л дээ…” хэмээн ш.и.в.н.э.н, түүний х.ө.в.ө.л.з.с.ө.н цэнхэр хувцаснаас з.у.у.р.ч ямар нэг юм руу унах с.ү.ү.л.ч.и.й.н м.ө.ч.и.д “ээжээ” хэмээн х.а.ш.г.и.р.с.н.а.а л санах юм.

Тэгээд л к.а.д.р т.а.с. Хамаг б.и.е т.э.с.э.х.и.й.н аргагүй ш.а.р.х.и.р.а.н толгой а.н.г.а.л.з.а.х.ы.г м.э.д.э.р.ч тун з.о.в.и.у.р.т.а.й.я.а сэрэв. Нүдээ арай я.д.а.н нээвэл ээж дүү хоёр маань усан манан дунд нэг б.ү.р.э.л.з.э.н үзэгдээд алга болчихлоо. Гэтэл ө.н.ө.ө.х цэнхэр хувцаст ц.э.в х.ү.й.т.э.н гараар ц.э.э.ж х.ү.з.ү.ү.г м.и.н.ь илж “Хамт яв л даа” гээд ч байх шиг. Харин м.и.н.и.й м.а.н.а.л.з.с.а.н т.а.р.х.и.н.д э.э.ж, д.ү.ү бас Золоо гуравтаа л о.ч.и.х.с.о.н гэсэн хүсэл э.р.г.э.л.д.с.э.э.р б.и дахин ухаан орсон юм.

Н.а.м.а.й.г н.ү.д.э.э нээхэд хамгийн түрүүнд х.а.р.а.г.д.с.а.н юм х.о.р.в.о.о дээрх м.и.н.и.й хамгийн х.а.й.р.т.а.й гурван э.м.э.г.т.э.й байлаа. -М.и.н.и.й х.ү.ү яаж байна даа? Гээд э.э.ж хоолой з.а.н.г.и.р.у.у.л.а.н х.а.ц.а.р илнэ. Э.э.ж.и.й.н гар ийм з.ө.ө.л.х.ө.н байдаг билүү?-Б.и яасан бэ, э.э.ж ээ?-Ч.и арслантай гүүрэн дээрээс унаад 7 хоног у.х.а.а.н.г.ү.й байлаа. У.с у.у.х х.у.в.ь.т.а.й л байж дээ. -Юу гэнээ? Б.и тэгээд энд бүтэн 7 хоног х.э.в.т.с.э.н х.э.р.э.г үү?-Харин тийм.

Ээж санаа а.л.д.с.а.н.а.а. -Аз болж чамайг гүүрний х.а.ш.л.а.г.а.н.д у.я.с.а.н хадагнаас о.р.о.о.ц.о.л.д.о.н у.н.а.х.ы.г э.р.г.ү.ү.л.и.й.н ц.а.г.д.а.а холоос харсан байна лээ. Н.а.м.а.й.г олон хоног н.о.й.р.г.ү.й с.а.х.и.с.а.н х.а.м.а.а.т.н.у.у.д м.а.а.н.ь тайвширан г.э.р г.э.р рүүгээ явцгаав. Дараахан нь Ганаa м.а.а.н.ь а.в.г.а.й.г.а.а дагуулчихсан ирж, х.э.р.г.и.й.н э.з.д.и.й.н ё.с.о.о.р н.у.у.ц.x.а.н нүд ирмэн, хоёр гараа а.т.г.а.н ө.р.г.ө.ж үзүүлэв. Бодвол н.а.м.а.й.г э.р х.ү.н гэж байгаа бололтой. Б.и.е нэлээд х.ө.н.г.ө.р.ч.э.э.

М.и.н.и.й д.ү.ү Ариунаа, Золоо хоёр н.а.д.т.а.й ү.л.д.м.э.г.ц э.л.д.в.и.й.г шалгааж гарах нь тэр. -А.х аа, т.а юун цэнхэр хувцастай х.ү.ү.х.э.н энэ тэр гээд байсан бэ? Тэр гүүрнээс у.н.а.д.а.г.и.й.н.х.а.а урьд ш.ө.н.ө бас тийм юм үглээд л гэртээ ш.ө.н.ө у.х.а.а.н.г.ү.й ирсэн ш дээ. Энэ л нэг л у.ч.и.р.т.а.й хэмээн асуух аж. -С.о.г.т.у.у.г.и.й.н.х юм уу, аль эсвэл б.и с.о.л.и.о.р.ч байгаа юм уу? Арслантай гүүрэн дээр яг ш.ө.н.ө дунд цэнхэр даашинзтай нэг х.и.й ү.з.э.г.д.э.л харсан.

Яг с.ү.н.с л тийм байдаг байх. За т.а хоёр х.ү.н.д хэлвээ. Б.и гэдэг х.ү.н н.а.с.н.ы о.н.и.г.о.о.н.д орно шүү гэж б.и г.у.й.л.а.а. Түрүүнээс хойш д.у.у.г.ү.й суусан Золоо сая а.м н.э.э.ж -Ямар сонин юм бэ? Тэр ч.и.н.ь 8-сарын 3, 4-ны ш.ө.н.ө биздээ. Б.и ч бас тийм цэнхэр хувцастай х.ү.ү.х.э.н з.ү.ү.д.э.л.ж х.а.р д.а.р.с.а.н. Тэгсэн ч.и.н.ь өглөө нь ч.а.м.а.й.г о.с.о.л.д ороод у.х.а.а.н о.р.о.х.г.ү.й байна гэж э.э.ж ч.и.н.ь утсаар хэлсэн.

Ч.а.м.а.й.г ийм олон хоног у.х.а.а.н орохгүй болохоор б.и а.р.г.а.а бараад э.м.н.э.л.э.г.т хэвтэхдээ ө.м.с.ч байсан х.у.в.ц.а.с.ы.г ч.и.н.ь өчигдөр у.г.а.а.ж а.р.ц.а.а.р а.р.и.у.л.ж үзлээ. Тэгсэн ч.и.н.ь ч.и.н.и.й өмдний товчноос орооцолдсон хуучин ц.э.н.х.э.р х.а.д.а.г.н.ы тасархай ү.л.д.ч.и.х.э.ж. Өнөө өглөө б.и тэр хадгийг аваад ш.а.т.а.а.ч.и.х.с.а.н юм. Тэгээд л ч.и ухаан орчихлоо.

Хачин юм даа гэлээ. Ийм л сонин явдал надтай т.о.х.и.о.л.д.с.о.н юм. Сүүлд нь сонссоноор бол Анагаахын д.э.э.д.и.й.н оютан б.ү.с.г.ү.й х.а.й.р.т.а.й х.ү.н.д.э.э х.а.я.г.д.ч.и.х.а.а.д Арслантай гүүрэн дээр машинд д.а.й.р.у.у.л.а.н а.м.и.а х.о.р.л.о.с.о.н юм гэнэ. Тэгээд яг ш.ө.н.ө дунд тэр б.ү.с.г.ү.й.н с.ү.н.с арслантай гүүрэн дээгүүр з.у.г.а.а.л.ж, ганц нэгээрээ яваа з.а.л.у.у.ч.у.у.д.ы.г а.й.л.г.а.д.а.г юм гэсэн я.в.г.а.н яриа байдаг юм билээ.

Харин м.и.н.и.й хувьд э.м.н.э.л.г.э.э.с гараад Золоотойгоо э.в.л.э.р.с.н.э.э.с хойш дахин у.у.ш.н.ы газраaр х.э.с.э.ж у.х.а.а.н а.л.д.т.л.а.а у.у.х.а.а больсон. Ер нь б.и ч баасан г.а.р.и.г.т л ганц г.р.у.у.ш.и.г ш.а.р а.й.р.а.г у.у.д.а.г х.ү.н юм ч.и.н.ь. Тэр я.в.д.а.л.а.а.с хойш харин арслантай гүүрэн дээгүүр өдөр я.в.а.х.а.д ч н.э.г л э.в.г.ү.й м.э.д.р.э.м.ж төрсөөр байдаг юм шүү. Гэвч м.а.н.а.й.х с.а.н.с.а.р.т байдаг болохоор тэрүүгээр явах хэрэг гараад л байх юм. Гэхдээ ш.ө.н.ө явах з.ү.р.х х.ү.р.д.э.г.ү.й юм аа…

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно