Press "Enter" to skip to content

Хүмүүсийн нүдэн дээр бол гурван сайхан найз. гэхдээ Цэцэгээ юу гэж Туяад Чимэгээд ханддаг шигээ д.о.т.н.о х.а.н.д.а.х билээ ҮҮНЭЭС БОЛЖ 2 найзын д.у.н.д х.о.р х.у.т.г.а.ж…

М.у.у ё.р.ы.н с.ү.н.с санаанд о.р.о.м.г.ү.й м.у.у.х.а.й аргаар х.ү.н.и.й.г х.о.р.л.о.д.о.г аж. Үүний нэг нь найз нөхөдөөр д.а.м.ж.у.у.л.а.н хүнийг х.о.р.л.о.х. Өөрөөр хэлбэл м.у.у ё.р.ы.н с.ү.н.с найзынх нь б.и.е.д о.р.ч.и.х.о.о.д нөхрийг нь түүнээр х.о.р.л.у.у.л.а.а.д байна гэсэн үг. Б.а.р.и.м.т т.ү.ш.и.н өгүүлье.

Цэцэгээ, Чимэгээ хоёр бүр х.а.г б.а.г.а.а.с.а.а л ү.е.р.х.ж.э.э. Я.с.л.и, цэцэрлэгт хамт хүмүүжиж, 1- 10 р ангиа төгстлөө нэг ангид хамт сурч. дараа нь хоюул хөтлөлцөн УБДС- н хаалгыг татаж байсан. Ёстой л з.ү.ү орох з.а.й.г.ү.й н.ө.х.ө.р.л.ө.л байгаа биз. Х.а.р н.я.л.х.а.а.с.а.а ингэж ү.е.р.х.с.э.н хүмүүс ховхор байдаг.

Хэн нэгэндээ тохиолдсон баяр, г.у.н.и.г.и.й.г яг л нэг хүн шиг хуваалцаж хамтдаа инээж, хамтдаа у.й.л.н.а. Дээд сургуулиа төгсөж ажил, амьдралын зам м.ө.р.ө.ө х.ө.ө.ж явахдаа хэн хэн нь х.а.н.ь и.ж.и.л, үр хүүхэдтэй болсон ч ү.е.р.х.л.э.э т.а.с.а.л.с.а.н.г.ү.й. Байнга хоорондоо утсаар ярьж, нэгнийхээрээ орж гарна.

Тэд ийнхүү н.а.с дөч хүртлээ ү.й з.а.й.г.ү.й ү.е.р.х.э.ж байтал г.а.й.т.а.й явдал болжээ. Тэдний ү.е.р.х.э.л.д а.т.а.а.р.х.а.ж явдаг Туяа гэх х.ү.ү.х.э.н бий. Цэцэгээгийн нөхөр баян бизнесмэн. Чимэгээ нөхөрийн хамт төсвийн байгууллагад ажилладаг д.а.р.ж.и.н а.м.ь.д.р.а.л.т.а.й хүмүүс. Хааяа найзынхаа нөхөрөөс с.а.н.х.ү.ү.г.и.й.н т.у.с.л.а.л.ц.а.а а.в.ч а.м.ь.д.р.а.л а.х.у.й.д.а.а хэрэглэнэ. Энэ сайхан о.р.о.н з.а.й.г э.з.л.э.х.и.й.н тулд Туяа тэдэнд а.т.а.а.р.х.а.ж явдаг ажээ.

Хүмүүсийн нүдэн дээр бол гурван сайхан найз. гэхдээ Цэцэгээ юу гэж Туяад Чимэгээд ханддаг шигээ д.о.т.н.о х.а.н.д.а.х билээ. Үүнийг ч Туяа сайн ойлгож мэдэрч байв. Ингээд тэдний ү.е.р.х.л.и.й.г х.о.л.д.у.у.л.а.х.ы.н дулд э.л.д.э.в х.о.в ж.и.в х.у.т.г.а.ж, Чимгээд х.а.р.а.а.л ж.а.т.г.а хийлгэх болов.

Энэ х.а.р.а.а.л ж.а.т.г.а.н.ы г.а.й.г.а.а.р Чимэгээгийн б.и.е.д м.у.у ё.р.ы.н с.ү.н.с орж, түүнийг х.о.р.л.о.н, у.х.а.а.н с.а.н.а.а.г нь у.д.и.р.а.ж эхлэв. Чимэгээгийн н.ү.д.э.н.д нөхрөөс нь ч илүү д.о.т.н.о хүн найз Цэцэгээ нь ө.с.т.ө.н д.а.й.с.а.н шиг харагдана. Цэцэгээгийн и.н.э.э.ж байгаа нь а.р.д.а.а х.у.т.г.а н.у.у.с.а.н а.л.у.у.р.ч.и.н шиг санагдаж, түүний х.а.а.я.а т.у.с.л.а.м.ж болгон өгдөг мөнгө нь х.а.р м.у.у.х.а.й зүйл болж харагдана.

Ийнхүү м.у.у ё.р.ы.н с.ү.н.с.э.н.д удирдуулсан Чимэгээ г.э.н.э.т найзаасаа э.р.с х.ө.н.д.и.й.р.ч, утсаар ч я.р.и.х.а.а б.о.л.ь.ж, гэрт нь очиход х.я.л.а.в ц.э.л.э.в.х.и.й.н у.г.т.д.а.г болсонд Цэцэгээ маш их г.а.й.х.а.ж байв. А.р.г.а.а б.а.р.с.а.н Цэцэгээ ” Бид хоёрын хооронд хэн нэгэн х.о.в ж.и.в х.у.т.г.а.ж дээ ” гэж бодов.

Энэ тухай асууж ш.а.л.г.а.а.х.а.д Чимэгээ юу ч хэлсэнгүй. Х.а.й.р.а.н с.а.й.х.а.н найзаасаа х.ө.н.д.и.й.р.н.ө гэхэд Цэцэгээд даанч х.а.р.а.м.с.а.л.т.а.й байв. Чимэгээгийн х.ө.н.д.и.й х.ү.й.т.э.н х.а.р.и.ц.а.а иймэрхүү маягаар жил гаруй үргэлжилсэн байна. Цэцэгээ нэг удаа б.я.с.а.л.г.ал.ч, т.а.р.н.и.ч хүнд б.а.р.а.а.л.х.а.н энэ тухай хэлтэл

” Та хоёрын ү.е.р.х.э.л.д а.т.а.а.р.х.а.ж явдаг нэг х.ү.ү.х.э.н х.а.р.а.а.л х.и.й.л.г.э.н найзын чинь б.и.е.и.й.г м.у.у ё.р.ы.н с.ү.н.с.э.э.р х.о.р.д.у.у.л.ж.э.э. М.у.у ё.р.ы.н с.ү.н.с.э.н.д у.х.а.а.н с.а.н.а.а.г.а.а у.д.и.р.д.у.у.л.с.н.а.а.с болж Чимэгээ чамтай тэгж м.у.у.х.а.й х.а.р.ь.ц.а.а.д байгаа юм байна.

Би т.а.р.н.и у.н.ш.и.н тэр м.у.у ё.р.ы.н с.ү.н.с.и.й.г найзын чинь б.и.е.н.э.э.с х.ө.ө.ж өгье ” гэжээ. Ингээд Цэцэгээ нөгөө т.а.р.н.и.ч.и.й.г Чимэгээгийнд дагуулан ирж үзүүлэхэд м.у.у ё.р.ы.н с.ү.н.с Чимэгээгийн т.а.р.х.и т.о.л.г.о.й.д н.и.л.э.э.д г.ү.н б.а.т с.у.у.ч.и.х.с.а.н з.а.й.л.а.х тун д.у.р.г.ү.й байв.

Гэвч т.а.р.н.и.й.н х.ү.ч м.у.у ё.р.ы.н с.ү.н.с.и.й.г з.а.й.л.у.у.л.с.н.а.а.р Чимэгээ, Цэцэгээ хоёрын у.р.ь.д.ы.н с.а.й.х.а.н ү.е.р.х.э.л с.э.р.г.э.ж.э.э. Ер нь а.т.а.а.р.х.а.м сайхан ү.е.р.х.э.ж яваа хүмүүст а.т.а.а.р.х.а.ж х.о.р.с.с.о.н хүн л х.а.р.а.а.л ж.а.т.г.а х.и.й.л.г.э.н, нэгнийх нь б.и.е.д м.у.у ё.р.ы.н с.ү.н.с.и.й.г о.р.у.у.л.а.н тэднийг х.о.р.л.о.д.о.г ажээ. . .

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно