Press "Enter" to skip to content

Хагас тэрбум т.ө.г.р.ө.г.й.й.н үнэтэй тансаг б.а.й.ш.и.н.д х.я.т.а.д барилгачины с.ү.н.с үзэгддэг учраас одоо ч айл тогтдоггүй байна…

Манай нийслэлд сүүлийн жилүүдэд шинэ шинэ о.р.о.н с.у.у.ц.н.ы б.а.р.и.л.г.у.у.д а.с.а.р их ашиглалтанд орж байгаа билээ. Харин тэдгээр барилгуудыг Х.я.т.а.д.ы.н өнцөг булан бүрээс ирсэн я.д.у.у х.я.т.а.д.у.у.д барьдаг юм. Тэдгээр х.я.т.а.д.у.у.д ихэвчлэн мэргэжил б.о.л.о.в.с.р.о.л.г.ү.й х.а.р.а.н.х.у.й б.ү.д.ү.ү.л.э.г хүмүүс байдаг агаад м.а.н.т.у.у б.у.д.а.а.н.ы м.ө.н.г.ө олох х.ү.с.э.л.д дөрлөгдөн а.м.ь х.а.й.р.г.ү.й т.э.м.ц.э.ж, өдөр шөнөгүй ажилладаг гэхэд х.и.л.с.д.э.х.г.ү.й.

Барилга дээр ц.а.г н.а.р.г.ү.й ажиллаж байхдаа а.м.ь н.а.с.а.а а.л.д.а.х тохиолдол ч ц.ө.ө.н.г.ү.й гардаг юм гэсэн. Харин тэр болгоныг х.я.т.а.д.у.у.д с.ү.р болгон з.а.р.л.а.л.г.ү.й дийлэнх т.о.х.и.о.л.д.о.л.д з.у.у.р.м.а.г.а.н.д хийж з.у.у.р.а.а.д б.а.р.ь.ж байгаа барилгынхаа хана таазанд х.а.в.с.р.а.а.д о.р.ш.у.у.л.ч.и.х.д.а.г гэсэн яриа байдаг юм. Ү.н.э.н х.у.д.а.л нь ү.л мэдэгдэх энэ ярианд хүмүүс нэг их а.ч х.о.л.б.о.г.д.о.л ө.г.д.ө.г.г.ү.й боловч о.р.т.о.й байж мэдэхийг баталсан нэг т.о.х.и.о.л.д.о.л байна.

Туул г.о.л.ы.н х.ө.в.ө.ө.н.д байх хэдхэн жилийн өмнө ашиглалтанд орсон хоёр давхар тансаг зэрэглэлийн хаусанд нэгэн х.я.т.а.д э.р.и.и.н с.ү.н.с ш.ү.г.л.э.с.э.н нь тодорхой болсон тул хамгийн сүүлийн э.з.э.н нь я.а.р.а.н с.а.н.д.р.а.н з.а.р.с.а.н аж. Хагас тэрбум т.ө.г.р.ө.г.й.й.н ү.н.э хүрэхүйц тансаг б.а.й.ш.и.н.г нэгэн гадны иргэнд маш х.я.м.д.х.а.н з.а.р.а.а.д б.у.ш.у.у.х.а.н шиг э.д х.о.г.ш.и.л.о.о а.ч.и.н нүүсэн Даваа хэмээх э.р “Манайх барилгачин х.у.ж.а.а.г.и.й.н с.ү.н.с ш.ү.г.л.э.с.э.н байшинд орсон байсан” хэмээн и.т.г.э.л.т.э.й гэгч ярьж харин э.х.н.э.р нь түүний ү.г.и.й.г б.а.т.а.л.ж байсан юм.

Ингээд тэдний яриаг сонирхуулъя. Даваа т.а.н.с.а.г т.о.х.и.л.о.г байшинд нүүн орсон даруй ах дүү, хамаатан саднаа ц.у.г.л.у.у.л.а.н нүсэр том н.а.й.р хийсэн байна. Гэвч тийнхүү н.а.й.р хийсэн өдрөө л шинэ байр нь х.и.й ю.м.т.а.й болохыг анзаарч маш их с.э.т.г.э.л.э.э.р у.н.а.ж.э.э. Н.а.й.р и.д х.а.в.т.г.а.й.р.ч, хүмүүс инээж х.ө.г.ж.и.л.д.ө.н б.у.ж.и.г.н.а.ж байтал хоёр давхар дахь а.р.и.у.н цэврийн өрөө рүү явсан э.х.н.э.р нь Давааг д.о.х.и.н дуудаж ах дүү нараас нь холдуулаад “Манай хоёр давхарын нойлын өрөөнд нэг ө.р.в.и.й.с.ө.н ү.с.т.э.й, барилгачин байрын ш.а.в.а.р ш.о.х.о.й болсон х.у.в.ц.а.с.т.а.й х.ү.н зогсч байна.

Х.я.т.а.д бололтой, х.а.ч.и.н х.э.л.э.э.р ш.у.л.г.а.н.а.а.д байх юм. Хэнийг дагаж манайд орж ирсэн юм бол?” гэхэд нь Даваа м.э.л г.а.й.х.с.а.н аж. Тэрбээр ш.а.т.а.а.р г.ү.й.х ш.а.х.у.у гарч а.р.и.у.н ц.э.в.р.и.й.н ө.р.ө.ө.н.и.й хаалгыг нээвэл тэнд ө.р.в.и.й.с.ө.н ү.с.т.э.й, барилгачин байрын х.я.т.а.д байтугай томоохон т.о.л.б.о ч байгаагүй аж. Тиймээс тэр э.х.н.э.р минь х.и.й ү.з.э.г.д.э.л харсан юм биш байгаа гэж бодон хамаг б.а.я.р х.ө.ө.р нь с.а.р.н.и.ж, у.у.с.а.н жаахан а.р.х.и нь хүртэл гарчих шиг болжээ.

Даваа а.р.х.и.а гартал а.й.с.а.н нь учиртай байж. Тэрбээр хэтэрхий г.э.м.э.э.р ш.ү.т.л.э.г.т.э.й учир шинэ байрныхаа т.ү.л.х.ү.ү.р.и.й.г г.а.р.д.а.н авч байхдаа л ямар нэг х.и.й хоосон зүйл ш.ү.г.л.э.с.э.н байх вий хэмээн т.ү.г.ш.и.н бодож байсан юмсанж. Гэтэл э.х.н.э.р нь с.э.ж.и.г т.а.а.м.г.и.й.г нь б.а.т.а.л.с.а.н юм шиг барилгачин х.у.ж.а.а.г.и.й.н тухай ярьсан болохоор “Ямар ч байсан маргааш л.а.м авчирч н.о.м у.н.ш.у.у.л.ъ.я” хэмээн шийджээ.

Л.а.м авчирч н.о.м г.ү.р.э.м у.н.ш.у.у.л.б.а.л я.д.а.ж сэтгэл з.а.с.а.г.д.а.а.д гайгүй болох байх гэж бодон энэ бодолдоо т.а.й.в.ш.и.р.с.а.н Даваа н.а.й.р ө.н.д.ө.р.л.ө.ж ирсэн зочид тал бүр тийшээ т.а.р.а.н явцгаасны дараа эхнэртээ х.а.н.д.а.н “Ахиад нөгөө барилгачин х.у.ж.а.а.г.и.й.н с.ү.н.с үзэгдвэл битгий а.й.г.а.а.р.а.й” гэсэн аж. Эхнэр нь с.ү.н.с гэсэн үгнээс д.а.в.х.и.й.н ц.о.ч.и.ж “Чи бас тэрийг х.а.р.с.а.н юм уу?” хэмээн асуухад нь Даваа “Би хараагүй л дээ.

Гэхдээ н.а.й.р хийж байхад чи харсан биз дээ” хэмээн хэлжээ. Энэ үед э.х.н.э.р нь “Би хоёр х.у.н.д.а.г.а а.р.х.и у.у.ч.и.х.с.а.н байсан болохоор х.и.й юм төсөөлж харсан ч юм бил үү. Хэн мэдлээ. Хоёулаа д.э.м.и.й юм ярьж б.и.е б.и.е.н.э.э а.й.л.г.а.х.а.а больё” гэсэн байна. Энэ үгэнд Даваа бүр ч т.а.й.в.ш.и.р.с.а.н ажээ. Гэвч тэр шөнө гэнэт г.а.л зуухны өрөөнд нь х.э.н н.э.г х.ү.н яваад байх шиг ч.и.м.э.э гарсан байна.

Энэ байшин х.и.й ү.з.э.г.д.э.л.т.э.й болж таарлаа хэмээн т.ү.г.ш.и.ж байсан Даваа н.о.й.р.о.н дундаа энэ чимээг сонсоод л с.э.р.т.х.и.й.н с.э.р.ж т.о.л.г.о.й.г.о.о ө.н.д.и.й.л.г.ө.н ч.а.г.н.а.в.а.л үнэхээр г.а.л т.о.г.о.о.н.ы өрөөнд нь хэн нэг х.ү.н х.о.о.л.н.ы сав т.ү.ч.и.г.н.ү.ү.л.э.н дуугаргаж байгаа сонсогджээ. Даваа эхлээд э.х.н.э.р.э.э с.э.р.э.э.д.э.г юм бил үү гэж бодсоноо юу ч гэсэн өөрөө эхэлж х.а.р.ъ.я гэж бодоод с.э.м.х.э.н очоод ш.а.г.а.й.в.а.л ширээн доороос х.а.л.т.а.й.с.а.н н.ү.ц.г.э.н т.а.в.х.а.й ц.у.х.у.й.ж байснаа Даваагийн чимээнээр цаашаа т.а.т.а.г.д.а.н а.л.г.а болсон аж.

Даваа ширээн доогуур т.о.н.г.о.й.ж харвал тэнд хэн ч байсангүй. Дөнгөж сая ширээн доороос ц.у.х.у.й.ж байсан н.ү.ц.г.э.н х.ө.л хаачсан нь мэдэгдэхгүй а.л.г.а болсон явдал Даваагийн хамаг с.ү.р с.ү.л.д.и.й.г авчих шиг болж т.о.л.г.о.й нь эргэн ч.и.х нь ш.у.у.г.и.ж н.ү.д нь э.р.э.э.л.ж.л.э.э.д явчихсан байна. Яг энэ үед эхнэрийнх нь м.у.у.х.а.й ч.а.р.л.а.н о.р.и.л.о.х дуу гарч с.э.х.э.э о.р.у.у.л.ж.э.э.

Тэрбээр у.н.т.л.а.г.ы.н өрөө рүүгээ г.ү.й.н орвол п.ө.ө.н.и.й.с.ө.н х.а.р х.у.в.ц.а.с.т.а.й э.р эхнэрийн нь дээрээс т.о.н.г.о.й.ч.и.х.с.о.н б.а.г.а.л.з.у.у.р.д.а.ж байх шиг харагдсан байна. Даваа энэхүү а.й.м.ш.и.г.т.а.й үзэгдлийг хармагцаа “Аа” гэж байдгаараа о.р.и.л.о.н х.ө.л доороо байсан явган с.а.н.д.л.ы.г ш.ү.ү.р.э.э.д авсан аж. Түүний о.р.и.л.о.х дуунаар э.х.н.э.р.и.й.г нь б.а.г.а.л.з.у.у.р.д.а.ж байсан п.ө.ө.н.ө.г.ө.р х.у.в.ц.а.с.т а.л.г.у.у.р.х.а.н о.р.н.о.о.с холдож ш.ү.д.э.э я.р.з.а.й.л.г.а.н хойшоо у.х.а.р.с.а.а.р хана руу шингэн а.л.г.а болжээ.

Ү.х.т.э.л.э.э а.й.с.н.а.а.с царай нь ц.у.с.г.ү.й болтолоо х.у.в.х.а.й ц.а.й.с.а.н э.х.н.э.р нь ч о.р.н.о.о.с.о.о ч.а.р.л.а.н б.о.с.ч ирээд Даваагаас з.у.у.р.а.н “Энэ м.у.у.х.а.й байшингаас б.у.ш.у.у.х.а.н явъя. Би ч.ө.т.г.ө.р.т и.д.ү.ү.л.м.э.з.р.г.ү.й байна” хэмээн о.р.и.л.ж гарчээ. Даваа ч гэсэн э.х.н.э.р.э.э.с.э.э дутуугүй их а.й.с.а.н болохоор ийш тийшээ х.у.л.м.а.л.з.а.н харж чимээ гарах т.о.о.л.о.н.д с.э.р.т.э.с.х.и.й.с.э.э.р хурдхан х.у.в.ц.а.с.л.а.а.д я.а.р.а.н с.а.н.д.р.а.н гарч ирсэн байна.

Тэр өдрөөс хойш байшинд ахин хоноглоогүй ч нэг удаа ш.а.л өөр газарт у.н.т.а.ж байгаа хэрнээ тун с.о.н.и.н зүйл з.ү.ү.д.э.л.ж.э.э. Тэр з.ү.ү.д.э.н.д нөгөө б.а.й.ш.и.н.г.и.й.н таазан дээр олон я.н.з.ы.н х.а.н.з үсэг э.р.э.э.л.ж.л.э.н үзэгдсэнээ гэнэт хананаас ө.р.ө.в.д.м.ө.ө.р царайтай, х.а.р.и.у.г.ү.й м.у.у х.у.в.ц.а.с.т.а.й, бяцхан уут мөрөндөө үүрсэн туранхай х.я.т.а.д т.о.д.р.о.н гарч ирээд “Би ө.л.с.ө.ө.д байна, нутаг руугаа я.в.м.а.а.р байна.

Намайг энэ х.а.н.а.н.а.а.с с.а.л.г.а.а.д өгөөч” гэж х.а.з.г.а.й м.у.р.и.й монгол хэлээр х.а.л.ь.т м.ө.л.т хэлж байгаа нь яг л кино үзэж байгаа юм шиг тодхон х.а.р.а.г.д.с.а.н юмсанж. Ийм юм з.ү.ү.д.э.л.с.э.н.и.й.х.э.э дараа Даваа х.я.т.а.д б.а.р.и.л.г.а.ч.и.д тэрхүү б.а.й.ш.и.н.г барихдаа нэгийгээ а.л.а.а.д ц.о.г.ц.о.с.ы.г нь ш.а.в.а.р.т хийж з.у.у.р.а.а.д хана т.а.а.з.а.н.д н.а.а.ч.и.х.с.а.н юм байна.

Харин тэр х.я.т.а.д.ы.н с.ү.н.с б.а.й.ш.и.н.д ш.ү.г.л.э.ч.и.х.э.ж гэж ү.з.э.н д.а.р.у.й.х.а.н с.о.н.и.н.д з.а.р.л.а.л тавьж х.ү.н а.м.ь.т.а.н.д үзүүлж х.а.р.у.у.л.с.а.а.р гурван с.а.р э.з.г.ү.й б.а.й.л.г.а.с.н.ы дараа а.р.а.й.х.и.й.ж нэгэн а.в.с.т.р.а.л.и залууд з.а.р.ж.э.э. Түүнээс хойш Даваа х.я.т.а.д.у.у.д.ы.н б.а.р.ь.с.а.н байшинд орохгүйг х.и.ч.э.э.д.э.г болсон төдийгүй өөрөө хамаг м.а.т.е.р.и.а.л.а.а з.ө.ө.ж хоёр н.ү.д.э.э.р.э.э харж байгаад барьсан юм чинь сэтгэлд с.э.в.г.ү.й амар хэмээн Баянбуурал дахь з.у.с.л.а.н.д.а.а а.м.ь.д.а.р.ч байгаа аж…

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно