Press "Enter" to skip to content

Замын ц.а.г.д.а.а нар 2000 оны үеэр тохиолдсон нэгэн “х.ө.л.д.ү.ү” х.у.л.г.а.й.ч.и.й.н п.а.я.н.г одоо хүртэл ярьдаг…

Д.э.э.р.э.м.д.с.э.н м.а.ш.и.н.а.а замын ц.а.г.д.а.а.д зарах гэж о.р.о.л.д.с.о.н эр Х.о.р.и.о.д жилийн өмнө манайд автомашины х.у.л.г.а.й гэдэг бараг байхгүй н.ү.д.н.и.й г.э.м болсон үзэгдэл байв. Тухайн үед х.у.л.г.а.й.л.ж авсан машины эд ангийг з.а.д.л.а.а.д з.а.р.ч.и.х зах дэлгүүр ч гэж байгаагүй учраас г.э.м.т х.э.р.э.г.т.э.н.ү.ү.д хааяа такси д.э.э.р.э.м.д.э.ж бүр жолоочийг нь хүртэл х.ө.н.ө.ө.х я.в.д.а.л гардаг байсан билээ.

Гэсэн ч машинд нь бол б.а.р.а.г.т.а.й х.ү.р.э.х.г.ү.й хүрлээ ч зөвхөн дөрвөн д.у.г.у.й.г нь т.а.й.л.ж а.в.а.а.д л тэр чигээр нь х.а.я.а.д я.в.ч.и.х.д.а.г байв. Харин 1990 оны сүүл буюу 1996 оноос эхлэн автомашины худалдааны төрөлжсөн “Да Хүрээ” зах бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаад ч улс орон даяар хөлхөж буй 200 мянган автомашиныг сэлбэгээр хангаж ч.а.д.а.х.г.ү.й болсон цагаас эхлэн

автомашины х.у.л.г.а.й хэмээх шинэ э.р.ү.ү.г.и.й.н ү.й.л.д.э.л м.а.л.ы.н х.у.л.г.а.й.т.а.й адил е.р.д.и.й.н ү.з.э.г.д.э.л болж эхэлсэн юм. 1997 оноос эхлэн гудамжинд тавьсан машинууд а.л.г.а болж эхэлсэн бөгөөд х.у.л.г.а.й.ч нар машины цонхоор нарийн т.ө.м.ө.р о.р.у.у.л.а.н дотроос нь о.н.г.о.й.л.г.о.о.д адал явдалт кинон дээр гардаг шиг жолооны нь доод талын хоёр утсыг хооронд нь х.о.л.б.о.ж а.с.а.а.г.а.а.д л у.н.а.а.д я.в.ч.и.х.д.а.г болсон юм.

Өнөөдөр ч гэсэн автомашины х.у.л.г.а.й.ч нар уг аргыг хэрэглэсээр байгаа билээ. Сүүлийн үеийн машинууд автоматаар хаалгаа түгждэг, а.й.м.ш.и.г.т.а.й ч.а.н.г.а.а.р о.р.и.л.д.о.г д.о.х.и.о.л.о.л.т.о.й болсон учраас хүн хүрлээ л бол янз бүрээр д.у.у.г.а.р.ч х.у.л.г.а.й.ч нарт багагүй “т.ү.в.э.г” у.ч.р.у.у.л.а.х болсон нэг сайн талтай ч ийм д.о.х.и.о.л.о.л.т.о.й машин гарч

ирсэнээс хойш х.у.л.г.а.й.ч нарын а.р.г.а бүр ч н.а.р.и.й.с.а.н соронзон орон үүсгэдэг тусгай багажны тусламжтайгаар м.а.ш.и.н.ы д.о.х.и.о.л.о.л.ы.г д.у.у.г.а.р.г.а.х.г.ү.й болгоод хаалгыг нь нээчихдэг болсон гэдэг яриа бас гараад буй. Яг өнөөдрийн байдлаар автомашины х.у.л.г.а.й.ч нараас ийм зүйл ашиглаж яваад газар дээрээ г.а.р.д.у.у.л.с.а.н хүн нэг ч байхгүй боловч үнэн болоод л ийм яриа гарч байгаа биз ээ.

Х.у.л.г.а.й.ч нар ямар ч арга хэрэглэдэг бай хамгийн а.ю.у.л.т.а.й нь машины х.у.л.г.а.й.ч нар бараг б.а.р.и.г.д.д.а.г.г.ү.й. Нэгэнт х.у.л.г.а.й.л.а.г.д.с.а.н машин хаа нэгтээ н.у.у.ц г.р.а.ж.и.д эрэг боолт болон з.а.д.а.р.ч “м.а.х.л.а.г.д.а.н” сэлбэг хэрэгсэлийн жижиглэнгийн лангууны бараа болдог учраас олоход ч б.э.р.х.т.э.й.

Дийлэнх машины х.у.л.г.а.й.ч нарыг автомашины ченжүүдтэй д.а.л.д.у.у.р с.ү.л.б.э.э.т.э.й заримдаа с.э.л.б.э.г.и.й.н ч.е.н.ж.ү.ү.д ч өөрсдөө машин х.у.л.г.а.й.л.а.а.д явж байдаг гэсэн яриа байдаг юм. Ер нь аливаа ө.м.ч.и.й.н х.у.л.г.а.й тэдгээрийг с.э.м.х.э.н зарж борлуулдаг ченжүүдтэй х.о.л.б.о.г.д.о.о.д ирмэгц л и.л.р.э.х.э.э б.о.л.ь.д.о.г нь жам.

Ц.а.г.д.а.а нарт тэдгээр з.о.х.и.о.н б.а.й.г.у.у.л.а.л.т.т.а.й с.ү.л.ж.э.э.н.и.й тухай ямар ч мэдээлэл байдаггүй нь ч үүнтэй холбоотой. Харин 2000 онд хөдөөнийхөн нийслэл хот руу цутган орж ирэх үед автомашины х.у.л.г.а.й.т.а.й холбоотой янз бүрийн х.ө.г.т.э.й явдлууд нэлээн гарах болсон гэдэг.

Хөдөөнийхөн ийм их хүн амтай газар х.у.л.г.а.й х.и.й.х.э.д хэн намайг мэдэх юм бэ гэж бодсон учраас шөнө нь жолоочийг нь а.й.л.г.а.н х.ө.ө.ж явуулаад д.э.э.р.э.м.д.э.ж а.в.с.а.н машинаа маргааш өглөө нь хээвнэг “Да Хүрээ” зах дээр хямдхан зарах гээд зогсч байгаад б.а.р.и.г.д.а.ж байсан тохиолдол ч цөөнгүй гарсан байгаа юм.

Бэлчээр дээрээс нь х.у.л.г.а.й.л.а.н өөр газар т.у.у.ж а.в.а.а.ч.а.а.д зарчихдаг м.а.л с.ү.р.э.г шигээ с.а.н.а.ж хүний машиныг гудамжнаас а.с.а.а.ж а.в.а.а.д өөр дүүрэг рүү ормогцоо энэ олон машин дотроос одоо о.л.о.х.г.ү.й хэмээн г.э.н.э.ц.э.э.р боддог байж болох юм. Замын ц.а.г.д.а.а нар 2000 оны үеэр тохиолдсон нэгэн “х.ө.л.д.ү.ү” х.у.л.г.а.й.ч.и.й.н п.а.я.н.г одоо хүртэл ярьдаг юм билээ.

Юу болсон бэ гэвэл хөдөөнөөс орж ирсэн нэг нөхөр техникийн зах дээр 8-15 сая төгрөгийн үнэтэй зарагдаж байсан бага оврын “Мицибуши” жийп машинтай нэгэн жолоочид х.у.т.г.а т.у.л.г.а.н а.м.ы.г нь б.о.о.ж ж.а.л.г.а.н.д х.а.я.ч.и.х.а.а.д машиныг нь у.н.а.а.д я.в.ж байтал замын ц.а.г.д.а.а зогсоосон аж.

Хөдөөний д.э.э.р.э.м.ч.и.н залууд жолооны үнэмлэх б.а.й.г.а.а.г.ү.й болохоор г.э.м.т х.э.р.э.г хийж о.л.с.о.н машинаа ц.а.г.д.а.а.г.и.й.н г.а.р.т а.л.д.а.х нь т.о.д.о.р.х.о.й болжээ. Хотын д.э.э.р.э.м.ч.и.д бол ийм тохиолдолд ц.а.р.а.й з.ү.с.э.э н.у.у.ж байгаад а.л.ь б.о.л.о.х з.у.г.т.а.х.ы.г оролдох байх, харин хөдөөний эр т.э.г.с.э.н.г.ү.й.

Тэрбээр машиныг нь ж.у.р.м.ы.н хашаанд х.и.й.х гэсэн ц.а.г.д.а.а.д хандан “Хоёулаа ганц зүйл ярьчихая. Зөвхөн хоёулахнаа л ярья. Хэн хэндээ ашигтай наймаа шүү” хэмээн дагаад с.а.л.а.х.г.ү.й байсан аж. Тэгсэнээ нөгөө замын ц.а.г.д.а.а.г хамт явсан нөхрөөсөө жаахан холдмогц “Та хүнд б.и.т.г.и.й хэлээрэй.

Би энэ үнэтэй машиныг дөнгөж сая д.э.э.р.э.м.д.э.э.д а.в.а.а.д я.в.ж байгаа тюм аа. Зах дээр ийм машин дор хаяж арван сая төгрөгийн үнэтэй байгаа шүү дээ. Би танд энэ м.а.ш.и.н.ы.г ердөө хоёр саяар өгчихье. Та дуугүй л аваачаад хашаандаа тавьчих. Жолоочийг нь би найдвартай болгочихсон. Хэн ч о.л.о.х.г.ү.й.

Танд ямар өөр номер олдохгүй гэх з.о.в.л.о.н байх биш. Шинэ номер аваад л тавьчихгүй юу” хэмээн у.л.а.й.м ц.а.й.м г.у.й.г.а.а.д эхэлсэн байгаа юм. Замын ц.а.г.д.а.а эхлээд түүнийг г.а.л.з.у.у с.о.л.и.о.т.о.й хүн биш байгаа гэж бодсон байна. Ингээд ц.а.р.а.й ө.г.ө.х.г.ү.й шинжтэй болмогц мөнөөх д.э.э.р.э.м.ч.и.н эр “За яахав та нэг саяыг өгөөд л авчих.

Ганц саяын үнэтэй “Мицибуши” гэж хаана байх юм бэ бодоод үз л дээ” хэмээн ш.а.л.ж у.у.р.ы.г нь бүр хүргэсэн байна. Харин замын ц.а.г.д.а.а түүнийг г.а.в.л.а.н х.э.в ж.у.р.м.ы.н ц.а.г.д.а.а дуудмагц “Өө яасан н.о.в.ш.и.й.н юм бэ. За яахав би өөрт чинь 500 мянгаар өгье л дөө” гэснээ “За, за төвөг надад 250 мянгыг л өгчих. Тэгээд наад машинаа аваад яв” хэмээн үглэсээр байсан гэдэг. . .

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно