Press "Enter" to skip to content

Ноё б.ө.ө.г анд яваад б.у.у.ж ирэхэд дүү нь б.ө.ө.д и.д.ү.ү.л.с.э.н с.у.р.а.г дуулдав. Ноё б.ө.ө т.э.в.ч.и.ж сууж ч.а.д.с.а.н.г.ү.й. Нутгийнхаа Самдайн сайн эр гэдгийг дагуулаад дүүгийнхээ а.м.и.й.г н.э.х.э.х.э.э.р м.о.р.д.ж.э.э төд удалгүй…

Хаж з.а.й.р.а.н.г.и.й.н ах Ноё з.ө.н.ө.г.ч б.ө.ө юм. Нэгэн удаа Ноё б.ө.ө.г анд яваад б.у.у.ж ирэхэд дүү нь б.ө.ө.д и.д.ү.ү.л.с.э.н с.у.р.а.г дуулдав. Ноё б.ө.ө т.э.в.ч.и.ж сууж ч.а.д.с.а.н.г.ү.й. Нутгийнхаа Самдайн сайн эр гэдгийг дагуулаад дүүгийнхээ а.м.и.й.г н.э.х.э.х.э.э.р м.о.р.д.ж.э.э. Зам зуур ш.и.р.ү.ү.х.э.н өргүүлж нар жаргахаас урьтан Өлийн даваа өөд өгсөж.

Гэтэл морь нь явахаа байгаад н.э.г л б.и.ш. Ноё б.ө.ө дөрөө м.у.л.т.а.л.ж мориныхоо улаан с.у.г.а руу х.у.т.г.а.л.ж алтал м.о.р.и.н.ы баруун х.а.м.р.а.а.с алаг зээх (алаг даага) с.у.г.а ү.с.э.р.ч гүйсэн гэнэ. Араас нь н.э.х.э.х гэсэн Самдайн сайн эрд “Цаг алдаад х.э.р.э.г.г.ү.й. Буцахдаа н.э.х.н.э” гэжээ.

Тэр хоёрыг цааш явтал замд нь дунд зэргийн хөрөнгө бэлтэй нэгэн айл тааралдсан юм санж. Б.у.у.г.а.а.д м.о.р.д.о.ц.г.о.о.х юм болцгоож. Мөнөөх айлд морилбол хоёр хатавчныхаа хооронд о.н.г.о.д з.э.л.л.э.с.э.н (Гурван зэлтэй бол ямар ч х.а.р.ы.н б.ө.ө.д и.д.ү.ү.л.д.э.г.г.ү.й ч.а.д.а.л.т.а.й) гэрийн э.з.э.н бололтой баруун нүдээ б.о.о.с.о.н өвгөн сууж байжээ. Амар мэндээ мэдэлцэж, нүд яагаад ч.и.л.э.э.р.х.с.э.н.и.й.г асуухад нөгөө өвгөн:

— Баруун зүгийн нэг б.ө.ө м.о.р.и.н.ы (Цагаан- Тож б.ө.ө.г.и.й.н ё.с.о.н.д х.э.н.г.э.р.э.г бол б.ө.ө.г.и.й.н унаа юм) амд автахдаа ш.о.р.о.о ц.а.ц.а.а.д өрөөсөн нүд а.в.ч.и.х.л.а.а гэжээ. Ноё б.ө.ө учрыг гадарлаж Самдайн сайн эрийг буцааж, өөрөө тэнд хоноглохоор шийджээ. Орой болохын хэрд хэлсэн нь:

— Миний о.н.г.о.д б.а.а.л.а.а.д бие т.а.а.р.у.у байна. Надад х.у.я.г.а.а х.а.й.р.л.а.а.ч гэхэд: — Чи миний х.у.я.г.и.й.г өмсөж ч.а.д.а.х юм уу? гэж нөгөө өвгөн ам асуужээ. — Та х.а.й.р.л.а.в.а.л чадмаар байна…

Ноё б.ө.ө х.у.я.г.и.й.г нь өмсөж б.ө.ө.л.б.ө.ө.с тэр өвгөний хүзүүг гурван суувь дүүргэсний нэг нь Хаж б.ө.ө.г.и.й.н ц.у.с.т.а.й байжээ. (И.д.с.э.н хүнийхээ а.м.а.н хүзүүг с.у.у.в.ь.т багтаадаг аж) Тэгэхлээр Ноё з.ө.н.ө.г.ч дүүгийнхээ а.м.а.н х.ү.з.ү.ү.г аваад оронд нь өөрийнхийг нь хийжээ.

Б.ө.ө.л.ж дууссаны дараа ‘Б.и.е а.р.и.л.ж.л.а.а. Буцъя даа… ” гэж хэлээд өмсгөлийг нь т.а.й.л.ж, шөнөдөө м.о.р.д.о.н хээр хоножээ. Түүнийг маргааш х.э.в.т.р.э.э.с дээшлээ ч үгүй байтал хөтөлгөө м.о.р.ь.т.о.й х.ү.н араас нь н.э.х.э.н ирж:

— Манай ах б.ө.ө.г.и.й.н б.и.е м.у.у.д.л.а.а. Та очиж т.у.с.л.а.а.ч гэжээ. Толио эргүүлж тойруулж хараад Ноё б.ө.ө: — Өчигдөр х.у.я.г.а.а надад өгөөд о.н.г.о.д нь б.а.а.л.с.а.н байна. Одоо очиход тань зүгээр болно гэж б.и.е нь м.у.у.д.а.ж хариугүй м.у.у байгаа Жөгд з.а.й.р.а.н.г ө.р.ө.в.д.ө.х ч үгүй хэлсэн гэнэ. . .

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно