Press "Enter" to skip to content

ГУРВАН САЙХАН УУЛЫН ДОМОГ: Адуучин гурвыг б.а.р.ь.ж и.р.э.э.д арав арав б.а.н.з.д.а.ж хоёр х.ө.л.д нь х.ү.н.д г.и.н.ж у.я.ж х.о.н.и.н.ы б.э.л.ч.э.э.р.э.э.с…

А. Хувилбар Эрт дээр цагт юм гэнэ. Хангай нутагт ш.у.н.а.х.а.й х.о.в.д.г.о.о.р.о.о ш.у.л.а.м болсон нэгэн б.а.я.н байжээ. Ш.у.н.а.х.а.й б.а.я.н т.э.р.с.х.э.н гурван сайхан о.х.и.н.т.о.й юм санжээ.

О.х.и.д нь өсөж торнин олны х.а.р.а.а б.у.л.а.а.с.а.н онцгой сайхнаараа хошуу нутагтаа г.а.й.х.а.г.д.с.а.н үзэсгэлэн төгөлдөр н.а.с б.и.е гүйцсэн б.ү.с.г.ү.й.ч.ү.ү.д болоход б.а.я.н аав нь о.х.и.д.о.о хадамд гаргахаар шуурхай бэлтгэж хошуу нутагтаа б.а.я.н ч.и.н.э.э.л.г.э.э.р.э.э нэрд гарсан гурван х.ө.г.ш.и.н ноёнд гэргий болгохоор с.э.м тохирчхоод байгааг нэг өдөр ээж нь о.х.и.д.д.о.о хэлчихжээ.

Х.ү.с.э.л х.а.й.р.ы.н жигүүрээ дэлгэж яваа тэдний з.ү.р.х.и.й.г х.ү.й.т.э.н х.ө.л.д.ү.ү ч.у.л.у.у.г.а.а.р х.а.й.р.а.х шиг болж х.ү.н.д х.э.ц.ү.ү з.о.в.л.о.н хүлээж байгааг гэнэт ойлгосон о.х.и.д аав ээжээсээ н.у.у.ц.х.а.н зөвлөлдөж, алс холын говь нутагт амьдрахаар шийдэж гэнэ.

Б.а.я.ж.и.х.а.а.с өөрийг боддоггүй аавыгаа х.о.в.д.о.г ш.у.н.а.х.а.й б.а.я.д.а.д г.э.р.г.и.й болгон өгөхөөр болсонд о.х.и.д хязгааргүй г.о.м.д.о.ж нэгэн шөнө гэрээсээ с.э.м.х.э.н г.а.р.ч хурдан явж өмнийн цэнхэр говьд ирж амьдран суужээ.

Алсаас ирсэн гурван сайхан б.ү.с.г.ү.й.н тухай мэдээ говь нутгийнхны дунд дорхноо т.а.р.ж хамгийн захын айл өрхөд хүртэл түгжээ. Энэ үед алс зүүн зүгийн говь талаар нутгийн б.а.я.ч.у.у.д.ы.н а.д.у.у.н с.ү.р.г.и.й.г өдөр шөнөгүй м.а.н.а.ж хээрээр гэр хийж х.э.ц.э.э.р дэр хийж амьдардаг Өлзийт, Цагаан, Цогт гэдэг гурван сайхан залуу өнөөх гурван сайхан о.х.и.д.ы.н тухай мэдээг сонсжээ.

Нэгэн удаа гурван залуу с.ү.р.г.и.й.н б.э.л.ч.э.э.р.т уулзаж, э.л.д.в.и.й.г ярилцан х.ү.ү.р.н.э.л.д.э.ж хол нутгаас босож ирсэн х.ү.ү.х.н.ү.ү.д.и.й.н тухай ярианд шилжжээ. Гурвуулаа тэр х.ү.ү.х.н.ү.ү.д.т.э.й уулзаж у.я.р.а.х нэгэн санаатай болохоо мэдэж цаг болзон а.д.у.у.н с.ү.р.г.и.й.н.х.э.э дотроос хамгийн сайхан м.о.р.ь.д.ы.н ш.и.л.ж у.н.а.а.д шөнийн м.а.н.а.а.н.д гарах цагийг тааруулан явахаар тохиролцжээ.

Түүнээс хойш орой бүр гурван залуу гурван х.ү.ү.х.н.и.й.д очиж х.а.й.р с.э.т.г.э.л.э.э и.л.ч.и.л.ж х.а.н.и.л.а.н сууж а.м.ь.д.р.а.х тухайгаа хүртэл ярилцдаг болжээ. Энэ мэт учран уулзсаар байгааг б.а.я.н.ы д.у.у.л.г.а.в.а.р.т.а.й нэгэн з.а.р.ц мэдэж эдний н.у.у.ц ажлыг э.з.э.н.д.э.э х.о.в.л.о.ч.и.х.ж.э.э.

А.д.у.у.н с.ү.р.г.и.й.г нь э.з.э.н.г.ү.й.д.ү.ү.л.ж ардаг хурдан х.а.й.р.т.а.й м.о.р.ь.д.ы.г нь ээлжлэн унаж байгааг мэдсэн б.а.я.н.ы х.о.р.с.о.л туйлдаа хүрч а.д.у.у.ч.и.н гурвыг б.а.р.ь.ж и.р.э.э.д арав арав б.а.н.з.д.а.ж хоёр хөлд нь х.ү.н.д г.и.н.ж у.я.ж х.о.н.и.н.ы б.э.л.ч.э.э.р.э.э.с нь холдох ч.а.д.а.л.г.ү.й а.р.г.а.л.ч.и.н болгочихсон учир х.а.й.р.т.а.й а.м.р.а.г.у.у.д.т.а.й.г.а.а уулзахаас нэгэнт өнгөрчээ.

Ш.а.р.х.н.ы халуун, сэтгэлийн г.у.н.и.г.т х.а.т.с.а.н гурван хөвгүүнийг мөрөөдсөн гурван сайхан о.х.и.н а.а.г.и.м халуун зуны а.а.д.р.ы.н а.р.и.у.н хураар ц.э.э.ж.и.й.г нь х.у.ч.д.а.г болж гэнэ. Энэ цагаас хойд т.а.н.х.и.л залуу насны х.а.й.р с.э.т.г.э.л.и.й.н үнэнчийг илтгэн а.д.у.у.ч.и.н гурван хөвгүүн Өлзийт-Овоо, Цогт-Овоо, Цагаан-Овоо гэж гурван ижилхэн толгод болж м.ө.н.х.ж.и.ж гэнэ.

Г.о.в.ь.д и.д.э.э.ш.с.э.н гурван сайхан х.ү.ү.х.э.н гурван сайхан уул болон сүндэрлэж жил бүрийн дулаан урин цаг ирэнгүүт хамгийн түрүү ногоон торгон дээлээ өмсөцгөөн гунхалзаж, улирлын сэрүүн намар цаг болонгуут цагаан эсгий тоорцгоо духдуулан гангалцгаадаг нь холоос ирэх ёстой хонгор хөвгүүдээ угтаж байгаа нь тэр гэнэ ээ. . .

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно