Press "Enter" to skip to content

Үзмээ охин байнга л ц.э.р.г.и.й.н х.ү.н болно гэж м.ө.р.ө.ө.д.д.ө.г байсан. Х.а.р.а.м.с.а.л.т.а.й нь о.х.и.н.ы.х.о.о м.ө.р.ө.ө.д.л.и.й.г б.и.е.л.ү.ү.л.ж ч.а.д.а.а.г.ү.й УЧИР НЬ…

Ц.э.р.г.ү.ү.д оройн тоогоо хийхээр ротруугаа явах үеэр нэгэн с.о.н.и.н ү.з.э.г.д.э.л болдог байна. Н.у.г.а.л.а.а г.а.р.г.а.ж и.н.д.ү.ү.д.с.э.н шинельтэй ахлагч х.ү.ү.х.э.н х.ө.л т.а.в.и.а.д алхаж байгаа харагддаг байжээ Гэхдээ тэр б.ү.с.г.ү.й тэр бүр х.а.р.а.г.д.а.х.г.ү.й ямар л о.ф.и.ц.е.р ж.и.ж.ү.ү.р.т гарна тэр хүнд харагддаг байна.

Бат-Очир гэдэг о.ф.и.ц.е.р тус ангид байж байгаад дээхэн үед ө.ө.д болсон юм байж. Эднийх хоёр хүү г.а.н.ц о.х.и.н.т.о.й байсан болохоор т.а.л.и.й.г.а.а.ч о.т.г.о.н о.х.и.н.д.о.о ц.э.р.г.и.й.н х.у.в.ц.а.с х.а.м.у.у.л.ж ө.м.с.г.ө.ө.д д.а.г.у.у.л.ж явдаг байжээ. О.ф.и.ц.е.р, а.х.л.а.г.ч, т.ү.р.ү.ү.ч, ц.э.р.э.г гээд л бүгд л бяцхан Үзмээ о.х.и.н.ы.г ө.х.ө.ө.р.д.д.ө.г байж.

Үзмээ охин байнга л ц.э.р.г.и.й.н х.ү.н болно гэж м.ө.р.ө.ө.д.д.ө.г байсан болохоор аав нь нэгэн бодолтой байсан биз. Х.а.р.а.м.с.а.л.т.а.й нь о.х.и.н.ы.х.о.о м.ө.р.ө.ө.д.л.и.й.г б.и.е.л.ү.ү.л.ж ч.а.д.а.а.г.ү.й байтал о.х.и.н нь ө.ө.д болж аравдугаар ангиа төгсөх жилээ о.ф.и.ц.е.р.и.й.н ш.а.л.г.а.л.т өгөхөөр бэлтгэж байгаад а.в.т.ы.н о.с.л.о.о.р х.о.р.в.о.о.г о.р.х.и.с.о.н байна.

” А.р.м.и бидэнд э.э.л.г.ү.й болжээ ” хэмээн бодсон Бат- очир эхнэр хоёр хүүгээ б.а.р.а.а.д.а.н энгийн ажилчин болжээ. Тухайн үеийн о.ф.и.ц.е.р ц.э.р.г.ү.ү.д Үзмээ о.х.и.н.ы э.м.г.э.н.э.л.т а.м.ь.д.р.а.л, м.ө.р.ө.ө.д.л.и.й.н.х нь талаар хоорондоо х.а.р.у.у.с.а.н ярьдаг болж. Нэгэн удаа ангийн ж.и.ж.ү.ү.р.т гарсан

Баяр сайхан р.о.т.у.у.д.ы.н т.о.о.г авч тараагаад ш.т.а.б руугаа орох с.а.н.а.а.т.а.й явтал г.э.н.э.т н.ү.д.э.н.д нь нэгэн э.м.э.г.т.э.й а.х.л.а.г.ч х.ө.л т.а.в.и.а.д холбоо ротын ц.э.р.г.ү.ү.д.и.й.н араас явж байжээ. Г.а.й.х.с.а.н о.ф.и.ц.е.р р.о.т.ы.н ц.э.р.г.ү.ү.д.и.й.г түр з.о.г.с.о.о.г.о.о.д о.ч.и.ж үзвэл яахын а.р.г.а.г.ү.й Үзмээ о.х.и.н а.х.л.а.г.ч хувцастай ж.а.г.с.а.а.л.ы.н ард зогсож байсан байна.

Гайгүй л т.о.й.р.ч харсан боловч нэг л и.т.г.э.х.э.д б.э.р.х. Ротын ц.э.р.г.ү.ү.д.и.й.г орж а.м.а.р.х.ы.г зөвшөөрөөд араас нь харвал Үзмээ ж.а.г.с.а.а.л дагаад орчихож. Г.а.й.х.а.а.д араас нь дагаад ортол а.л.г.а болжээ. ” Арай миний нүдэн дээр х.ү.ү.х.э.н аваад о.р.ч.и.х.с.о.н юм б.и.ш байгаа ” гэж бодсон Баярсайхан ротын ж.и.ж.ү.ү.р н.е.в.а.л нараас

” ямар х.ү.ү.х.э.н ийшээ о.р.с.о.н бэ? ” Хэмээн у.ч.и.р.г.ү.й ш.а.л.г.а.а.ж байгаад гарч явжээ. Энэ оройноос хойш ангийнхан а.х.м.а.д Баярсайханыг х.и.й ю.м ү.з.д.э.г б.а.л.а.й нөхөр гэж ярьцгаах болж. Өглөө ж.и.ж.ү.ү.р.э.э өгсөн б.и.ш тэр дороо л х.у.д.а.л.ч гэдэг эрхэм а.л.д.а.р х.ү.р.т.э.э.д авч. Орой нь Цогтбаатар гэдэг о.ф.и.ц.е.р ж.и.ж.ү.ү.р.т гарсан байна.

Баярсайханд харагдсан зүйл дахин д.а.в.т.а.г.д.а.ж ү.з.э.г.д.ж.э.э. Цогтбаатар х.а.ш.и.р юм болохоор д.у.г.а.р.а.л.г.ү.й өнгөрөөсөн аж. Дараагийн өдөр ж.и.ж.ү.ү.р.т гарсан Мөнх- оргил бас л харжээ. энд арав гаруй о.ф.и.ц.е.р э.э.л.ж.л.э.н ж.и.ж.ү.ү.р.т гардаг байжээ. Үзмээ охины талаар яриа ангиар нэг т.а.р.с.а.а.р ш.т.а.б.ы.н д.а.р.г.а, ангийн дарга нарын с.о.н.о.р.т хүрчээ.

Үнэн худалд итгэж я.д.а.н байтал тэдний ангиас нэг ц.э.р.э.г о.р.г.о.ж анги т.ү.г.ш.ү.ү.р.т.э.й хоножээ. Тийм болохоор ш.т.а.б.ы.н дарга х.а.р.и.у.ц.л.а.г.а.т.а.й ж.и.ж.ү.ү.р хийхээр болов. Оройн тоо хийж ү.ү.р.э.г өгөөд ротуудыг т.а.р.а.а.ж ц.э.р.г.ү.ү.д.и.й.н араас харж зогстол Үзмээ о.х.и.н я.а.х.ы.н а.р.г.а.г.ү.й а.р.м.и.й.н хувцастай холбоо р.о.т.ы.н ж.а.г.с.а.а.л.ы.н араас алхаж яваа нь харагдсан байна.

Итгэхээс өөр а.р.г.а б.а.й.с.а.н.г.ү.й. Маргааш нь ш.т.а.б.ы.н д.а.р.г.а ангийнхаа з.а.х.и.р.а.г.ч.и.й.г ирэхээр ж.и.ж.ү.ү.р.т гарсан о.ф.и.ц.е.р.ү.ү.д.и.й.н яриад байсан нь үнэн болохыг и.л.т.г.э.с.э.н байна. Үзмээ о.х.и.н.ы с.ү.н.с.и.й.г яах талаар ангийн у.д.и.р.д.л.а.г.у.у.д хоорондоо я.р.и.л.ц.а.ж з.ө.в.ш.и.л.ц.ж.э.э. Э.ц.с.и.й.н ш.и.й.д нь ар гэрт нь д.у.у.л.г.а.х явдал болов.

Үзмээгийн хоёр ах нь ирж ангийн оройн тоог үзсэн байна. Үнэхээр т.ө.р.с.ө.н д.ү.ү нь оройн тооны дараа р.о.т.ы.н ж.а.г.с.а.а.л.ы.н а.р.а.а.с дагаад алхаж явжээ. Тухайн үед сайн л.а.м олно гэдэг азраас а.л.т о.л.о.х.о.о.с ч х.э.ц.ү.ү байсан цаг болохоор ч.а.м.г.ү.й хэд хоног явж байж

гайгүй сайн л.а.м олж дүүгийнхээ х.о.р.г.о.д.с.о.н с.ү.н.с.и.й.г х.ө.ө.ж дахин төрөх хувьтай болгосон байна. Хүн х.о.р.в.о.о.г орхисноороо с.ү.н.с нь хийж чадаагүй, амжуулж чадаагүй юмандаа хоргоддог гэсэн нь дэндүү үнэн бололтой.

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно