Press "Enter" to skip to content

Sodonnews.info

Хүмүүсийн нүдэн дээр бол гурван сайхан найз. гэхдээ Цэцэгээ юу гэж Туяад Чимэгээд ханддаг шигээ д.о.т.н.о х.а.н.д.а.х билээ ҮҮНЭЭС БОЛЖ 2 найзын д.у.н.д х.о.р х.у.т.г.а.ж…

М.у.у ё.р.ы.н с.ү.н.с санаанд о.р.о.м.г.ү.й м.у.у.х.а.й аргаар х.ү.н.и.й.г х.о.р.л.о.д.о.г аж. Үүний нэг нь найз нөхөдөөр д.а.м.ж.у.у.л.а.н хүнийг х.о.р.л.о.х. Өөрөөр хэлбэл м.у.у ё.р.ы.н с.ү.н.с найзынх нь…

Үзмээ охин байнга л ц.э.р.г.и.й.н х.ү.н болно гэж м.ө.р.ө.ө.д.д.ө.г байсан. Х.а.р.а.м.с.а.л.т.а.й нь о.х.и.н.ы.х.о.о м.ө.р.ө.ө.д.л.и.й.г б.и.е.л.ү.ү.л.ж ч.а.д.а.а.г.ү.й УЧИР НЬ…

Ц.э.р.г.ү.ү.д оройн тоогоо хийхээр ротруугаа явах үеэр нэгэн с.о.н.и.н ү.з.э.г.д.э.л болдог байна. Н.у.г.а.л.а.а г.а.р.г.а.ж и.н.д.ү.ү.д.с.э.н шинельтэй ахлагч х.ү.ү.х.э.н х.ө.л т.а.в.и.а.д алхаж байгаа харагддаг байжээ Гэхдээ…

Х.ү.ү.х.н.и.й энэ үг Гэрэлмааг м.у.н.а.а.р ц.о.х.и.о.д авсан шиг л болсон бөгөөд тэр гэрийн баганаас з.у.у.р.а.н с.у.у.н т.у.с.а.а.д г.у.й.в.с.а.а.р г.а.р.с.а.н аж УЧИР НЬ….

Завхан аймаг орох замд тааралддаг Улаан т.о.л.г.о.й.н ө.в.ө.р гэх газарт зун өвлийн аль ч цагт х.ө.х торгон дээл өмсч саатай улаан алчуураар т.о.л.г.о.й.г.о.о о.р.о.о.с.о.н хорин…

Х.ү.ү.х.э.н амаа д. а. р. а. н а.а.л.ь.г.ү.й.т.э.н ” Манай т.а.л.и.й.г.а.а.ч нөхрөөс а.й.х.г.ү.й бол ө.в.ө.р.т минь о.р.о.х л үгүй юу даа…

Энэ х. а. ч. и. н явдал одоогоос 30 гаруй жилийн өмнө тохиожээ. Намхай жолооч б. а. а. з. а. д ц. и. с. т.…

Хөвсгөлийн Ренчинлхүмбэ с.у.м.а.н.д харзны усны толинд з.а.я.а.н.ы.х.а.а х.а.н.и.й.г харуулж бас г.э.м н.ү.г.л.и.й.г чинь х.а.р.у.у.л.д.а.г…

Харзны и.д ш.и.д.и.й.г монгол­чууд мэддэг төдий­гүй э.м.ч.и.л.­г.э.э, м.э.р.г.э т.ө.л.ө.г.т ашиг­ладаг байжээ. Харз бол байгалийн бүх төрлийн макро, микро э.л.е.м.е.н.т агуулдаг учраас амьд усны төрөлд ордог…

Хойд э.х э.ц.г.и.й.г нь б.а.й.х.г.ү.й хойгуур х.ө.ө.р.х.и.й охинд хоол у.н.д ө.г.ө.х.г.ү.й х.э.р.н.э.э гэрийн дотор гадна бүх а.ж.л.ы.г х.и.й.л.г.э.н.э…

Одоогоос хорь гаруй жилийн өмнө Самбуу гэдэг айлын бага о.х.и.н м.а.ш их з.о.в.ж х.о.р.в.о.о.г о.р.х.и.с.о.н юм. Самбуу эхнэр нь насан ө.ө.д болоод гурван жил ө.н.г.ө.р.с.н.и.й…

Нөхрөө х.а.я.ж явсан э.м.э.г.т.э.й О.Х.И.Н.О.О б.а.р.ь.ц.а.а.л.ж Солонгос руу х.ү.н.и.й н.а.й.м.а.а.н.д я.в.у.у.л.а.х гэж байгаад…

Говьсүмбэр аймгаас хотод ирсний учир нь г.а.н.ц о.х.и.н.о.о х.а.й.ж явжээ. Галдан “Гараасаа хөтлөх ганц о.х.и.н.т.о.й.г.о.о байхад а.л.з.а.х.г.ү.й ээ” хэмээн сэтгэлээ ц.а.т.г.а.ж, бусдын а.м.ы.г ч гэсэн…

Насны б.ө.г.с.ө.н.д их з.о.в.л.о.н үзсэн Намхайдорж х.ө.г.ш.и.н Б.Э.Р.Э.Э.С.Э.Э БОЛЖ нарт х.о.р.в.о.о.г ц.а.г б.у.с.а.а.р о.р.х.и.с.о.н нь дэндүү х.а.р.а.м.с.а.л.т.а.й УЧИР НЬ…

Хүний а.м.ь.д.р.а.л гэж х.ү.с.с.э.н.э.э.р байх б.и.ш дээ. Насны б.ө.г.с.ө.н.д их з.о.в.л.о.н үзсэн Намхайдорж х.ө.г.ш.и.н нарт х.о.р.в.о.о.г ц.а.г б.у.с.а.а.р о.р.х.и.с.о.н нь дэндүү х.а.р.а.м.с.а.л.т.а.й. Тэрбээр ө.в.ч.н.ө.ө.р т.а.а.л.а.л…

Анд нөхөд байгаад а.т.а.а.т.а.н д.а.й.с.н.у.у.д болсон ө.р.с.ө.л.д.ө.г.ч.ө.ө.с.ө.ө х.о.н.з.о.н а.в.а.х гээд өөрийгөө т.о.о.с.г.о.д.ж.э.э…

Ө.р.с.ө.л.д.ө.г.ч.ө.ө.с.ө.ө х.о.н.з.о.н авах гээд өөрийгөө т.о.о.с.г.о.д.ж.э.э….Анд нөхөд байгаад а.т.а.а.т.а.н д.а.й.с.н.у.у.д болсон т.ү.ү.х хүний е.р.т.ө.н.ц.и.й.н б.у.у.р.а.л замд өчнөөн бий. Бидний хамгийн сайн мэдэх Тэмүжин, Жамух хоёр…

Хөдөө с.у.м.а.н.д нэгэн айлд з.а.л.а.г.д.л.а.а. Шинэхэн ч б.ө.ө байж, би бүгдийг ч.а.д.а.х юм шиг л бодогдоод явж байсан цаг ГЭТЭЛ…

Хөдөө с.у.м.а.н.д нэгэн айлд з.а.л.а.г.д.л.а.а. Шинэхэн ч б.ө.ө байж, би бүгдийг ч.а.д.а.х юм шиг л бодогдоод явж байсан цаг. Гэрт нэг х.э.в.т.р.и.й.н залуу, эхнэр нь…

error: Уг контент нь хамгаалагдсан бодно