Press "Enter" to skip to content

Т.а.л.и.й.г.а.а.ч.и.й.н зургийг 49 хоногийг нь дуусгаад д.а.л.д хийхгүй бол тэр з.у.р.г.а.н.д б.у.г ш.и.н.г.э.д.э.г тухай…

Тэгээд м.а.н.ь хоёр баахан ү.н.с.э.л.ц.э.ж байснаа у.н.т.а.х.а.а.р болж. Үржинханд хаалгаа т.ү.г.ж.э.э.д э.р.г.э.т.э.л мөнөөх м.у.н.а.г э.р түүнийг т.э.в.э.р.ч авч ү.н.с.с.э.н.э.э х.у.в.ц.а.с.ы.г нь с.у.р.м.а.г гээчийн т.а.й.ч.а.а.д о.р.о.н.д х.э.в.т.ү.ү.л.э.н өөрөө т.а.й.ч.и.ж байтал х.ү.ү.х.н.и.й м.а.н.с.у.у.р.ч м.а.н.а.л.з.с.а.н нүдэнд н.а.с б.а.р.с.а.н н.ө.х.ө.р нь гэнэт харагджээ.

М.у.н.а.г эрийг ц.э.э.ж.и.н дээр нь гараад х.э.в.т.т.э.л т.а.л.и.й.г.а.а.ч бүр дэргэд нь хүрээд ирсэн байна. Үржинханд а.й.с.а.н.д.а.а мөнөөх э.р.и.й.г б.и.е.н.э.э.с.э.э т.ү.л.х.э.н холдуулаад х.у.в.ц.с.а.а ш.ү.ү.р.ч а.в.ч.э.э. Цаад хүн нь ч учиргүй г.а.й.х.а.ж ”Чи яав аа. би чамд т.а.а.л.а.г.д.а.х.г.ү.й байна уу”гэхэд с.а.л.г.а.л.т.л.а.а ч.и.ч.и.р.с.э.н ү.р.ж.и.н.х.а.н.д “Яагаа ч үгүй ээ.

Миний б.и.е м.у.у байна. Дараа болъё”гэж арай чүү хэлжээ. Гэвч түүний нүдэнд ү.з.э.г.д.с.э.н т.а.л.и.й.г.а.а.ч нөхөр нь хаашаа ч юм бэ а.л.г.а болчихсон байв.Үржинханд тэр үед “би х.и.й ю.м ү.з.э.э.д х.а.й.р.т.а.й залуугаа г.о.м.д.о.о.ч.и.х.л.о.о”гэж бодсон ч нэгэнт д.у.р.г.ү.й.ц.с.э.н болохоор түүнийг дахиж гуйсангүй.

Энэ явдлаас хой хэд хоног өнгөрч мөнөөх суух хүн нь нэг шөнө тэднийд хонохоор болов. Үржинханд х.а.й.р.т.а.й залуугаа дахиад э.в.г.ү.й байдалд о.р.у.у.л.а.х.г.ү.й гэж бодсондоо т.а.л.и.й.г.а.а.ч нөхрийнхөө о.р.ш.у.у.л.г.а.н.д хэрэглэсэн зургийг д.а.л.д хийчихжээ. Ингээд мань хоёр а.р.х.и у.у.ж нэлээд н.а.р.г.и.ж байгаад у.н.т.а.х.а.а.р болж. Үржинханд з.а.л.у.у.д о.р з.а.с.ч өгөөд,

Ширээгээ цэвэрлэж байтал гэнэт гадаах хаалга нь дуугарч, яах аргагүй хүн ороод ирэх шиг болжээ. Хүүхэн г.а.й.х.а.ж хаалга руугаа очтол хаалга нь цоожтой хэвээрээ байв. Мөн д.а.л.д хийсэн т.а.л.и.й.г.а.а.ч нөхрийх нь зураг и.л г.а.р.а.а.д и.р.ч.и.х.с.э.н толиныхоо өмнө байрандаа байж байх нь тэр.

Тэр үед Үржинхандад гэнэт а.й.д.а.с т.ө.р.ж б.и.е с.э.т.г.э.л нь х.а.ч.и.н о.р.г.и.о.д явчихаж. Тэгээд мөнөөх залууд болсон явдлыг хэлэхээр унтлагийнхаа өрөөнд орох гэтэл өмнөөс нь т.а.л.и.й.г.а.а.ч нөхөр нь г.э.н.э.т гарааад иржээ. Гэнэтийн а.й.д.а.с.т ц.о.ч.и.р.д.с.о.н Үржинханд м.у.у.х.а.й ч.а.р.л.а.а.д у.х.а.а.н а.л.д.ч.и.х.с.а.н байна.

Түүнийг сэргэхэд мөнөөх эр хувцалчхсан дэргэд нь сууж байсан бөгөөд тэрбээр үржинханд руу т.э.в.д.э.ж с.а.н.д.а.р.с.а.н байдалтай харж ”чи яав аа? өрөөнд орж ирүүтээ г.э.н.э.т ч.а.р.л.а.а.д у.х.а.а.н а.л.д.а.а.д у.н.а.ч.и.х.с.а.н.Энэ гэрт ер нь юу болоод байна аа”гэхэд үржинханд “манайд сая хүн орж ирсэн үү?”гэж асуув.

”хэн ч ирээгүй”гэж залууг хэлэхэд үржинханд “ямар а.й.м.а.а.р юм бэ? чамаас өөр нэг хүн яах аргагүй байсан юм л даа. Харин намайг өрөөнд орж ирэхэд чи яг миний өөдөөс гарч ирсэн үү”гэлээ. Тэгтэл тэр залуу “Тэгсэн. Чи миний бугуйнаас б.а.р.ь.ж а.в.у.у.т.а.а л м.у.у.х.а.й ч.а.р.л.а.а.д ухаан а.л.д.ч.и.х.с.а.н”гэх нь тэр.

Үржинханд энэ үгэнд итгэсэнгүй. Гэвч тэр залуутай яг у.н.т.а.х гэхээр л заавал нэг юм болоод байдаг. Тэгээд түүнтэй у.н.т.а.х.а.а бас л хойшлуулжээ. Маргааш нь тэр залуу тэднийд мөн л хүрээд ирж. Түүнтэй у.н.т.а.н.а гэхээс Үржинхандад а.й.д.а.с т.ө.р.ж байлаа. Гэвч түүнд х.э.т.э.р.х.и.й д.у.р.л.а.с.а.н тул яалт ч үгүй у.н.т.а.х.а.а.р болов.

Тэгээд тэрбээр нойлынхоо өрөөнд орж б.и.е з.а.с.ч.и.х.а.а.д унтлагынхаа өрөөнд орж иртэл орон дээр нь мөнөөх залуу б.и.ш,ү.х.с.э.н нөхөр нь хэвтэж байжээ. Түүнийг харуутаа л Үржинханд м.у.у.х.а.й ч.а.р.л.а.а.д мөн л у.х.а.а.н а.л.д.ч.и.х.а.ж. Хэдий хугацаанд у.х.а.а.н а.л.д.с.а.н.ы.г б.ү.ү м.э.д. Ямартай ч нэг с.э.р.г.э.э.д х.а.р.т.а.л шөнийн дөрвөн цаг болж байлаа.

Харин нөгөө залуу нь ч б.а.й.д.а.г.г.ү.й, Тэр залуу энэ цагаас хойш газрын г.а.в.а.а.р орсон мэт а.л.г.а болжээ.Үржинханд гэртээ болж өнгөрсөн явдлыг нэг л.а.м.д хэлтэл “э.р з.а.л.у.у чиний шинэ танилцсан а.м.р.а.г чинь биш. Т.а.л.и.й.г.а.а.ч нөхөр чинь л байсан байна шүүдээ. Тэгэхээр чи нөхөрт г.а.р.н.а гэж б.о.д.о.х.ы.н ч х.э.р.э.г.г.ү.й. Яг ингэж бодох болгонд чинь т.а.л.и.й.г.а.а.ч нөхөр чинь өөр хүний д.ү.р.э.э.р г.а.р.ч и.р.э.э.д чамайг з.о.в.о.о.х болно.

Ер нь тэр чамайг н.а.с.а.н т.у.р.ш.и.д чинь д.а.г.а.х юм байна”гэж хэлжээ. Үүнээс хойш Үржинханд н.ө.х.ө.р.т г.а.р.а.х талаар ер бодсонгүй. Гэвч зарим шөнө түүнийг гүн нойронд а.в.т.а.ж байхад т.а.л.и.й.г.а.а.ч нөхөр нь ө.в.ө.р.т нь орж ирнэ. Үржинханд сэрж ч чадахгүй түүний э.р.х.ш.э.э.л.д я.н.а.г.л.а.н үүр цайлгана.

Сэрэхдээ ганцаар х.э.в.т.э.ж б.а.й.в.ч хэн нэгэнтэй у.н.т.с.а.н мэт х.ө.х.ө.в.ч,д.о.т.о.о.ж.г.ү.й ш.а.л.д.а.н болчихсон хэвтэж байдаг болжээ. Үржинханд сүүлдээ бүр а.р.г.а.а б.а.р.а.а.д т.а.л.и.й.г.а.а.ч нөхрийнхөө з.у.р.г.и.й.г ш.а.т.а.а.с.а.н бөгөөд түүнээс хойш нөхөр нь дахиж ү.з.э.г.д.э.х.э.э байсан байна.

Ийм юм яаж байхав дээ гэж уншигч а.в.х.а.й та бодож магадгүй. Харин Үржинханд энэ бүхнийг зурганд ш.и.н.г.э.с.э.н б.у.г ч.ө.т.г.ө.р гэж үзсээр иржээ. Үнэхээр тийм байсан ч байж магадгүй юм. Амьдралд болон хүний сэтгэл зүйд т.а.й.л.ж ч.а.д.а.м.г.ү.й түмэн н.у.у.ц байдаг. Тэдгээрийн нэг тохиолдол ч юм билүү. Хэн мэдлээ.

Ер нь т.а.л.и.й.г.а.а.ч.и.й.н зургийг олон нүдэн дээр байнга т.а.х.и.ж,өдөр болгон дүр төрхийг харах и.х м.у.у юм гэдэг. ”Нэгэнт л х.о.р.в.о.о.г.о.о.с болсон хүний зургийг 49 хоногийг нь д.у.у.с.г.а.а.д л д.а.л.д хийчихсэн нь дээр. Тэгэхгүй бол тэр зурганд б.у.г ш.и.н.г.э.ж ойр дотнийхоо хүмүүст г.а.й болдог юм”гэж зарим нэг л.а.м ярьдаг нь о.р.г.ү.й зүйл биш бололтой. . .

More from ЗөвлөгөөMore posts in Зөвлөгөө »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно