Press "Enter" to skip to content

Хаваржаа б.у.л.а.а.л.д.с.а.н х.э.р.ү.ү.л б.у.у.н д.у.у.г.а.а.р төгссөн г.а.ш.у.у.н түүх….

Х.а.в.а.р.ж.а.а б.у.л.а.а.л.д.с.а.н х.э.р.ү.ү.л б.у.у.н д.у.у.г.а.а.р т.ө.г.с.с.ө.н нь Хөдөө газар хот орон шиг о.л.н.ы.г ц.о.ч.р.о.о.с.о.н томоохон г.э.м.т х.э.р.э.г г.а.р.а.а.д байдаггүй. Гэхдээ а.р.х.и д.а.р.с.н.ы х.э.р.ү.ү.л.э.э.с ү.ү.д.э.л.т.э.й ч юм уу эсвэл ах дүүгийн хооронд з.а.н.г.и.р.с.а.н ө.с х.о.н.з.о.н.г.о.о.с ү.ү.д.э.л.т.э.й мөн бэлчээр ус б.у.л.а.а.ц.а.л.д.с.а.н.а.а.с үүдэлтэй д.у.у.л.и.а.н.т

х.э.р.э.г үе үе гарч с.у.м орныг тэр а.я.а.р нь ц.о.ч.р.о.о.н хэдэн жил дараалан амнаас ам дамжин яригдах тохиолдол бас бий. Доор өгүүлэх үйл явдал ч тийм нэгэн х.э.р.г.и.й.н тухай юм. Балдангийнх /Тодорхой шалтгааны улмаас газар орон болон х.э.р.э.г.т х.о.л.б.о.г.д.о.л.т.о/й хүмүүсийн нэрийг ө.ө.р.ч.и.л.с.ө.н болно/

тэр жилийн хавар Хажуугийн давааны ард х.а.в.а.р.ж.а.а.н.д.а.а дөнгөж б.у.у.г.а.а.д байжээ. Балдангийн хоёр том хүү өвөл нь у.н.а.г.а.а.ж ц.а.г.а.а.л.а.а.д о.р.х.и.с.о.н хуурай ш.у.р.г.а.а.г.н.у.у.д.ы.г а.ч.и.н ирж төлийн шинэ п.ү.н.з барихаар ойролцоохи уул руу явсан байж.

Яг энэ үед тэднийх рүү чиглээд цэнхэр өнгийн “У.А.З-469” м.а.ш.и.н ардаа цагаан тоос г.о.з.о.й.л.г.о.н асар х.у.р.д.т.а.й ойртож яваа харагдсан байна. Ямаа с.а.м.н.а.а.д эхэлчихсэн ид ноолуурын цаг байсан болохоор ноолуур авах гэж яваа ченжүүд юм болов уу гэсэн бодол Балданд эхлээд т.ө.р.с.ө.н байна.

Тэрбээр “Одоохондоо ноолуураа өгөх болоогүй. Жаахан ү.н.э.д оруулж байгаад өгөх юм х.у.н.а. Хэрвээ ч.е.н.ж.ү.ү.д байвал н.о.о.л.у.у.р.а.а зарчихсан гэж хэлэх юм шүү” гэж э.х.н.э.р.т.э.э хэлэнгээ м.ө.н.ө.ө.х м.а.ш.и.н.ы.г угтсан байна. Т.э.т.э.л машин тэдний гадаа ирж я.н.х.и.й.т.э.л о.г.ц.о.м т.о.о.р.о.м.о.с.л.о.н з.о.г.с.м.о.г.ц дотроос нь с.у.м.ы.н нь т.о.л.г.о.й б.а.я.н гэгдэх айлын ганц х.ү.ү Шагай нэлээд х.а.л.а.м.ц.у.у.х.а.н бууж иржээ.

Түүний а.р.а.а.с нь мөн л с.у.м.а.н.д.а.а нэртэй с.ү.р.т.эй, х.ө.р.ө.н.г.ө.т.э.й чинээтэй гэгдэх хоёр айлын хүү х.о.р.г.о.й т.о.р.г.о.н дээлээ ш.а.ш.и.р.л.у.у.л.ж а.л.а.г.л.у.у.л.с.а.а.р х.а.л.а.м.ц.у.у.х.а.н б.у.у.ж ирцгээсэн аж. Балдан тэдэнтэй амар м.э.н.д.э.э м.э.д.э.л.ц.с.э.н.и.й дараа х.а.а х.ү.р.ч явааг нь асуувал “Зүгээр л а.й.л х.э.с.ч а.в.г.а.й х.ү.ү.х.э.н эргүүлж явна.

Х.ө.д.ө.ө хээрээр т.э.н.э.ж х.ө.ө.р.х.ө.н х.ү.ү.х.э.н байна уу гэж явна. Х.о.т х.ү.р.э.э х.э.с.ч х.о.н.г.о.р х.ү.ү.х.э.н байна уу гээд л я.в.ц.г.а.а.ж байна” хэмээн Балданг ах зах ч гэж х.ү.н.д.л.э.х.г.ү.й а.а.р.х.а.н.г.у.й с.о.н.и.н з.а.г.н.а.ц.г.а.а.ж.э.э.

Балдан тэднийг г.э.р.т.э.э о.р гэж у.р.ь.с.а.н боловч тэд г.э.р.т о.р.с.о.н.г.ү.й. Харин ч Шагай нь “Танайд о.р.в.о.л т.а.а.з нь н.а.м.д.а.ж талбай нь б.а.г.а.д.н.а” хэмээн нэлээд а.а.р.х.у.у өнгөөр хэлээд м.а.ш.и.н.а.а.с.аа нэгэн ж.и.ж.г.э.н.т.э.р х.и.в.с гарган газар д.э.в.с.ч м.а.ш.и.н дотроосоо хоёр ш.и.л а.р.х.и, ундаа а.л.и.м з.э.р.э.г зүйлийг гарган ө.р.ө.х зуураа “За Балдан ах наашаа с.у.у.

М.о.р.ь.т.ы.н х.и.ш.и.г явганд гэдэг дээ. Дүү нарынхаа и.д.э.э б.у.д.а.а.н.а.а.с н.э.р.э.л.х.э.х.г.ү.й.х.э.н шиг бас х.о.р.о.о.х.г.ү.й.х.э.н шиг х.ү.р.т” гэсэн байна. Х.а.а.г.а.а б.а.г.т.а.а.ж я.д.с.а.н б.а.я.н айлын э.р.х т.а.н.х.и х.ө.в.г.ү.ү.д.и.й.н өөдөөс юу ч хэлээд нэмэргүй учир Балдан д.э.м.и.й л мөнөөх газар д.э.в.с.с.э.н о.л.б.о.г дээр нь очиж ө.в.д.ө.г.л.ө.н суувал Шагай их гарын м.ө.н.г.ө.н а.я.г.а.а.р дүүрэн а.р.х.и ц.э.л.э.л.з.ү.ү.л.э.н хийж өгөөд

“Балдка а.х.т.а.й я.р.и.х юм байна. Наадахаа эхлээд у.у.ч.и.х” гэсэн аж. Балдан ё.с т.ө.р.и.й.г бодон с.э.р.ж.и.м ө.р.г.ө.ө.д мөнөөх а.р.х.и.н.ы нь хагасыг у.у.г.а.а.д буцааж өгвөл с.у.м.ы.н өөр нэг б.а.я.н.ы хүү болох Төрөө хажуу талаас нь “Ч.а.м.л.а.ж г.о.л.о.о.д ш.а.в.х.р.у.у энэ тэрээ ү.л.д.э.э.х.г.ү.й шүү. Өдий н.а.с.н.ы х.ү.н байж а.я.т.а.й.х.а.н л байж үзээрэй.

У.у.ч.и.х наадахаа” хэмээн ш.а.х.с.а.н байна. Балдан мөнөөх а.р.х.и.й.г у.у.ж д.у.у.с.г.а.а.д ө.в.р.ө.ө.с.ө.ө дугуй хайрцагтай улаан т.а.м.х.и.а гарган о.р.о.о.х үед Шагай өврөөсөө ш.а.р с.ү.ү.л.т.э.й я.н.ж.у.у.р гарган т.а.м.х.и.л.а.а.д “За Балдан ах аа. Танайхыг би өнгөрсөн хавар энэ х.а.в.а.р.ж.а.а.н.д.а.а бууж байхад чинь ирээд

“Дараа жил энэ х.а.в.а.р.ж.а.а.н.д б.и.т.г.и.й б.у.у.г.а.а.р.а.й. Манай м.а.л б.а.г.т.а.х.г.ү.й байна. Би дараа нь үнэ ханшийг нь бодоод өгчихөе өөр газар х.а.в.а.р.ж.а.а т.ө.в.х.н.ү.ү.л.ж аваарай” гэж хэлсэн биз дээ. Тэгтэл та яагаад энэ жил энд буучихав” хэмээн нэлээд ш.а.з.у.у.р.т.а.й.х.а.н асуусан аж….

More from ЗөвлөгөөMore posts in Зөвлөгөө »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно