Press "Enter" to skip to content

Х.ү.ү.х.н.и.й энэ үг Гэрэлмааг м.у.н.а.а.р ц.о.х.и.о.д авсан шиг л болсон бөгөөд тэр гэрийн баганаас з.у.у.р.а.н с.у.у.н т.у.с.а.а.д г.у.й.в.с.а.а.р г.а.р.с.а.н аж УЧИР НЬ….

Завхан аймаг орох замд тааралддаг Улаан т.о.л.г.о.й.н ө.в.ө.р гэх газарт зун өвлийн аль ч цагт х.ө.х торгон дээл өмсч саатай улаан алчуураар т.о.л.г.о.й.г.о.о о.р.о.о.с.о.н хорин тав орчим насны ц.а.р.а.й.л.а.г х.ү.ү.х.э.н холын тээврийн жолооч нарын зам т.о.с.о.н гарч ирээд гар өргөн зогсоож

” Манайх э.н.ү.ү.х.э.н.д байдаг юм та дөхүүлээд өгөөч ” хэмээн ц.а.р.а.й.ч.л.а.н г.у.й.д.а.г байсан гэдэг. Ганцаараа хол замд яваа жолооч нар хөгшин залуу ялгаагүй л дуртайяа х.а.а.л.г.а д.э.л.г.э.н х.ү.ү.х.н.и.й.г с.у.у.л.г.а.д.а.г байсан ч нэг их х.о.л.д.о.л.г.ү.й о.н.х.о.л.д.д.о.г байжээ.

Ганц ч ч.у.л.у.у.г.ү.й шахам т.э.г.ш.х.э.н газарт о.н.х.о.л.д.о.о.д дөрвөн дугуй нь д.э.э.ш х.а.р.ч.и.х.с.а.н арваад жолооч байдаг бөгөөд тэднээс а.м.ь.д ү.л.д.с.э.н нь т.о.о.т.о.й хэдхэн аж. Тэдгээр цөөн жолоочийн нэг болох Раднаасэд хэмээх эр нутгийн айлд очиж х.ө.х торгон дээлтэй х.ү.ү.х.н.и.й тухай ярьсны дараа л тэр хавийнхан ү.й.л.т.э.й нэгэн б.ү.с.г.ү.й.н с.ү.н.с замын жолооч нарыг х.о.р.л.о.о.д байгааг мэдсэн гэдэг.

Тээврийн жолооч нарт х.а.л.г.а.а.т.а.й тэр с.ү.н.с бол Тэгшээ гэгч хүний г.а.н.ц охин Гэрэлмаагийн с.ү.н.с гэдгийг ойр хавийн нь хүмүүс бараг л нэгэн дуугаар н.о.т.о.л.ж байсан гэдэг. Олон жилийн өмнө Гэрэлмааг дөнгөж хорь хүрээд байхад Ховд руу бараа тээвэрлэж явсан нэг жолооч ” Машин э.в.д.э.р.л.э.э ” хэмээн замаас холгүй нутаглаж байсан

Тэгшээ өвгөнийд хэд хоног с.а.а.т.а.ж, энэ хоорондоо царайлаг охин Гэрэлмаад н.ү.д а.л.д.а.р.ч ү.г.и.й.н с.а.й.х.н.ы.г у.р.с.г.а.н өөртөө т.а.т.а.ж а.м.ж.с.а.н байжээ. Замын жолоочоос б.и.е д.а.в.х.а.р болж х.о.ц.о.р.с.о.н Гэрэлмаа сайн сайхан амьдралыг з.ө.г.н.ө.н м.ө.р.ө.ө.д.ө.ж байгаагаа үе тэнгийнхнээсээ н.у.у.д.а.г.г.ү.й байж.

Тэрбээр нэг л өдөр х.а.й.р.т.а.й эр нь ирээд дагуулаад явна гэж и.т.г.э.ж х.ү.л.э.э.ж байснаас б.и.ш хүний м.у.у.т.а.й таарч х.у.у.р.т.а.г.д.а.а.д үлдсэн гэдгээ огт г.а.д.а.р.л.а.с.а.н.г.ү.й. Х.а.й.р.т.а.й хүнээ хагас жил хэртэй хүлээсэн Гэрэлмаа нэг өдөр аавдаа ” Би хоёр я.с с.а.л.а.х.а.а.с.а.а өмнө хот руу явж хүүхдийнхээ э.ц.э.г.т.э.й уулзмаар байна. Намайг м.а.р.т.а.н.а гэж б.а.й.х.г.ү.й наашаа ирэх з.а.в.д.а.л нь болохгүй байгаа байх ” гэсэн аж.

Өдөр ирэх тусам өнгө зүс а.л.д.а.ж, сэтгэл санаагаар у.н.а.н г.у.н.и.х.р.а.х г.а.н.ц охиноо ө.р.ө.в.д.с.ө.н хөгшин эцэг нь х.о.р.ь.ж з.ү.р.х.л.э.л.г.ү.й хамаатныхаа нэг залууг х.а.н.ь болгон хот руу явуулсан байв. Харин хот руу яваад ирэхдээ Гэрэлмаагийн. н.ү.д.н.и.й г.а.л нэг мөсөн б.ө.х.с.ө.н байжээ. Хамаатныхаа залуутай хамт хотод ирсэн Гэрэлмаа шууд х.а.й.р.т.а.й э.р.и.й.н.х.э.э ажилладаг авто б.а.а.з.а.д очиж м.а.н.а.а.ч.а.а.с нь л.а.в.л.а.т.а.л

” Эхнэр нь т.ө.р.ө.ө.д арван дөрвөн хоногийн ч.ө.л.ө.ө авсан. Тав хоногийн дараа ажилдаа орно. Тэр үед ирээд с.у.р.а.г.л.а ” гэсэн юмсанж. М.а.н.а.а.ч.и.й.н ү.г.и.й.н сонсоод ч.и.х.э.н.д.э.э и.т.г.э.э.г.ү.й Гэрэлмаа юу юугүй ц.у.р.х.и.р.а.н у.й.л.а.х.а.д х.а.м.а.а.т.н.ы нь з.а.л.у.у м.а.н.а.а.ч дээр ахин орж ” Бид хоёр хөдөөнөөс ирсэн хамаатнууд нь байгаа юм.

Та гэрийн нь хаягийг өгөөч. Бид хоёрт өөр таньж м.э.д.э.х хүн б.а.й.х.г.ү.й ” гэж г.у.й.ж байгаад хэлүүлээд авсан аж. Жолооч нарынхаа д.э.л с.у.л я.в.д.а.л.т.а.й.г сайн м.э.д.э.х м.а.н.а.а.ч өвгөн эхлээд ” Би мэдэхгүй ” гэж г.ү.р.и.й.ж байснаа ” С.а.л.с.а.н нийлсэн а.в.г.а.й х.ү.ү.х.э.н нь б.и.ш биз ” нь залуу Гэрэлмааг айлд хүргэж өгөөд өөрөө тэр хаягаар о.ч.и.ж я.в.д.а.л учрыг т.о.д.р.у.у.л.а.х санаатай байсан ч Гэрэлмаа

” Би заавал өөрийн нүдээр үзэж, ч.и.х.э.э.р.э.э сонсоно ” гэж з.ө.р.ү.ү.д.э.л.с.э.э.р д.а.г.а.а.д явсан байна. Улаанхуарангийн м.у.р.у.й с.а.р.и.й г.у.д.а.м.ж.у.у.д.а.а.р хоёр цаг гаруй т.э.н.э.ж байж жолооч эрийн гэрийг а.р.а.й.х.и.й.н олж очвол хашаан доторхи г.а.н.ц гэрийн г.а.д.а.а т.а.т.с.а.н х.э.ц.э.н дээр н.я.л.х хүүхдийн д.а.а.в.у.у.г э.г.н.ү.ү.л.э.н х.а.т.а.а.с.а.н байжээ.

Мөн тэр гэрийн ард байх модон а.м.б.а.а.р.ы.н хажууд хоёр хүн х.о.н.ь м.у.у.л.ж байсан бөгөөд ” Төрбатын эхнэр ч сайхан т.а.р.г.а.н х.о.н.и.н.ы ш.ө.л у.у.х нь дээ ” хэмээн хоорондоо ч.а.н.г.а ч.а.н.г.а.а.р ярьж байсан юмсанж. Энэ бүхнийг хараад Гэрэлмаагийн н.ү.ү.р.э.н.д г.о.м.д.о.л ш.а.н.а.л.а.л с.ү.ү.д.э.р.т.э.н б.у.у.с.а.н ч г.о.р.ь.д.л.о.г.о т.а.с.р.а.а.г.ү.й бололтой

” Хоёулаа айл руу ороод Төрбатыг байна уу үгүй юу үзье. Байвал уулзъя тэгэх үү ” хэмээн ц.ө.х.р.ө.л д.ү.ү.р.э.н х.о.о.л.о.й.г.о.о.р г.у.й.ж.э.э. Хамаатны нь з.а.л.у.у т.ү.ү.н.д ү.г.ү.й гэж ч.а.д.с.а.н.г.ү.й. Г.у.й.с.а.н ё.с.о.о.р гэр лүү д.а.г.у.у.л.а.н ороход толгойгоо цагаан д.а.а.в.у.у.г.а.а.р б.о.о.с.о.н х.ү.ү.х.э.н хүүхэд х.ө.х.ү.ү.л.э.э.д сууж байсан бөгөөд хойморт нь хоёр ой дөнгөж л

ө.н.г.ө.р.ч байгаа болов уу гэмээр ж.а.а.л т.о.г.л.о.ж байсан аж. Залуу бүх учрыг ойлгосон ч Гэрэлмааг янз бүрийн а.а.ш а.в.и.р г.а.р.г.а.х вий хэмээн б.о.л.г.о.о.м.ж.и.л.ж ” Энэ Төрбатынх мөн үү? Бид хоёр хөдөөнөөс яваа хүмүүс. Төрбаттай я.а.р.а.л.т.а.й уулзах гэсэн юм ” гэж хэлжээ. Хариуд нь х.ү.ү.х.э.н ” Нөхөр маань х.о.н.и.н.ы г.э.д.э.с а.р.и.л.г.а.х хүн олж ирэхээр явсан.

Удахгүй ороод ирэх байх. Та нар холоос явж байгаа бол х.ү.л.э.э.ж байгаад уулзахгүй юу ” гэж уриалгахан гэгч хэлжээ. Х.ү.ү.х.н.и.й энэ үг Гэрэлмааг м.у.н.а.а.р ц.о.х.и.о.д авсан шиг л болсон бөгөөд тэр гэрийн баганаас з.у.у.р.а.н с.у.у.н т.у.с.а.а.д г.у.й.в.с.а.а.р гарсан аж. Нутагтаа ирэх замын турш н.у.л.и.м.с а.с.г.а.р.у.у.л.с.а.н Гэрэлмааг аав нь, ах дүү нар нь яаж ч а.р.г.а.д.а.а.д н.э.м.э.р б.о.л.с.о.н.г.ү.й.

Хоол унд ч и.д.э.ж у.у.х.г.ү.й, өдөр шөнөгүй б.у.р.у.у х.а.р.ж х.э.в.т.с.э.э.р нэг шөнө аавыгаа у.н.т.а.ж байх хойгуур гэрээсээ гараад я.в.ч.и.х.с.а.н байжээ. Түүнийг а.л.г.а болсныг өглөө нь мэдсэн хүмүүс тэр даруй э.р.ж х.а.й.с.а.а.р н.а.м.а.р.ж.а.а.н.ы.х.а.а а.р.ы.н өндөр х.а.д.а.н дээрээс н.и.с.ч ү.х.с.э.н байхыг олсон юмсанж.

Г.а.н.ц о.х.и.н нь х.э.в.л.и.й дэх ү.р.т.э.й.г.э.э хамт х.а.д.а.н дээрээс н.и.с.ч а.м.и.а х.о.р.л.о.с.н.ы.г мэдсэн хөгшин эцэг нь д.э.н д.у.н у.х.а.а.н.т.а.й х.о.й.д.о.х.и.й.г нь г.ү.й.ц.э.э.с.э.н болоод нэг их у.д.а.л.г.ү.й ах дүүгээ б.а.р.а.а.д.а.н аймгийн төв рүү нүүжээ. Харин түүнээс хойш т.а.л.и.й.г.а.а.ч.и.й.н с.ү.н.с н.а.м.а.р.ж.а.а.н.ы.х.а.а тэнд х.о.р.г.о.д.о.н х.о.л.ы.н тээврийн жолооч нарыг х.о.р.г.о.о.ж х.о.р.л.о.ж эхэлсэн нь тэр байв.

Тэр зөвхөн тээврийн жолооч нарт л харагдана уу гэхээс өөр хүнд х.а.р.а.г.д.д.а.г.г.ү.й тэр тусмаа нутаг орныхондоо ямар ч х.а.л б.а.л.г.ү.й байсан болохоор хүмүүс тэр бүр м.э.д.д.э.г.г.ү.й байсан х.э.р.э.г. Раднаасэд хэмээх жолооч түүнтэй таарч а.м.ь.д ү.л.д.э.э.г.ү.й бол өчнөөн олон жил ингэж жолооч нарыг х.о.р.л.о.х байсан ч юм бил үү.

Харин Раднаасэд үүнийг мэдэж, тэр х.а.в.и.й.н хүмүүс Хөвсгөлийн Шишгэдээс нэг у.д.г.а.н з.а.л.а.н а.в.ч.и.р.ч т.а.л.и.й.г.а.а.ч б.ү.с.г.ү.й.н х.о.н.з.о.н.т с.ү.н.с хаашаа ч юм бэ з.а.й.л.а.н о.д.с.о.н гэдэг. Улаан толгойн э.н.г.э.р.т Гэрэлмаа б.ү.с.г.ү.й.н с.ү.н.с.т.э.й таарсан Раднаасэд х.о.ж.и.м хойно ч гэсэн юу болсон талаар я.р.ь.д.а.г байсан гэдэг.

Тэрбээр н.э.л.э.э.н д.э.г.с яриатай хүн байсныг хэлэх үү ” Т.а.в.х.а.й д.ү.ү.р.э.н х.а.а.з.т.а.й, т.а.л дүүрэн т.о.о.с.т.о.й д.а.в.х.и.ж явтал х.ө.х т.о.р.г.о.н дээлтэй хориод насны сайхан х.ү.ү.х.э.н ү.д.ш.и.й.н б.ү.р.и.й.н дундаас с.ү.ү.м.э.л.з.э.н гарч ирээд у.р.а.н ц.а.г.а.а.н гараараа у.ч.и.р.т.а.й гэгч д.а.л.л.а.д.а.г юм байна.

З.ү.ү.д үү з.э.р.э.г.л.э.э юу гэж бодоод л хажуу талд нь х.а.н.х.и.й.т.э.л т.о.р.м.о.с.л.о.о.д зогстол х.а.ш.и.й.н ө.н.г.ө.т ш.ү.д.э.э.с.э.э г.э.г.э.э т.а.т.т.а.л инээмсэглээд ” Хоёрхон км- ийн цаана байдаг гэрт минь хүргээд өгөөч ” гэв ээ. Би ч тэг л гэлээ. Х.ү.ү.х.н.и.й.г суулгаад хөдлөх үед б.ү.х.э.э.г дотор минь бүүвэйн д.у.у э.г.ш.и.г.л.э.х шиг санагдаад с.э.т.г.э.л с.а.н.а.а нэг л с.о.н.и.н болоод явчихдаг юм байна.

Яахаараа и.н.г.э.д.э.г б.и.л.э.э гэж бодоод хүүхнээс ” Чамд бүүвэйн д.у.у сонсогдож байна уу? ” гэж асуутал харин ө.ө.д.ө.ө.с ц.о.р.г.и.т.о.л ш.и.р.т.э.э.д ” Миний э.н.д.э.э.с г.а.р.ч байгаа юм ” гэнгүүтээ энгэр заамаа хүү т.а.т.а.а.д н.ү.ц.г.э.н ц.э.э.ж.э.э и.л г.а.р.г.а.а.д ирдэг юм байна. Г.а.л.з.у.у с.о.л.и.о.т.о.й юм б.и.ш байгаа гэж бодоод ” Чи ямар у.ч.и.р.т.а.й хүн бэ?

Танайх хаана байдаг юм бэ? Ийм орой болсон хойно яахаараа з.а.м т.о.с.о.о.д з.о.г.с.ч байдаг юм бэ? ” гээд у.г.с.р.у.у.л.а.н асуутал х.ү.ү.х.э.н нүүр амаа с.а.м.а.р.д.а.ж у.л.а.а.н н.э.л.и.й юм болоод ” Чамтай уулзах у.ч.и.р.т.а.й байсан юм ” гэнгүүтээ р.у.л.ь б.у.л.а.а.г.а.а.д авах шиг болсон. Нэг с.э.р.г.э.э.д хартал машин маань д.э.э.ш.э.э х.а.р.ч.и.х.с.а.н би кабинаасаа ш.и.д.э.г.д.ч.и.х.с.э.н х.э.в.т.э.ж байсан.

Нөгөө х.ө.х торгон дээлтэй х.ү.ү.х.н.э.э.с бараа ч б.а.й.х.г.ү.й. Тэгсэн х.э.р.н.э.э миний хажууханд х.ү.ү.х.э.д б.ү.ү.в.э.й.л.э.х д.у.у гараад л байсан. Нөгөө ч.ө.т.г.ө.р ш.у.л.а.м нь юм болов уу гэж бодоод л х.ө.л.и.й.н х.у.р.д.а.а.р харсан зүг рүүгээ гүйж билээ ” хэмээн ярьж тэр нь н.э.м.э.р х.а.ч.и.р н.э.м.э.г.д.с.э.э.р нэг хэсэгтээ л ж.о.л.о.о.ч нарын а.м д.а.м.ж.с.а.н гэдэг.

У.л.а.а.н х.а.д.н.ы эргэн тойронд одоо о.с.о.л а.в.а.а.р.ь гарахаа больсон ч з.ү.в з.ү.г.э.э.р явж байсан машины д.у.г.у.й х.а.г.а.р.а.х, ж.о.л.о.о.ч нь тэнд очингуутаа г.э.н.э.т.х.э.н ү.ү.р.э.г.л.э.х, ачаа бараа нь н.у.р.а.х зэрэг с.о.н.и.н явдал т.о.х.и.о.л.д.с.о.о.р байгаа гэдэг. . .

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно