Press "Enter" to skip to content

Нөхрөө х.а.я.ж явсан э.м.э.г.т.э.й О.Х.И.Н.О.О б.а.р.ь.ц.а.а.л.ж Солонгос руу х.ү.н.и.й н.а.й.м.а.а.н.д я.в.у.у.л.а.х гэж байгаад…

Говьсүмбэр аймгаас хотод ирсний учир нь г.а.н.ц о.х.и.н.о.о х.а.й.ж явжээ. Галдан “Гараасаа хөтлөх ганц о.х.и.н.т.о.й.г.о.о байхад а.л.з.а.х.г.ү.й ээ” хэмээн сэтгэлээ ц.а.т.г.а.ж, бусдын а.м.ы.г ч гэсэн энэ л ү.г.э.э.р.э.э х.а.а.д.а.г байсан бол нэг л өдөр охин нь гэрээсээ гараад э.р.г.э.ж и.р.э.э.г.ү.й байна.

Эхний хэдэн өдөр у.т.с.а.а ч.а.г.н.а.н, хаалга х.а.р.у.у.л.д.а.н сууж “Хүрээд ирнэ. Үеийнхэнтэйгээ д.а.р.в.и.ж яваа байлгүй” хэмээн итгэж байжээ. Эдүгээ 60 насны босгонд тулж очоод байгаа Галдан хоол, цайнаасаа охиндоо х.у.в.ь болгон т.а.в.ь.ж, ирэхгүй болохоор нь өөртөө хүртэж, о.х.и.н.т.о.й.г.о.о байгаа юм шиг ганцаар дүнгэр дүнгэр ярьсаар сар гаруй хугацааг өнгөрүүлсэн байна.

“Сурлага сайтай, их сургуульд орох элсэлтийн шалгалт өгсөн бол тэнцэх байсан” гэж хүмүүс ярилцана. Гэвч ө.р.х.и.й.н о.р.л.о.г.о гэж аавынх нь тэтгэврийн хэдэн төгрөг дээр нь гарын у.р.т.а.й болохоор айл амьтны г.у.й.л.г.а т.а.с.р.а.х.г.ү.й. Тэр чинээгээр г.а.р.ы.г нь ц.а.й.л.г.а.а.д хоёр х.а.р т.о.л.г.о.й.г.о.о т.о.в.х.и.й.т.э.л авч явахаас и.л.ү.ү.ч.л.э.х юмгүй тул Үзмээ конкурс ч ө.г.ө.ө.г.ү.й ажээ.

– Миний охин яаж гэр с.а.х.и.ж с.у.у.х вэ. Ямар ч байсан тэр сургуульдаа ор. Аав нь олны буянд сургалтын төлбөрийг чинь болгож л орхино. Охиноо а.р.г.а.д.а.ж, олон удаа ингэж г.у.й.с.а.н боловч: – Таны аяга цайг хэн ч.а.н.а.ж өгөх юм бэ? Ямар ч байсан би ажил хийнэ гээд Үзмээ х.а.л.г.а.а.г.а.а.г.ү.й байна.

Ганц охин нь байнга л ээжийнхээ зургийг ширтэж суухыг нь анзаарсан Галдан “Ирнэ гэж г.о.р.ь.д.д.о.г байх нь, м.у.у охин минь. Тэр а.р.и.л.с.а.н д.о.т.о.р.т.о.й а.м.ь.т.а.н н.а.м.а.й.г б.и.ш юмаа гэхэд ядаж г.а.н.ц о.х.и.н.о.о б.о.д.д.о.г болоосой. Явж, явж ө.г.ө.р с.о.л.о.н.г.о.с ө.в.г.ө.н.т.э.й д.э.р н.э.г.т.г.э.д.э.г нь ч юу билээ дээ.

Т.э.в.х.и.й.с.э.н ц.э.р.г.и.й.н д.а.р.г.а явахад минь с.а.л.а.а.д явж б.а.й.х.г.ү.й, т.э.т.г.э.в.р.и.й.н болоод г.а.р х.у.м.х.и.н.г.у.у.т з.ү.г б.у.р.у.у.л.с.а.н о.л.и.г.г.ү.й а.м.ь.т.а.н” хэмээн с.э.т.г.э.л ш.и.м.ш.р.э.н суух өдөр олон байжээ. Гэтэл о.х.и.н нь ямар ч с.у.р.а.г ч.и.м.э.э.г.ү.й а.л.г.а болсон нь түүнийг бараг г.а.л.з.у.у.р.а.х.а.д х.ү.р.г.э.э.д байлаа.

Хаашаа явсан, хаана хэнтэй уулзсан нь хүртэл т.о.д.о.р.ч ө.г.ө.х.г.ү.й байгаа нь Галдангийн дотрыг д.а.в.ч.д.у.у.л.а.н, м.у.у м.у.у.х.а.й бодол бүхэнд э.э.р.э.г.д.э.н, м.у.у.ж.и.р.ч у.н.а.х.а.д хүргээд байж.- Ү.з.м.э.э.т.эй ээж нь утсаар ярьсан гэсэн. Тэгээд ямар ч байсан хүрээд ир гэхээр нь юу ч гэж хэлж ч.а.д.а.а.г.ү.й гэнэ лээ…

Үзмээ у.й.л.а.а.д л байсан гэсэн. “Үг хэлж ч.а.д.а.а.г.ү.й, уг нь би тань дээр о.ч.и.х.г.ү.й гэж хэлэх байсан юм” гээд Үзмээ найздаа хэлсэн байна. Найз нь ингэж хэлсэн нь Галданд с.э.ж.и.г буюу бас ч гэж зүг, чиг гаргаад өгөх шиг болсон гэнэ. Ингээд Галдан “Чойрт б.а.й.х.г.ү.й. Байсан бол намайг, миний охиныг т.а.н.и.х.г.ү.й хүн б.а.й.х б.и.ш” хэмээн бодоод Улаанбаатарт ирсэн байна.

Охиныхоо утасны дугаараар ш.ү.ү.л.г.э.ж үзэхэд үнэхээр Солонгосоос ярьжээ. Нэг б.и.ш б.ү.р гурван удаа ярьсан байж. Түүнээс хойш Үзмээгийн гар утас х.а.а.л.т.т.а.й байсан нь т.о.д.о.р.х.о.й болсон тул Солонгост байгаа ээжтэй нь холбоо барих эсвэл түүнийг т.а.н.д.а.х шаардлагатай болсон байна.

Ц.а.г.д.а.а.г.и.й.н.х.а.н болоод Галдан д.о.р б.ү.р.н.э.э өөр өөрийн а.р.г.а.а.р т.а.н.д.а.л.т, м.ө.р.д.ө.л.т хийж, Үзмээг э.р.ж х.а.й.ж байжээ. Яг энэ үед Үзмээ хаана, ямархуу байдалтай байсан нь с.о.н.и.н. – Ээжийн чинь хамаатан чамтай уулзах гэж иржээ. Аавдаа энэ тухай б.и.т.г.и.й х.э.л.э.э.р.э.й гэсэн. Чи ямар ч байсан очоод уулз.

Аавдаа хэлж, я.р.ь.ж ч.а.д.а.а.г.ү.й н.у.у.ц болоод нандин зүйлээ ярьж, бас ээжийгээ санахын эрхэнд түүнийг л б.а.р.а.а.д.а.ж, д.о.т.н.о.с.д.о.г хамгийн дотнын хүн болох Энхмаа эгч нь Үзмээд ингэж хэлсэн байна. Эхэндээ д.у.р.г.ү.й.л.х.э.ж, бүр у.у.р.л.а.а.д “Намайг аавтай минь х.а.я.а.д я.в.с.а.н тэр хүний х.э.н.т.э.й нь ч би у.у.л.з.а.х.г.ү.й” гээд байж.

Гэвч дунд сургуулийн гадаад хэлний багш мэргэжилтэй б.ү.с.г.ү.й түүнийг а.р.г.а.д.а.ж, г.у.й.с.а.а.р байгаад зөвшөөрүүлсэн байна. Ингэхийн учир нь Энхмаа “Би г.а.н.ц охинтойгоо утсаар ярьж э.л.г.э.э д.э.в.т.э.э.х гэсэн юм. Эцэг нь м.э.д.в.э.л надтай я.р.и.у.л.а.х.г.ү.й биз. Чамтай ойр дотно байдгийг мэднэ.

Тэгэхээр чи надад т.у.с.л.а. Манай дүү чам руу ярих байх” гээд өдөрт хэдэн удаа я.р.ь.ж г.у.й.д.а.г байсан Үзмээгийн ээжид туслах гэж хичээснийх байсан. “Хүний байтугай гутлын наймаа ч э.р.х.э.л.ж ү.з.э.э.г.ү.й хүн ш дээ, би” гээд н.у.л.и.м.с.а.а а.р.ч.и.н суугаа Энхмаа гэх 40 хэвийж яваа эмэгтэй ийн ярьж байна.

– Эх хүнээс тийм а.й.х.т.а.р с.а.н.а.а гардаг л юм байх даа. Манай Үзмээ их сайн охин шүү дээ. Тэр сайхан охинд г.а.й болсон миний ингэж суух яахав. М.у.у аав нь ганц охиныхоо араас яаж б.э.т.г.э.р.ч, х.э.в.т.э.ж, с.у.у.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й байхыг харж, мэдэж байсан мөртлөө би “Үзмээ тэнд очсон.

Тэр хүн мэднэ” гэж хэлээгүй. Ингэхлээр н.а.м.а.й.р г.э.м.т.э.н, б.у.р.у.у.т.а.н гэж үзэхээс яах вэ. Гэхдээ “Хүн з.а.р.а.а.г.ү.й. Ээжтэй нь у.у.л.з.у.у.л.а.х гэж бодсон” гэж дахин дахин ярьж, өөртөө г.э.м.ш.и.л т.э.э.н ш.а.н.а.л.ж яваа Энхмаа 12 ж.и.л.и.й.н х.о.р.и.х я.л.ы.г ч.а.н.г.а д.э.г.л.э.м.т.э.й х.о.р.и.х а.н.г.и.д э.д.э.л.ж байгаа ажээ.

Түүнийг “Б.ү.л.э.г, з.о.х.и.о.н б.а.й.г.у.у.л.а.л.т.т.а.й.г.а.а.р б.у.с.д.ы.г х.и.л д.а.в.у.у.л.с.а.н” хэмээн үзэж, ийм я.л о.н.о.о.с.о.н а.т.л.а.а түүнтэй б.ү.л.э.г.л.э.с.э.н г.э.г.д.э.э.д б.а.й.ц.а.а.г.д.а.ж байсан Үзмээгийн ээж болон түүний үеэл дүү Наранханд хоёрт я.л, ш.и.й.т.г.э.л о.н.о.о.г.о.о.г.ү.й байна. Нөхөр, охин хоёроо о.р.х.и.н Солонгост очиж, ажил х.и.й.х гээд явсан б.ү.с.г.ү.й гэрээсээ гарснаасаа хойш нэг удаа ч я.р.и.а.г.ү.й аж.

Сүүлдээ сэтгэлээ ч.и.л.э.э.ж, өөрийгөө з.о.в.о.о.х.о.о б.о.л.ь.с.о.н Галдан о.х.и.н.ы.х.о.о эхийг с.о.л.о.н.г.о.с эртэй с.у.у.с.а.н гэдгийг сонсч, дуулсан мөртлөө хэнд ч х.э.л.э.э.г.ү.й байна. Өсөх, өндийх тусмаа аавыгаа ө.р.ө.в.д.ө.ж, ээжийгээ с.а.н.а.ж, заримдаа бүр ихэнхдээ ээждээ г.о.м.д.о.ж, г.у.т.р.а.х нь и.х.э.с.с.э.н

Үзмээ х.а.р б.а.г.а.а.с нь хөрш зэргэлдээ явсан болоод ч тэр үү, я.л.д.а.м з.ө.ө.л.ө.н а.а.ш.т.а.й, хүний, өөрийн гэж я.л.г.а.л.г.ү.й х.ү.ү.х.э.д бүхэнд эхийн сэтгэлээр хандах Энхмаад о.х.и.н.о.о.с нь дутахгүй э.р.х.л.э.н ө.с.с.ө.н ажээ. – Ээжтэйгээ яриад болж өгвөл уулзчихвал чамд хэрэгтэй. Магадгүй, олон жил хол х.ө.н.д.и.й явсан ч гэсэн чамайг бодоод аав, ээж хоёр чинь эргээд нийлчихвэл та гуравт ямар с.а.й.х.а.н гээч.

Үзмээ минь, о.х.и.н минь. Г.о.м.о.р.х.о.ж тэр хүнийг м.у.у т.а.л.а.а.с нь х.а.р.а.л.г.ү.й.г.э.э.р “Миний ээж” гэсэн сайхан сэтгэлээр х.а.н.д. Чи ээжийгээ яаж с.а.н.а.ж, б.э.т.г.э.р.д.э.г билээ. Тэр хүн чамайг улам илүү санаж, охинтойгоо у.у.л.з.а.л.г.ү.й ө.н.г.ө.р.ү.ү.л.с.э.н энэ он жилүүд түүнд маш х.э.ц.ү.ү байсныг би ойлгож байна.

Э.х хүн гэдэг чинь ү.р.и.й.н.х.э.э төлөө ямар их ш.а.н.а.л.ж, з.о.в.д.г.и.й.г чи м.э.д.э.х.г.ү.й. Миний о.х.и.н ээжийнхээ дүүтэй танилцаад сайхан ярилц. Ээждээ “Охин нь ийм т.о.м болсон. Аавдаа туслаад их м.у.н.д.а.г байгаа гэдгээ хэл. Ээж нь ямар их б.а.я.р.л.а.н.а гээч. Чи тэр сайхан х.а.й.р, хүлээлтийг мэдэрнэ.

Энхмаа эгч ингэж хэлж, г.у.й.с.а.н болохоор би тэр хүнтэй уулзсан. Х.у.й.в.а.л.д.а.а.г.ү.й, тэр хүнд итгэсэн, намайг т.ө.р.ү.ү.л.с.э.н гэх а.й.м.а.а.р эмэгтэй шиг хүн м.э.д.э.х.г.ү.й, т.ө.с.ө.ө.л.ө.ө.г.ү.й нь үнэн. Гэсэн ч би Энхмаа эгчдээ г.о.м.д.о.о.д байгаа юм. Ингэж ярих Үзмээг бараг гэрийн х.о.р.и.о.н.д б.а.р.ь.ц.а.а.л.а.х ш.а.х.а.м байлгаж байгаад ээж нь “у.г.т.а.н а.в.а.х” ажлаа маш

н.а.р.и.й.н з.о.х.и.о.н б.а.й.г.у.у.л.с.н.ы.г урьдчилсан т.а.н.д.а.л.т.а.а.р мэдсэний үндсэн дээр о.х.и.н.ы.г а.в.а.р.с.а.н байна. Солонгосоос у.й.л.а.г.н.а.н ярьж, “Охинтой минь у.у.л.з.у.у.л.а.а.д ө.г.ө.ө.ч. Би чамд т.у.с болно шүү” гээд байнга г.у.й.д.а.г байсан б.ү.с.г.ү.й.д ч.и.н с.э.т.г.э.л.э.э.с.э.э туслаж,

“Эх, охин хоёрыг у.у.л.з.у.у.л.а.х” сайхан сэтгэл ө.в.ө.р.л.ө.с.ө.н.д.ө.ө Энхмаа Үзмээг я.т.г.а.ж байгаад Бурамхан гэх б.ү.с.г.ү.й.т.э.й уулзуулж өгчээ. Сайхан а.а.ш.т.а.й м.а.х.л.а.г ш.а.р б.ү.с.г.ү.й “Эвий, ээжтэйгээ ямар а.д.и.л.х.а.н юм бэ?” гээд Үзмээг ү.н.с.э.ж, х.ө.ө.р.х.и.й.л.ө.н у.г.т.а.ж аваад гэртээ урьж, машиндаа суулгаж аваад явсан байна.

Удахгүй буцаад ирнэ” гэж бодсон охин аавдаа х.э.л.э.э.г.ү.й аж. Ер нь бол Энхмаа ч “Аавд нь м.э.д.э.г.д.э.э.д х.э.р.э.г.г.ү.й” гэсэн д.а.а.л.г.а.в.р.ы.г б.и.е.л.ү.ү.л.с.э.н гэдгээ хүлээжээ. Яагаад гэвэл, “О.х.и.н.о.о хэзээ ч ээжтэй нь у.у.л.з.у.у.л.а.х.г.ү.й” гэж ярьдгийг нь мэдэх учраас тэр. Ингээд Бурамханд гэх “эгч”-ийн тансаг гэрт очсон Үзмээг амттай бүхнээр д.а.й.л.ж байхдаа:

– Ээжтэйгээ ярь гээд яриулжээ. Үг дуугарч ч.а.д.а.х.г.ү.й байсан охин хоёр, гурван удаа залгаж ярьсных нь дараа цаанаас асуусан асуултад хааяа нэг хариулт өгсөн байна. – Одоо удахгүй ээж дээрээ очно. Тэнд гоё сургуульд орно… гээд баахан “гоё” юмны тухай ярьсан Бурамханд “Аав чинь м.э.д.в.э.л чамайг тийм гоё сургуульд о.р.у.у.л.а.х.г.ү.й.

Ээж дээрээ очоод сургуульдаа орсон хойноо аавыгаа у.р.ь.ж а.в.а.а.ч.и.х.а.д ямар их баярлах бол?” гээд Үзмээгийн аав, ээж хоёртойгоо хамт байх юмсан гэх насан туршийн м.ө.р.ө.ө.д.л.и.й.г б.и.е.л.ү.ү.л.э.х гэсэн шиг сайхан үгээр х.у.у.р.с.а.н байна. Ээж нь гэж нэг х.ү.ү.х.э.н Солонгосоос ярьж,

“Ү.л.г.э.р.и.й.н б.а.а.т.а.р” болгох юм шиг сайхан юм хэлээд, гэртээ авчраад д.а.й.л.ж, ц.а.й.л.а.а.д байгаа х.ү.ү.х.э.н бас Үзмээд туслах гэж байгаа юм шиг сайхан юм яриад, Үзмээгийн толгойг 360 х.э.м э.р.г.ү.ү.л.ж а.в.ч.э.э. Бурамхандад гар утсаа х.у.р.а.а.л.г.а.с.а.н охин өдөржин тэдний гэрт цонхоор г.ө.л.р.ө.н ө.н.ж.и.х.д.ө.ө тэдний ярьсан өнгөт “ү.л.г.э.р”-т и.т.г.э.н

“Солонгост очоод бушуухан аавыгаа а.в.н.а” хэмээн м.ө.р.ө.ө.д.с.ө.ө.р тийм урт хугацааг ө.н.г.ө.р.ү.ү.л.ч.и.х.ж.э.э. Энэ хооронд аав нь о.х.и.н.о.о х.а.й.н г.а.й.х.ш.а.а б.а.р.ж явахад Энхмаа, – Галданд хэлж б.о.л.о.х.г.ү.й шүү. Охин нь өөрөө яривал цаадахь чинь нэг юм ойлгох байх… гэж хэлсэн Үзмээгийн ээжийн үгэнд итгээд т.а.г д.у.у.г.ү.й явдаг байжээ.

Гэхдээ тэрбээр “Яагаад ингэж у.д.д.а.г юм бэ? Энэ амьтан х.э.ц.ү.ү.д.л.э.э. Хурдан ярьж, охиных нь дуу хоолойг с.о.н.с.г.о.о.с.о.й билээ” хэмээн бодож, Галданг ө.р.ө.в.д.ө.ж, зарим үед а.й.д.а.с нь т.ө.р.д.ө.г байсан гэдгээ ярьж байна. Гэвч Энхмаа “Үзмээ аль хэдийнэ Солонгост очоод ээжтэйгээ уулзсан. Харин яагаад аавтайгаа я.р.и.х.г.ү.й байгаа юм бол?”

гэж бодож байсан бол Бурамханд гэх а.в.г.а.й Үзмээг гэрийн х.о.р.и.о.н.д о.р.у.у.л.ч.и.х.а.а.д ээжтэй нь утсаар ярьж, ямар нэг ажил амжуулах гээд байгааг Галдан ч, ц.а.г.д.а.а.г.и.й.н.х.а.н ч мэдсэн байжээ. “Охиноо а.в.н.а гээд байна. Би Үзмээг авч яваад уулзуулчихаад ирье” гэж нэг бус удаа Галданд хэлээд буцаж байсан хүн бол Бурамханд учраас о.х.и.н.ы. эцэг тэр эмэгтэйг а.ж.и.г.л.а.ж эхэлсэн байна.

Мөн с.у.р.а.г, х.э.л ч.и.м.э.э.г.ү.й а.л.г.а болсон эхнэрийг нь сайн т.а.н.и.х, ойрхон байдаг нэг залуу Солонгосоос түүнд х.э.л м.э.д.э.э өгч тусалдгийг санаж, түүнтэй холбоо барьж чаджээ. Галдан өөрийн а.ж.и.г.л.а.с.а.н, мэдсэн бүхнээ ц.а.г.д.а.а.г.и.й.н.х.а.н.д хэлснээр т.а.н.д.а.л.т үр дүнтэй хурдан болж, Үзмээг ш.ө.н.и.й.н о.н.г.о.ц.о.н.д суулгах гээд Бурамханд д.а.г.у.у.л.а.а.д явж байхад нь тэднийг с.а.а.т.у.у.л.с.а.н байна.

Одоо с.у.р.а.г.г.ү.й болчихоод байгаа Үзмээгийн ээж “Бүжигчин” нэрээр н.э.г б.и.ш, хэд хэдэн охиныг Япон руу г.а.р.г.а.х гээд б.ү.р.т.г.э.ж, бүх б.и.ч.и.г б.а.р.и.м.т.ы.г нь ц.э.г.ц.л.э.х.д.э.э өөрийн төрсөн охин Үзмээгийн н.э.р.и.й.г о.р.у.у.л.с.а.н байсныг олж т.о.г.т.о.о.ж.э.э. Магадгүй “Охиноо з.а.р.а.х гэж байсан байх…”

гэх т.а.а.м.а.г байгаа ч нэгэнт манай улсын нутагт я.в.а.г.д.а.а.г.ү.й а.ж.и.л учраас н.а.р.и.й.в.ч.л.а.н ш.а.л.г.а.ж б.о.л.о.х.г.ү.й байгаа ажээ. Монголоос гарахдаа л Мядагмаа нэрээ с.о.л.ь.ж х.и.л д.а.в.с.а.н түүнийг э.р.э.н с.у.р.в.а.л.ж.и.л.ж байгаа гэнэ. Харин Бурамханд гэх эмэгтэй, Энхмаа хоёрыг “Хүний н.а.й.м.а.а”-ны х.э.р.э.г.т х.а.м.с.а.а.т.н.а.а.р т.а.т.а.ж ш.а.л.г.а.ж байснаа Энхмаа ганцаархнаа я.л.а.н дээр у.н.а.ж.э.э.

Гэрээс нь д.у.у.д.а.ж, тийш а.в.а.а.ч.и.н, “х.о.р.и.о.н.д о.р.у.у.л.с.а.н” б.у.р.у.у.т.а.н гэж үзсэн байна. – Би эхтэй нь у.у.л.з.у.у.л.а.х гэснээс б.и.ш ө.ө.р хэн нэгэн шиг м.ө.н.г.ө т.ө.г.р.ө.г а.в.а.а.г.ү.й хэмээн ө.ч.г.ө.ө ө.ө.г.ү.й, сайн ө.г.с.н.и.й х.ү.ч.и.н.д Бурамханд м.у.л.т.а.р.с.а.н аж. Харин би эхнээсээ ямар з.о.р.и.л.г.о.т.о.й.г м.э.д.э.э.г.ү.й “Эх, охин хоёр уулзах нь.

Болж өгвөл Галдан ах эхнэртэйгээ буцаад с.у.у.ч.и.х.а.а.с.а.й” гэж бодсондоо л Үзмээтэй уулзуулсан гэдгээ хэлсэн. Бас Үзмээгийн ээж нэг өдөр миний овог, нэр, регистрийн дугаарыг авснаа 500 доллар шилжүүлсэн. Баярласан шүү” гэхээр нь би юу ч бодоогүй. Тэр мөнгийг аваад Үзмээтэй дэлгүүр орж, бүх хувцсыг нь шинээр сольж өгсөн.

Үзмээ мэдэж байгаа. Гэтэл а.с.у.у.д.а.л ийм а.й.м.ш.и.г.т.а.й.г.а.а.р э.р.г.э.ж, ц.а.г.д.а.а дээр очсон чинь: – А.в.л.и.г.а.л.д авсан м.ө.н.г.ө.ө г.а.р.г.а.а.д ир гэж з.а.г.н.а.с.а.н. Би х.ү.ү.х.д.э.д нь хувцас өвч өгсөн. Надад тун б.а.г.а юм үлдсэн. Гэтэл шууд х.о.р.ь.с.о.н. Тэр хүн надад мөнгө өгснийг Үзмээ м.э.д.э.х.г.ү.й, хэлээгүй. Гэтэл Бурамханд хэлсэн байгаа юм.

Тэгэхээр энэ а.с.у.у.д.л.ы.г х.а.а.х, нэг т.и.й.ш б.о.л.г.о.х.ы.н тулд над руу шилжүүлсэн 500 долларын а.с.у.у.д.л.ы.г г.а.р.г.а.а.д ирсэн байгаа юм… Би үнэнээ хэлсэн. Гэтэл тэр үг намайг ийм я.л.а.н дээр у.н.а.г.а.а.д байна. Үзмээг тийм айлд х.о.р.и.о.т.о.й байгааг би огт м.э.д.э.э.г.ү.й. Тэд яг яах гэж байсныг м.э.д.э.х.г.ү.й.

Эх нь олон жил хол байсан охиноо ингэж х.у.л.г.а.й.н а.р.г.а.а.р а.в.а.х гэж байсныг би о.г.т о.й.л.г.о.х.г.ү.й байгаа. Гэвч Галдан ах, Үзмээ хоёр “Энхмаад г.о.м.д.о.л.т.о.й” гэдэг. Би эхэндээ тэр хоёртоо г.о.м.д.д.о.г байлаа. Сүүлдээ нээрэн би гэж нэг юм тэр хүний утсаар ярьсан уран гоё, д.э.н.д.ү.ү ө.р.ө.в.д.м.ө.ө.р үгэнд и.т.г.э.э.г.ү.й бол хүний э.р.э.л.д х.а.т.а.х.г.ү.й байсан байх аа” гэж

Энхмээ ярив. – Миний охин харин ч а.з.т.а.й у.ч.р.а.а.с, арай өөр хүн учраас эх орноосоо г.а.р.а.л.г.ү.й аавдаа ирлээ. У.н.т.а.ж байхад миний ч.и.х.э.н.д о.х.и.н.ы минь ү.г с.о.н.с.о.г.д.о.о.д, бүр байгаа газар, бүх байдлаа я.р.и.а.д байдаг юм. Би з.ү.ү.д.л.э.э.д байна гэж боддог байсан. Гэтэл үгүй юм билээ.

Охин маань б.ө.ө.г.и.й.н о.н.г.о.д.т.о.й, с.а.х.и.у.с.а.а а.в.а.а.г.ү.й, их сайн б.а.г.ш.т.а.й х.ү.н байгаа юм. Тэгээд л болохгүй юм шиг а.с.у.у.д.а.л т.у.л.г.а.р.а.н.г.у.у.т аав руугаа хэлж байсныг мэдсэн. Т.ө.р.ү.ү.л.с.э.н эх нь юу хийж байгааг хүртэл мэдэж байсан юм билээ гэж Галдан яриад “Арай б.а.л.ч.и.р байна” гээд би т.о.о.л.г.ү.й явж байсан учраас о.н.г.о.д с.а.х.и.у.с нь у.у.р.л.а.ж, ийм с.а.н.у.у.л.г.а өгсөн гэдэгт и.т.г.э.ж байгаагаа бас н.у.у.г.а.а.г.ү.й юм. . .

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно