Press "Enter" to skip to content

1990 оны эхээр болсон явдал гэсэн. Аав, ээж хоёр нь г.э.р.л.э.э.д бараг арван жил болсны дараа ихэд х.ү.с.с.э.н.и.й э.ц.э.с.т анхны ү.р.и.й.н.х.э.э зулайг үнэрлэсэн учир у.у.г.а.н х.ү.ү.д.э.э Хүсэлбат гэдэг нэр өгсөн нь мэдээж…

2000 оны эхээр болсон явдал гэсэн. Аав, ээж хоёр нь г.э.р.л.э.э.д бараг арван жил болсны дараа ихэд х.ү.с.с.э.н.и.й э.ц.э.с.т анхны ү.р.и.й.н.х.э.э зулайг үнэрлэсэн учир у.у.г.а.н х.ү.ү.д.э.э Хүсэлбат гэдэг нэр өгсөн нь мэдээж. Буруу э.н.г.э.р.т.э.й дээл өмсгөж, х.ү.ү.х.э.д болгоноос илүү э.н.х.р.и.й.л.ж ө.с.г.ө.с.ө.н тэрээр б.у.л.г.а.н сүүлтэй х.ү.ү.х.э.д байж, араасаа дөрвийн дөрвөн о.х.и.н д.ү.ү дагуулсан билээ.“Дорж гуайн ганц хүү Хүсэлбат у.у.л.н.а.а.с м.о.д т.а.т.а.х гэж машинтайгаа яваад а.в.а.а.р.т о.р.ж, газар дээрээ н.а.с б.а.р.с.а.н гэнэ.

У.у.л нь х.а.м.а.а.т.н.ы.х.а.а нэг залуутай хамт явсан юм байна. Машин ж.а.л.г.а у.р.у.у.д.а.а.д т.о.о.р.м.о.с.г.ү.й болонгуут нөгөө залуу нь хаалга о.н.г.о.й.л.г.о.ж ү.с.р.э.э.д а.м.ь.д ү.л.д.ж.э.э. Харин жолоо б.а.р.ь.ж явсан Хүсэлбат машинаа з.о.г.с.о.о.х гэж о.р.о.л.д.о.о.д о.р.о.л.д.о.о.д д.и.й.л.э.л.г.ү.й г.ү.н ж.а.л.г.а руу н.и.с.э.ж, тэр газар нь х.ү.н харахын э.ц.э.с.г.ү.й юм болсон байна гэнэ билээ.

Машин нь 3-4 ө.н.х.р.ө.ө.д, с.э.г болсон байна гэсэн. Х.а.й.р.а.н с.а.й.х.а.н залуу, х.ү.н а.м.ь.т.а.н.д т.у.с.а.р.х.у.у, аав ээж, дүү нартаа, а.в.г.а.й х.ү.ү.х.д.э.д.э.э д.э.м.т.э.й нэгэн болсон юмсан. Ү.л.д.э.ж байгаа э.х.н.э.р, х.ү.ү.х.э.д нь л х.э.ц.ү.ү юм даа. Тэднийх чинь бага н.а.с.н.ы хүү, о.х.и.н хоёртой, бас а.в.г.а.й нь удахгүй т.ө.р.ө.х бололтой, тогоо шиг том г.э.д.э.с.т.э.й байна билээ” гэдэг яриа ө.в.с.ө.н.д а.в.а.л.ц.с.а.н т.ү.ү.д.э.г адил тэр дороо амнаас ам дамжин, а.й.л.а.а.с а.й.л.д хүрчээ.

Намар хийсэн т.ү.л.э.э.н.и.й м.о.д.о.о татаж авчрахаар аавынхаа дүүгийн х.ү.ү.т.э.й цуг явсан Хүсэлбат төд удалгүй энэ о.р.ч.л.о.н х.о.р.в.о.о дээр аль хэдийнэ ү.г.ү.й болоод хэн ч харсан ц.о.ч.и.р.д.м.о.о.р бас э.л.э.г э.м.т.э.р.м.э.э.р болсон ц.о.г.ц.о.с нь ж.а.л.г.а.н.д хэвтэж буй тухай сонссон н.а.с.т.а.й эцэг, эх хоёр нь и.т.г.э.ж о.г.т ч.а.д.а.х.г.ү.й байлаа. Гэвч нэгэнт болоод ө.н.г.ө.р.с.ө.н л.а.й л.а.н.ч.г.и.й.г я.а.л.т.а.й билээ дээ.

Х.ө.ө.р.х.и.й аав ээж нь, а.в.а.а.л.ь г.э.р.г.и.й нь, дүү о.х.и.д нь “Яах гэж тийшээ я.в.у.у.л.а.в аа. Дөнгөж д.ө.ч х.ү.р.ч байсан юм шүү дээ. Ийм ц.э.л з.а.л.у.у.г.а.а.р.а.а биднийгээ о.р.х.и.о.д явчихна гэж яахин с.а.н.а.х билээ. Дэндүү богинохон н.а.с.т.а.й х.ү.н байж” гэж х.а.р.у.у.с.н.а. Нутгийн олонд ихэд х.ү.н.д.э.т.г.э.г.д.с.э.н, нэр х.ү.н.д с.а.й.т.а.й х.и.ж.э.э.л н.а.с.н.ы л.а.м дээр очиж, а.л.т.а.н савыг нь нээлгэхэд “Танай ганц хүү чинь та нарын бодож байгаа шиг тийм ч б.о.г.и.н.о н.а.с.л.а.а.г.ү.й юм байна.

Уул нь үүнээс илүү олон жил амар сайхан а.ж т.ө.р.ө.н амьдарч, илүү ихийг хийж бүтээх х.ү.н байж, х.ө.ө.р.х.и.й минь. Тануус тэр өдөр х.о.р.и.г.л.о.с.о.н ч өөрөө яваад тэр ж.а.л.г.а.н.д о.с.о.л.д.о.х учиртай байж. Аливаа х.ү.н.и.й з.а.я.а т.ө.ө.р.ө.г, х.у.в.ь т.а.в.и.л.а.н.г х.э.н ч ө.ө.р.ч.и.л.ж чаддаггүй юм шүү дээ” гэжээ. Хүсэлбатыг о.с.о.л.д.с.о.н.о.о.с хойш сар гаран буюу яг 49 хоног болоход н.у.т.г.и.й.н хэдэн х.ү.н уулнаас г.и.ш.ү.ү т.ү.ү.х.э.э.р нөгөө ж.а.л.г.а.н.ы д.э.р.г.э.д.ү.ү.р үхэр т.э.р.э.г.т.э.й ө.н.г.ө.р.с.ө.н аж.

Тэд ү.х.э.р т.э.р.г.э.э ж.а.л.г.а.н.ы а.м.а.н дээр үлдээгээд г.и.ш.ү.ү, мод т.ү.ү.х.э.э.р уул өгсөн хэдэн тийшээ т.а.р.с.а.н ба Болдхуяг гэдэг залуу т.э.в.э.р дүүрэн г.и.ш.ү.ү.т.э.й т.ү.р.ү.ү.л.э.н б.у.у.ж ирээд ү.х.э.р т.э.р.г.э.н дээр а.ч.и.х з.у.у.р.а.а х.о.л.г.ү.й байх хэдэн у.л.и.а.с.н.ы з.ү.г санаандгүйгээр харж о.р.х.и.с.о.н байна.Тэгтэл халуун зунаар ш.а.р.л.а.ж г.а.н.д.а.а.д н.ү.ц.г.э.р.ч.и.х.с.э.н тэр хэдэн улиасны доор х.ө.х т.о.р.г.о.н м.о.н.г.о.л ц.а.м.ц, х.а.р өмдтэй, орос х.р.о.м.о.н г.у.т.а.л ж.и.й.с.э.н дөч эргэм н.а.с.н.ы хүрэн бор ц.а.р.а.й, ширвээ х.а.р сахалтай э.р явган с.у.у.ж байх юм гэнэ.

Нутагтаа хэд хоногийн өмнө зуны а.м.р.а.л.т.а.а.р.а.а ирсэн о.ю.у.т.а.н Болдхуяг уг ж.а.л.г.а.н.д тодруулбал яг тэр хэдэн у.л.и.а.с.н.ы у.р.д.х.а.н болсон мөнөөх х.а.р.а.м.с.а.л.т.а.й явдлын талаар х.ү.н а.м.ь.т.н.а.а.с дуулж сонсоогүй байж л дээ. Тэгээд ч тэр хавиар байнга х.ү.н х.а.р х.о.л.х.и.ж байдаг болохоор х.ө.х т.о.р.г.о.н м.о.н.г.о.л ц.а.м.ц.т.а.й э.р.и.й.г хараад э.л.д.в.и.й.н юм бодсонгүй.

“Тэр явган с.у.у.г.а.а х.ү.н хэн юм бол оо? Аягүй бол сайн т.а.н.ь.д.а.г х.ү.н байгаа даа. Очиж у.у.л.з.а.ж нэг сайхан т.а.м.х.и.л.а.а.д.а.х.ъ.я байз” гэж ө.ө.р.т.э.й.г.э.э яриад явж очтол т.а.л.и.й.г.а.а.ч Хүсэлбат байх нь тэр. Сарын өмнө а.а.в нь Улаанбаатарт очиж, э.м.н.э.л.э.г.т үзүүлэхдээ Болдхуягийн х.ө.л.с.ө.л.ж буй нэг өрөө байранд хэд хоносон ба хүүтэйгээ н.у.т.аг у.с.н.ы с.о.н.и.н сайхан, ах дүүсийн тухай х.у.у.ч.л.а.х.д.а.а “Чи том э.г.ч.и.й.н.х.э.э ангийн Хүсэлбат гэдэг х.ү.ү.г т.а.н.и.н.а биз дээ?

Яагаа вэ, анх харахад нэг их с.а.х.а.л с.а.м.б.а.й болсон х.ү.й.т.э.н, ш.и.р.ү.ү.н царайтай ч д.о.т.н.о т.а.н.и.л.ц.а.а.д ирэхээр яриа х.ө.ө.р.ө.ө.т.э.й, элдэв з.а.н.г.ү.й, х.ү.н.д т.у.с.а.р.х.у.у бор залуу шүү дээ. Тэр хүү аавыг нь наашаа гарахаас хэд хоногийн өмнө машинтайгаа явж байгаад о.н.х.о.л.д.о.о.д т.а.л.и.й.г.а.а.ч болчихсон. Цуг явсан х.а.м.а.а.т.н.ы.х нь залуу харин с.а.м.б.а.а.ч.л.а.н к.а.б.и.н.ы хаалга о.н.г.о.й.л.г.о.ж ү.с.р.э.э.д а.м.ь.д гарсан байна билээ.

Гэхдээ тэр х.ү.ү.х.д.и.й.н хэдэн х.а.в.и.р.г.а х.у.г.а.р.ч, т.а.р.х.и нь х.ө.д.ө.л.с.ө.н, э.м.н.э.л.э.г.т х.э.в.т.э.ж байгаа гэсэн. Залуучууд та нар хамт явахаараа д.а.р.в.и.ж х.ө.ө.р.ө.ө.д хамаагүй их х.у.р.д.т.а.й д.а.в.х.и.ц.г.а.а.д.а.г шүү. Тэгж е.р болохгүй. Х.ө.ө.р.х.и.й т.а.л.и.й.г.а.а.ч хүү ж.а.л.г.а.а.р у.р.у.у.д.а.х.д.а.а их л б.о.л.г.о.о.м.ж.т.о.й у.р.у.у.д.с.а.н гэнэ билээ. Даанч т.о.о.р.м.о.с нь б.а.р.и.а.г.ү.й гэж дуулдсан” гэж ярьсан нь тэр зуур Болдхуягийн т.о.л.г.о.й.д г.я.л.с.х.и.й.н орж, м.э.г.д.э.н а.й.с.а.н.д.а.а у.х.а.а.н м.э.д.р.э.л нь о.р.ж г.а.р.а.н, з.ү.р.х нь з.о.г.с.о.х ш.а.х.ж.э.э.

Тэгээд ч.и.м.э.э.г.ү.й.х.э.н эргээд явах гэтэл Хүсэлбат гэв гэнэтхэн “Болдхуяг аа, чи а.х.ы.г.а.а т.а.н.и.х.г.ү.й байна уу? Хүсэлээ а.х нь байна шүү дээ. Миний д.ү.ү х.э.з.э.э ирээ вэ? Зуныхаа а.м.р.а.л.т.а.а.р ирсэн үү?” гэж асуулаа. А.й.с.а.н.д.а.а бараг а.м.ь.с.г.а.л.ж ч.а.д.а.х.г.ү.й болсон о.ю.у.т.а.н з.а.л.у.у бушуухан х.о.л.д.о.х гэсэн ч ү.н.х.э.л.ц.э.г нь а.м.а.а.р.а.а гартал а.й.ж б.и.е.э х.э.т.э.р.х.и.й ч.а.н.г.а.л.с.а.н учир х.ө.д.ө.л.ж чадсангүй, ш.а.а.с.а.н г.а.д.а.с адил тэр дороо х.ө.ш.и.ж о.р.х.и.в.

Хэр у.д.с.а.н.ы.г б.ү.ү мэд, б.у.р.х.а.н б.о.л.с.о.н м.а.н.ь э.р г.а.н.д.а.ж. шарласан хэдэн улиасны доороос босож хажууд нь ирээд “Ах нь г.э.р.т.э.э х.а.р.ь.д.а.г юм бил үү гээд явж байгаа ц.а.р.а.й нь энэ. Манайх танай цаахантай з.у.с.а.ж байгаа шүү дээ. Чи х.а.р.и.х гэж байгаа бол а.х.ы.н.х.а.а м.а.ш.и.н.д суучих. Хоёулаа г.а.н.г.а.р г.у.н.г.а.р гэж явъя л даа. Ямар б.и.е б.и.е.н.э.э о.г.т т.а.н.ь.ж мэдэхгүй у.л.с байгаа биш” гээд хариу ө.г.ө.х.г.ү.й болохоор нь Болдхуягийн д.у.х.а.н д.э.э.р х.ү.р.э.х шиг болсон байна.

О.ю.у.т.а.н залуу ч “Э.э.ж ээ!!!” хэмээн м.у.у.х.а.й х.а.ш.х.и.р.а.а.д у.х.а.а.н а.л.д.а.ж у.н.а.в. С.у.м.ы.н э.м.н.э.л.э.г.т у.х.а.а.н о.р.с.о.н тэрээр хоёр хоног у.х.а.а.н.г.ү.й х.э.в.т.с.э.н агаад хэдэн улиасны хажууд м.у.у.ж.и.р.ч у.н.а.с.а.н түүнийг г.и.ш.ү.ү.н.д хамт явсан нөхөд нь э.м.н.э.л.э.г.т хүргэж өгөөд, аав ээжид нь д.у.у.л.г.а.с.а.н аж. Х.а.ч.и.р.х.а.л.т.а.й нь энэ хоёр хоногийн дотор 20 н.а.с.т.а.й о.ю.у.т.а.н залуугийн т.о.л.г.о.й.н ү.с цав ц.а.г.а.а.н болж 60 гарсан ааваасаа илүү ү.р.ч.л.э.э.т.э.ж, х.ө.г.ш.и.р.с.ө.н байжээ.

Залуу э.р.и.й.н ингэж х.ө.г.ш.и.р.с.ө.н явдлыг э.м.ч нар т.а.й.л.б.а.р.л.а.ж ч.а.д.с.а.н.г.ү.й. Харин ээж аав хоёр нь нэлээн ш.ү.т.л.э.г.т.э.й учир нутгийн с.а.й.н л.а.м дээр очиж, о.т.г.о.н хүүд нь чухам юу т.о.х.и.о.л.д.с.о.н.ы.г асууж лавлахад цаадах нь “Танай хүү тэр өдөр явж б.о.л.о.х.г.ү.й г.а.з.р.а.а.р явсан байна. Тэр ж.а.л.г.а.н.д машинтай явж байгаад о.с.о.л.д.о.ж х.о.р.в.о.о.г о.р.х.и.о.д удаагүй нэг э.р.э.г.т.э.й х.ү.н.и.й с.ү.н.с шингэжээ.

Х.ө.ө.р.х.и.й б.у.р.х.а.н болооч танайхаар ордог гардаг, гэр орон нь ч т.а.н.а.й.т.а.й ойрхон юм байна шүү дээ. Т.а.л.и.й.г.а.а.ч бусдад г.э.м х.о.р б.о.л.д.о.г.г.ү.й, голдуу т.у.с д.э.м болохыг х.и.ч.э.э.ж явдаг нэгэн байж. Б.ү.р.л.э.э.ч залуу, танай хүү хоёр жирийн нутаг у.с.н.ы т.а.н.и.л.у.у.д биш, нэлээн д.о.т.н.о х.а.р.ь.ц.а.а холбоотой, бараг х.у.у.р.а.й а.х д.ү.ү.с байсан юм байна.

Тийм болоод тэр үү, хүүтэй чинь уулзаж чадалгүй х.о.р.в.о.о.г.о.о.с явсандаа их х.а.р.а.м.с.д.а.г бололтой. Тэгээд л хэд хоногийн өмнө тэр ж.а.л.г.а.н.д танай х.ү.ү.д х.а.р.а.г.д.а.ж, уулзаж. Ер нь бол с.ү.н.с гэдэг зүйл нэг бол с.а.й.н, д.о.т.н.о х.ү.н.д.э.э, эсвэл м.у.у х.ү.н.д.э.э харагдаж, т.а.а.р.а.л.д.д.а.г юм шүү дээ” гэжээ.

Харин Болдхуягийн т.о.л.г.о.й.н ү.с ц.а.л б.у.у.р.а.л.т.а.ж, нүүр нь ү.р.ч.л.э.э.т.э.н, дөнгөж 20 настай ч 60 гарч яваа э.ц.э.г.т.э.й.г.э.э адилхан ө.в.г.ө.н мэт харагдаж буйн ш.а.л.т.г.а.а.н.ы.г ж.а.л.г.а.н.д т.а.л.и.й.г.а.а.ч.и.й.н с.ү.н.с.т.э.й т.а.а.р.а.л.д.а.а.д ухаан а.л.д.а.ж у.н.а.с.а.н.т.а.й нь холбож т.а.й.л.б.а.р.л.а.с.а.н байна.

Үүгээр ч барахгүй о.ю.у.т.а.н залуугийн с.э.т.г.э.л с.а.н.а.а.г э.л.д.в.э.э.р з.о.в.о.о.ж хөдөлгөлгүйгээр тун т.а.й.в.а.н б.а.й.л.г.а.в.а.л хэсэг хугацааны дараа у.р.ь.д.ы.н х.э.в.э.н.д.э.э орно гэж л.а.м.б.у.г.а.й а.й.л.д.с.а.н нь б.и.е.л.ж, ж.а.л.г.а.н.д у.х.а.а.н а.л.д.а.ж у.н.а.с.н.ы.х.а.а яг хоёр жилийн дараа Болдхуяг э.р.г.э.э.д залуу дүр т.ө.р.х.т.э.й.г.э.э болсон гэдэг. Гэхдээ 22 настай залуугийн т.о.л.г.о.й.н үс цав ц.а.г.а.а.н байжээ…

More from ӨгүүллэгMore posts in Өгүүллэг »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно