Press "Enter" to skip to content

Төв аймгийн Баяндэлгэр с.у.м.а.н.д Мэргэн Шовгор гэж м.а.л.ч.и.н а.р.д байлаа. Мэргэн Шовгор гэдэг нь г.о.ч юм. А.л.д.с.а.н м.а.л.ы.г хаана байгааг а.р.д.у.у.д.а.д хэлж өгдөг…

Төв аймгийн Баяндэлгэр с.у.м.а.н.д Мэргэн Шовгор гэж м.а.л.ч.и.н а.р.д байлаа. Мэргэн Шовгор гэдэг нь г.о.ч юм. А.л.д.с.а.н м.а.л.ы.г хаана байгааг а.р.д.у.у.д.а.д хэлж өгдөг. Цэнхэрмандал с.у.м.ы.н 2 тэмээ а.л.д.а.а.д э.р.ж я.д.а.а.д Мэргэн Шовгороос асуужээ. Тэгэхэд “Та хойшоо буцаад яв. Хоёр т.э.м.э.э чинь с.а.л.с.а.н байна. Хоёр т.а.м.г.а.т.а.й т.э.м.э.э.г.э.э та урьдаар олно.

Нөгөө нь түүнээс зүүн тийш байна” гэжээ. “Манай т.э.м.э.э хоёр т.а.м.г.а.г.ү.й” гэжээ. “Тэгвэл хэн мэдэх вэ? Намайг харахад хоёр т.а.м.г.а.т.а.й л юм байна” гэж. Тэр ирсэн замаараа буцаж яваад нэг т.э.м.э.э.г.э.э олжээ. Харсан чинь нээрээ 2 т.а.м.г.а.т.а.й юм байжээ. Түүнийг э.з.э.н нь мэдэхгүй байхад Мэргэн Шовгор мэдсэн байна. Нөгөө тэмээг бас Мэргэн Шовгорын заасан газраас олсон.

Мэргэн Шовгор Хэнтийн Мөрөн с.у.м.а.н.д 1980 онд нутаглаж байсан юм. Түүнийг Баяндэлгэрт байхад нь Төв аймгийн төвөөс байн байн дуудан аваачиж м.э.р.г.э.л.л.э.э гэж з.а.г.н.а.д.а.г байсан. Одоо Хэнтийн төвөөс дуудан аваачиж з.а.г.и.н.а.ж а.й.л.г.а.н с.ү.р.д.ү.ү.л.с.э.э.р байна. Мэргэн Шовгорыг б.а.й.ц.а.а.х.а.д түүний хэлдэг нь:

“Би б.а.р.ь.ц х.а.р.а.м.ж а.в.д.а.г.г.ү.й. Би зүгээр л т.а.а.д.а.г хүн. Ардууд намайг зөв таалаа гээд а.л.д.с.а.н м.а.л энэ тэрээ асуугаад байдаг. Би таагаад хэлдэг, ийм л юм” гэдэг.

More from ЗөвлөгөөMore posts in Зөвлөгөө »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно