Press "Enter" to skip to content

Ногоон малгайтнууд х.ү.н.и.й.г т.а.м.л.а.х а.р.г.а.а олж я.д.д.а.г.г.ү.й байлаа. Я.л.т.а.н.у.у.д.а.а.р нойтон газар у.х.у.у.л.ж ц.э.э.ж.и.н б.и.е.и.й.г нь и.л г.а.р.г.а.а.д б.у.л.ч.и.х.д.а.г…

Я.л.т.а.н.у.у.д.а.а.р н.о.й.т.о.н газар у.х.у.у.л.ж ц.э.э.ж.и.н б.и.е.и.й.г нь и.л гаргаад б.у.л.ч.и.х.д.а.г байж Хэнтий аймгийн Биндэр с.у.м.ы.н д.а.р.г.а.а.р ажиллаж байгаад б.а.р.и.г.д.а.ж Монгол, Орос хоёр орон дамжиж большевизмын я.р.г.а.л.а.л.ы.н а.м.т.ы.г үзсэн Сүндэвийн Цэвэг баавай 1960-аад оны сүүлчээр Тусгалын овооноос

Дэлгэр нуга орох замд хамт явсан хэсэг зохиолчид ийнхүү ярьжээ. “Ногоон малгайтнууд х.ү.н.и.й.г т.а.м.л.а.х а.р.г.а.а олж я.д.д.а.г.г.ү.й байлаа. Я.л.т.а.н.у.у.д.а.а.р нойтон газар у.х.у.у.л.ж ц.э.э.ж.и.н б.и.е.и.й.г нь и.л гаргаад б.у.л.ч.и.х.д.а.г байв. Б.у.л.а.г.д.с.а.н хүнийг нэг х.о.н.о.о.д гаргахад б.о.с.ч ч.а.д.а.х.а.а болиод н.о.х.о.й шиг д.ө.р.в.ө.н х.ө.л.л.ө.ж я.в.д.а.г байлаа.

Түүнийг “Н.о.х.о.й болгох” гэж нэрлэнэ. Б.у.у.н.ы б.ө.г.с.ө.ө.р хүний ш.ү.д рүү ц.о.х.и.ж у.н.а.г.а.а.д түүнийгээ “Ш.ү.д т.а.т.а.х” гэдэг байлаа. Хүнийг зуны халуун өдөр ж.а.н.ч.и.ж ж.а.н.ч.и.ж ц.у.с.ы.г нь г.о.о.ж.у.у.л.а.а.д наранд х.а.я.ч.и.х.н.а. Ш.а.р.х.т.а.й биеэр нь я.л.а.а ш.а.в.н.а.

Үүнийгээ “Я.л.а.а.н.ы х.о.о.л б.о.л.г.о.х” гэж нэрлэнэ. Я.л.т.а.н.ы.г олон хоног х.о.о.л ө.г.ө.л.г.ү.й ө.л.с.г.ө.ж з.о.в.о.о.н.о. Энэ аргыг “Ү.н.э.г г.ү.й.ц.т.э.л с.о.й.х” гэдэг байлаа. Орос, Монгол хоёрын хүнийг т.а.р.ч.л.а.а.н з.о.в.о.о.х аргын агуулга, хэлбэр нь адилхан байсан.

Гэсэн хэдий ч хүн ямар ч а.ю.у.л.ы.н өмнө с.э.т.г.э.л.э.э ч.а.н.г.а б.а.р.ь.ж ч.а.д.а.ж байвал с.ө.х.р.ө.л.г.ү.й д.а.в.а.а.д гардаг юм. Эрхэм зохиолч та бүхэн энэхүү санааг зохиол бүтээлдээ тусгах хэрэгтэй” гэж зөвлөж байжээ. Харин энэхүү санааг нь манай зохиолчид зохиол бүтээлдээ тусгасан э.с.э.х.и.й.г бүү мэд . . .

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно