Press "Enter" to skip to content

Дорждэрэмийг н.ү.г.л.э.э.с болж г.а.н.ц хүү нь х.ө.р.ө.ө р.а.м.ы.г ажиллуулаад г.а.р.а.а т. а. с т.а.й.р.у.у.л.ж жилийн дараа эхнэрээс нь хүү т.ө.р.с.ө.н боловч дөрвөн м.ө.ч.г.ү.й м.у.х.а.р нэгэн байв УЧИР НЬ…

Мөнгө ц.а.г.а.а.н, н.ү.д у. л. а. а. н болсон энэ ц.ө.в.ү.ү.н цагт доорх түүхийг хэн х.ү.н.г.ү.й анхааран уншвал з.о.х.и.л.т.о.й санагдана. 1978 оны зун Толгойтын Зүүн салаагийн зусланд нутаглаж байсан Г. Дорждэрэм гэгч залуухан эр бүтэн гурван хоног з.ү.с.э.р.с.э.н усан борооноор г. а. л а.л.д.а.х.ы.н э.р.х.э.н.д х.у.у.р.а.й мод олж ирэхээр х.ө.р.ө.ө, с.ү.х.э.э аваад мод руу оржээ.

Ойн чөлөөн дэх бяцхан булгийн эхэнд байсан ө.г.ө.р.ш.и.ж ө.м.х.ө.р.с.ө.н х.у.у.р.а.й мод н. ү. д. э. н. д нь т. у. с. с. а. н учраас ш.у.л.у.у.х.а.н очоод т.а.й.р.ч эхлэв. Тэр дор нь модыг у.н.а.г.а.ч.и.х.а.а.д хэсгээс нь ч.и.р.ч гэрийнхээ гадна а. в. ч ирээд т.ү.л.ж о. р. х. и. ж. э. э. Маргааш өглөө нь З.ө.в.л.ө.л.т.и.й.н барилгын СОТ- 3- д ажиллаж байсан г. а. н. ц ах нь о.с.о.л.д орж өнгөрсөн тухай мэдээ ирлээ.

Сарын дараа г. а. н. ц хүү нь гэрийнх нь гадна байсан х.ө.р.ө.ө р.а.м.ы.г ажиллуулаад г.а.р.а.а т. а. с т.а.й.р.у.у.л.ж.э.э. Э.м.г.э.н.э.л.т явдлууд ш. и. л шилээ д. а. р. а. н хүлээж буйг з. о. л. г. ү. й эр о.г.т.х.о.н ч г.а.д.а.р.л.а.с.а.н.г.ү.й. Жилийн дараа эхнэрээс нь хүү т.ө.р.с.ө.н а. в. ч дөрвөн м.ө.ч.г.ү.й м. у. х. а. р нэгэн байв.

Дэндүү ойр ойрхон тохиосон э.м.г.э.н.э.л.т явдлуудаас том ц.о.х.и.л.т а.м.с.с.а.н Дорждэрэм з.о.в.л.о.н.г.о.о м.а.р.т.а.г.н.а.х.ы.н тулд өдөр бүр х. а. р ус г.у.д.р.а.х боллоо. Харин тэднийхтэй ойрхон байдаг Санжжав гэдэг өвгөн л. а. м “Чи удган мод унагаж л.у.с с.а.в.д.а.г х.и.л.э.г.н.ү.ү.л.с.э.н байна.

Өвөө нь а.р.г.а.л.ж өгье” гэж үнэн сэтгэлээсээ хэлсэн а. в. ч м.у.н.х.а.г нэгэн бээр байсан учраас үгэнд нь о.р.о.х нь б.ү.ү харин ч “З.ө.н.ө.г өвгөн чи хүний з.о.в.л.о.н.г.о.о.р т.о.г.л.о.ж мөнгө төгрөг а.в.а.х г.э.л.э.э” гэх зэргээр а.г.с.а.м.н.а.н д.о.р.о.м.ж.и.л.с.о.н учраас өвгөн х.у.в.р.а.г ч тэгэсхийгээд о. р. х. и. ж. э. э.

Удаа ч үгүй Дорждэрэмийг а.р.х.и.д.а.ж явах хоорондуур э. х. н. э. р х. ү. ү. х. э. д нь байшинтайгаа ш.а.т.а.ж с.ү.й.р.ч.э.э. У.й г.а.ш.у.у.д.а.а а.в.т.с.а.н Дорждэрэм бүр ч ц.а.г.а.а.н.д.а.а г. а. р. ч а. р. х. и. н. ы ц.а.г.а.а.н с.о.л.и.о т. у. с. с. а. н учраас Ерөө дахь а. р. х. и. н. ы хөдөлмөр э.м.ч.и.л.г.э.э.н.д а.л.б.а.д.а.н.г.а.а.р и.л.г.э.э.г.д.э.в.

Ерөөд очоод удалгүй з. о. л. г. ү. й н.ү.г.э.л.т эр Дорждэрэм модонд д.а.р.у.у.л.ж ү.х.с.э.н.э.э.р энэ айл г. а. л г.о.л.о.м.т.о.о.р.о.о с.ү.й.р.с.н.и.й.г өнөөдөр зарим хүмүүс м.а.р.т.а.а.г.ү.й байна. Өнөө цагт ой хөвчтэйгээ “д.а.й.н з.а.р.л.а.с.а.н” б.у.с.а.р.м.а.г үе н. ү. ү. р. л. э. э. д байгаа учраас э.л а.й.м.ш.и.г.т явдлыг бага ч гэсэн сургамж болгох үүднээс бичиглэсэн нь энэ.

More from ЗөвлөгөөMore posts in Зөвлөгөө »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно